Yrkande och reservation om att flytta pengar från integration till förmån för filmpedagog. | Sverigedemokraterna i Sjöbo

Yrkande och reservation om att flytta pengar från integration till förmån för filmpedagog.

Dagens Ystad Allehanda har följande reportage:

Filmprojekt för unga är hotat!

De senaste tre åren har filmkurserna blivit ett populärt inslag på kulturskolan i Sjöbo.Nu kan det dock vara slutfilmat.
 http://www.ystadsallehanda.se/sjobo/filmprojekt-for-unga-ar-hotat/

Citat ur artikel:

På familjenämndens möte ville Sverigedemokraterna att 150 000 kronor skulle tas från potten för vuxenutbildning och flyktingmottagning för att bekosta filmpedagogen. Partiets båda representanter reserverade sig mot nämndens beslut om internbudget. I sin reservation skriver de att Sjöbo inte bör ta emot det antal nyanlända som kommunen blivit anvisad.

Slut citat

Vårt yrkande och skriftliga reservation:

barnhand

Sjöbo 15/12-2016

Skriftlig reservation Internbudget

Vi har två ”rör”/område i familjenämnden som vi vill flytta pengar mellan.Vi är medvetna om att vi bara får flytta om man når målen i det” röret ”som man vill flytta pengar från.

Vi yrkar att man flyttar 150.000 kronor från” röret” ”Vuxenutbildning, arbetsmarknadsåtgärder och integrationsverksamhet” till” Fritidsverksamhet”, i internbudgeten. Fritidsverksamheten har en låg budget från början och hushållar väldigt väl med denna. De har under tre år haft en filmpedagog på halv tid för projektpengar som nu är slut. Vill man behålla honom får Fritidsverksamheten själv stå för lönen framöver.

Eftersom Fritidsverksamheten har en snäv ram från början och behövt erhålla pengar från ett annat område ”rör” för att kunna klara sin verksamhet, så klarar de inte att själv betala en lön för filmpedagogen fullt ut när de ej erhåller en överföring från ”röret” från vuxenutbildning, arbetsmarknadsåtgärder och integrationsverksamhet.

Filmpedagogen är en stor tillgång ute bland barnen. Fritidsverksamheten har inte bara använt honom i sin fritidsverksamhet, utan man har även arbetat mycket mot skolorna och även gjort kompetensutveckling för personal inom skolan.  Vi vet att han gör ett bra arbete och att många barn har fått aha upplevelser, de känner sig duktiga och viktiga genom de lektioner de har med filmpedagogen. Det har gjort att dessa barn sedan blivit mer koncentrerade på sina andra lektioner. En win win situation. Vi anser att det är viktigt att han får stanna kvar i vår verksamhet, och att vi då måste se till att fritidsverksamheten får de pengar de fattas för att behålla honom. Sedan anser vi att man inför nästa års budgetmöte kan äska pengar till denna tjänst så fritidsverksamheten får möjlighet att permanenta den.

Då kommer vi till frågan, om vi kan flytta pengar från vuxen, arbetsmarknad/integrationsverksamheten. Villkoret är att familjenämnden ska se att de klarar målen inom detta område med de pengar som blir kvar.

Vi anser att de mål som kommunen arbetar efter är regeringens/migrationsverkets mål och inte våra egna mål, därför är det en omöjlighet att veta hur mycket pengar det behövs i det ”röret”. Detta är omöjligt därför att regeringen/migrationsverket hela tiden ändrar målen samt förutsättningarna för att driva igenom målen.

Vi anser att det är väldigt svårt att veta vad som kommer att hända framöver gällande de ”nysvenskar” som vi blir tilldelade. Vi vet inte hur många vi kommer att ta emot, och enligt oss så måste vi sätta ner foten och säga att vi inte har möjlighet att ta emot fler. Vi har inga bostäder och vi har inte ekonomiska möjligheter att bygga/köpa fler bostäder. Vi måste med andra ord ta en paus tills bostadsmarknaden ändrat sig.  (Som information kan jag nämna att en kommun i Stockholm samt Varberg gjort detta.) Vi anser därför att vi kan dra ner på tjänstgöringsgraden på personalen som ska vara i den nya enheten angående integrationsverksamheten och därmed lösgöra 150.000 kronor till Fritidsverksamheten, så de kan behålla Filmpedagogen.

Om vi framöver av någon anledning kommer att få plus i det ”rör” som behandlar integration, vilket inte är omöjligt med tanke på regeringens ombytlighet gällande invandringspolitiken, så vore det beklagligt att vi har behövt neka fritidsverksamheten pengar för att vi arbetar enligt regeringens/migrationsverkets målsättning.

Vi tycker även att det är underligt att se uttalanden i tidningen där man tex. lägger förslag på att testa soptunnor i tre månader för drygt 700.000, vilket blev nedröstat tack vare SD, samtidigt som man lägger ramar till Familjenämnden som är så snäva att förvaltningen anser att de inte kan flytta 150.000, från en verksamhet som allmänt kallats för en vinstverksamhet av vissa partier, till en verksamhet som värnar om ALLA barn.

 

Mariana Ramelius                                                                        Fredrik Jönsson

Ledamot i Familjenämnden/SD                                                 Ledamot i Familjenämnden/SD