Våra äldre! | Sverigedemokraterna i Sjöbo

Våra äldre!

Händer med hjärtaÅr 2016 höjdes avgiftstaket för hemtjänst och hemvård med över 12%.

Även andra höjningar har skett. T.ex. avgifter för ledsagare, korttidsboende, mat, utprovning av hjälpmedel m.m.

Regeringen har gett alla kommuner rätt att kunna ta ut högre avgifter för sina tjänster.

Samtidigt minskas utjämningsbidraget med samma summa som kommunen får in tack vare avgiftshöjningarna.

Alltså finns det mindre pengar i den gemensamma kassan.

 

 

 

frågeteckenÄr det rätt att våra pensionärer ska betala för en illa finansierad politik på riksnivå?

Ska regeringen få lov att skapa fler och fler pensionärer som lever på existensminimum?

Detta är bara ett sätt att undvika eller skjuta upp skattehöjningar.

Jag tycker detta är skamligt. Vi måste behandla våra pensionärer med värdighet.

 

 

Monica Rörstam

SD ledamot i vård- och omsorgsnämnden