Ungdomsrådet i Sjöbo bör vara placerade under kommunstyrelsen istället för under familjenämnden. | Sverigedemokraterna i Sjöbo

Ungdomsrådet i Sjöbo bör vara placerade under kommunstyrelsen istället för under familjenämnden.

Som SD i Sjöbo uppfattat det är vissa nämnder duktiga på att ta hjälp av kommunens  ungdomsråd, men ibland verkar det som om våra ungdomar inte får komma till tals i frågor som faktiskt berör dem.

När till exempel matpolicyn skulle omarbetas rådfrågades inte ungdomsrådet i andra rundan vilket är beklagligt då det i allra högsta grad påverkar deras vardag. Man får heller inte glömma bort att ungdomarnas vårdnadshavare faktiskt betalar en viss del av kommunalskatten för att bekosta skolmaten.

För att råda bot på detta och för att  ungdomsrådet i Sjöbo ska få gehör för sin önskan att i hierarkin befinna sig direkt under kommunstyrelsen lägger Sverigedemokraterna fram en motion kring detta. Vi stöttar fullt ut ungdomsrådets önskan att flyttas från familjeförvaltningen till att istället verka direkt under kommunstyrelsen.