” Vi accepterar inga överträdelser” | Sverigedemokraterna i Sjöbo

” Vi accepterar inga överträdelser”

Den 12 oktober skickade jag ett brev med rubriken ”Dags för ansvar” till partiföreträdare över hela landet. Bakgrunden var att partiet upplevt vissa problem, i synnerhet på lokal nivå, med företrädare som på olika sätt agerar i strid med partiets politik och ideologiska utgångspunkter. Glädjande nog fick detta brev stort genomslag, såväl internt som medialt. Responsen från medlemmar och väljare var överväldigande positiv. I synnerhet är det följande formulering som fått extra uppmärksamhet i medier: ”Från och med nu råder nolltolerans och arbetet med att städa upp i leden ges högsta prioritet.”

 

Under den senaste tidens turbulens har många menat att detta ställts på sin spets eftersom det nu handlar om personer i partiets riksdagsgrupp som är föremål för granskning. Formuleringar som ”Åkesson har målat in sig i ett hörn” och ”ett stort strategiskt misstag” har flitigt förekommit i debatten. När jag nyligen medverkade i TV 4:s Nyhetsmorgon menade programledaren att ”man kan inte backa från ett begrepp som nolltolerans” och ”det kan vara knepigt för dig att behålla trovärdigheten efter att ha sagt så”. Med hänvisning till detta jagas nu sverigedemokrater över hela landet. Varje misstag, oavsett omfattning, slås upp stort och det ropas på uteslutningar.

Min uppfattning är att detta är ännu ett exempel på intellektuellt haveri.

Begreppet nolltolerans innebär att man inte visar någon som helst tolerans mot vissa fenomen och uppföranden. Det har sitt ursprung i den amerikanska kriminalpolitiska debatten då New York-polisen under 1990-talet började tillämpa nolltolerans mot brott. Tesen går ut på att tolerans mot ringa brott leder till ökande, grövre kriminalitet. Om man således stoppar mindre förseelser leder det till lägre brottslighet generellt. Det handlar alltså i grunden om en kriminologisk metod, som även tillämpats i andra sammanhang.

Nolltolerans betyder således att man inte accepterar brottslighet i någon form. Däremot betyder det inte att alla brott ger lagens strängaste straff. En sådan ordning vore naturligtvis helt orimliga.

På samma sätt fungerar den nolltolerans som jag för några veckor sedan proklamerade i mitt brev. Denna linje ligger naturligtvis fast och jag menar att det är väldigt tydligt att den också har praktiserats konsekvent den senaste tiden. De personer som uppträtt olämpligt och skadat partiets anseende har fått ta konsekvenserna av detta. Att konsekvenserna inte är likartade är inte det minsta konstigt eftersom förseelserna heller inte är likartade. Varje enskilt fall måste givetvis bedömas just enskilt.

Jag är lika övertygad nu som tidigare om att vi måste vara konsekventa i vår hantering av alla händelser som skadar partiets trovärdighet. Uttalar man åsikter som inte överensstämmer med Sverigedemokraternas grundläggande värderingar så spelar det ingen roll vilken position man har i partiet. Jag tror att många av dem som tillhör det politiska och mediala etablissemanget innerst inne är förvånade över att vi agerat så kraftfullt och konsekvent som vi ändå gjort. Detta är också vad vi hört, bland annat vid informella kontakter med företrädare för presskåren.

Tre riksdagsledamöter har fått lämna sina utskottsuppdrag. En av dessa har lämnat politiken helt samtidigt som Erik Almqvist fått det mycket skarpa beskedet att han allvarligt måste fundera över sin framtid som riksdagsledamot. Hur detta slutar är inte upp till oss då en riksdags­ledamot själv äger sitt riksdagsmandat och således är den som ytterst bestämmer över platsen. Det faktum att vi som politiskt parti inte kan frånta personer deras uppdrag som folkvalda representanter är något som tyvärr sällan framkommer särskilt tydligt i den mediala debatten. Däremot styr partiet över partiinterna uppdrag, och i alla de fall som uppmärksammats den senaste tiden har de inblandade fråntagits sådana uppdrag.

Politiken är en trovärdighetsbransch och ett partis förmåga att vinna väljarnas förtroende är avgörande för möjligheten till politiskt inflytande. Väljarna röstar inte på ett parti som saknar trovärdighet. Trovärdigheten påverkas dock inte långsiktigt främst av enskilda händelser eller enskilda politikers uppträdande, utan i första hand av hur partiet väljer att hantera dessa enskilda händelser och politiker. Politiska skandaler är inget nytt. De drabbar alla partier och vi kommer att få se fler skandaler i svensk politik framöver. Behovet av sverigedemokratisk politik minskar inte för att enskilda sverigedemokrater begår misstag.

Sverigedemokraterna kommer inte att acceptera övertramp. Politiska avvikelser eller allmänt olämpligt uppträdande kommer att få konsekvenser och leda till disciplinära åtgärder. Så har skett och så kommer att ske även i framtiden. Vi kommer inte att vika en tum och vi känner ett mycket starkt stöd såväl internt i partiet som bland våra väljare och sympatisörer. Däremot förbehåller vi oss rätten att själva avgöra vilka konsekvenser och disciplinära åtgärder som ska bli aktuella i varje enskilt fall. Vi kommer inte att låta mediers eller politiska motståndares pretentioner åsidosätta vare sig intellektuell hederlighet, sunt förnuft eller allmänt accepterade demokratiska principer.

Jimmie Åkesson, partiledare