Val av arbetsutskott i kommunstyrelsen | Sverigedemokraterna i Sjöbo

Val av arbetsutskott i kommunstyrelsen

Vi tar ansvar för Sjöbo

Idag den 7 januari 2015 har kommunstyrelsen haft sammanträde och val av bland annat (KSAU) kommunstyrelsens-arbetsutskott och (KTFUT) kultur, tillväxt och fritidsutskottet har skett.
Tyvärr blev Sverigedemokraterna i Sjöbo med över 20 % av rösterna ställda helt utanför dessa arbetsutskott och utan möjligheten till någon insyn.

Båda arbetsutskottet tillsattes genom proportionella val begärda av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Proportionella val innebär att inga ledamöter eller ersättare får ersättas under hela mandatperioden (4 år) oavsett anledning. Detta kan i förlängningen ställa till stora problem längre fram och kan negativt påverka styret av Sjöbo kommun.

Vi i SD Sjöbo tar ansvar och har gjort allt vi har kunnat för att undvika att arbetsutskotten väljs på detta sätt, men Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har vägrat att ta emot den öppna famn som vi vid ett flertal tillfällen förmedlat dem, med ett förslag på en överenskommelse om fördelningen av dessa platser långt innan vi klev in i kommunstyrelsens sammanträde.

Detta är bara att beklaga och nu kan vi fortsättningsvis utgå ifrån att många andra arbetsutskott i Sjöbo kommun kommer att behövas tillsättas via proportionella val tack vare Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets ovilja till samtal med Sverigedemokraterna.

Resumé av dagens sammanträde
Vid val av ordinarie ledamöter i KSAU så fanns det ett förslag med 6 namn till 5 platser, varav S hade föreslagit 2 av dessa namn. Vi yrkade då på proportionella val och som vi redan kände till så räckte inte våra 2 platser i kommunstyrelsen till för att ha rätt att få igenom detta och vi fick inte stöd av något annat parti. Vi valde då att begära votering och den slutna voteringen ledde till att varken Sverigedemokraterna eller Socialdemokraterna fick någon plats i KSAU. Då begär S proportionella val och efter dessa så slutar det med att sista platsen ska lottas fram mellan SD och S varpå vi förlorar. Totalt sett så får Socialdemokraterna 2 ordinarie platser och SD ingen plats.

När det blir tid för att rösta om er ersättarplatserna i KSAU så anförde Anders Nilsson, gruppledare för Sverigedemokraterna i Sjöbo att vi har försökt få till en uppgörelse med S om fördelningen av platserna i arbetsutskotten för att slippa proportionella val med alla de problem detta kan innebära på sikt och sett ur ett demokratiskt perspektiv så bör återstående ersättarplats ges till SD.

Cecilia Olsson Carlsson (S) replikerar då:
– ”Då blir det proportionella val.”

Ersättarplatserna i KSAU hanteras på samma sätt som ordinarie varpå att vi även förlorar den lottningen.

Vid val av KTFUT med 3 platser så begärde även SD en plats, varpå Socialdemokraterna och Vänsterpartiet begärde proportionella val både till ordinarie och ersättarplatserna. Efter proportionella val så tillföll en av platserna S och vi fick ingen.

Nu slutade dagen med att två arbetsutskott tillsattes genom proportionella val med alla de nackdelar det kan leda till, både för de invalda partierna och kommunen. Denna utgång är Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet ansvariga för och visar på deras ovilja att konferera, ta ansvar och jobba för Sjöbo kommuns bästa.

Sjöbo den 7 januari 2015

Anders Nilsson
Gruppledare SD Sjöbo