Yrkande om yttrande av detaljplan ”Ängsbyn” | Sverigedemokraterna i Sjöbo

Yrkande om yttrande av detaljplan ”Ängsbyn”

Tidningsartikel om ”Ängsbyn”:http://www.ystadsallehanda.se/sjobo/namnd-positiv-till-bostader

Planerna på bostäder i Ängsbyn får tummen upp i tekniska nämnden samt vård- och omsorgsnämnden , men Sverigedemokraterna varnar för att området ska bli ”förortsliknande”.

 

I Tekniska nämnden var det Joakim Folkesson som framförde detta yrkande med bifall från sin partikamrat Patrik Ramelius. Deras yrkande avslogs .De reserverade sig mot beslutet  och nedan kan ni läsa deras skriftliga reservation.

I Vård och Omsorgs nämnden var det Monica Rörstam som använde sig av samma yrkande som Joakim. Monica gjorde detta med bifall av sin partikamrat Allan Backson. Även deras yrkande avslogs och de reserverade sig mot beslutet och inkommer med en skriftlig reservation.

Yrkandet som var ihopsatt av Joakim Folkesson lät i sin helhet så här:

Sverigedemokraterna yrkar på ett tillägg till yttrandet av detaljplan för Ängsbyn. Vi anser att man skall beakta risken med att placering och utbud av bostadstyp riskerar bli ”förortsliknande”. Det är en benämning som inte klingar välkomnande längre i ett land med havererad integration. SD anser att Sjöbo kommun har tillgång till facit i ämnet runt om i regionen och landet i övrigt. SD hoppas att Ängsbyn blir ett lyckat projekt i bostadsbristens tid och kräver att bostadsbolaget gör allt i sin makt att förhindra segregeringsmentaliteten i den samma!

 

Sjöbo 2017-03-24

                                                  Skriftlig reservation

 

 

Angående yrkande om tilläggsyttrande i Tekniska nämnden 2017-03-23, ärende 14 yttrande över detaljplan för Ängsgården i Sjöbo.                      

 

SD yrkade på ett tilläggsyttrande, enligt stycket nedan, till förslaget som AU lämnat till nämnden för beslut.

 

”Vi anser att man skall beakta risken med att placering och utbud av bostadstyp riskerar bli ”förortsliknande”. Det är en benämning som inte klingar välkomnande längre i ett land med havererad integration. SD anser att Sjöbo kommun har tillgång till facit i ämnet runt om i regionen och landet i övrigt.

SD hoppas att Ängsbyn blir ett lyckat projekt i bostadsbristens tid och kräver att bostadsbolaget gör allt i sin makt att förhindra segregeringsmentalitet i densamma!”

 

Vi i SD var de enda som ansåg att detta skulle tillföras i nämndens yttrande över detaljplaneändringen för ett av Sjöbos tilltänkta bostadsområde.

 

Aktuellt område ligger i utkanten av Sjöbos tätort utan kollektivtrafik och kommersiella utbud.

Med detta i åtanke anser vi att det finns en risk att det kan få förortsliknande karaktär.

Vi ser problemen i många kommuners ytterområden och förorter med integrations problem, kriminalitet mm. Givetvis är detta inte något vi önskar att Sjöbo kommun och våra medborgare skall drabbas av.

Närmsta granne och en del av nybyggnationen är dessutom avsett för äldreboende i olika former, det skall vi också ha i beaktande. Många äldre är rädda och otrygga när det är oroligt i deras miljö.

 

Vi hade hoppats på att Sjöbo Kommun redan nu från början skulle verka för att detta nya område, med mindre bostäder och låg hyressättning, skulle kunna bli ett attraktivt och problemfritt område i en lugn och naturvänlig miljö, men det är tydligen bara Sverigedemokraterna som tänker på vår framtid, På Riktigt.

 

Sverigedemokraterna reserverar sig därför mot övriga partiers beslut att inte ta med vårt tilläggsyttrande i ärendet.

 

Patrik Ramelius                               Joakim Folkesson

Ledamot                                          Tjänstgörande ersättare