Trams säger Stefan Lundgren | Sverigedemokraterna i Sjöbo

Trams säger Stefan Lundgren

“TRAMS”

Kommentarer till vår motion om “hem för ensamkommande” i KF, den 28/11 2012.

“Vi tycker inte detta är trams, som det har stått i tidningen! Vi har med vår motion velat väcka intresset, och möjliggöra för de humana politiker, som finns i kommunen, att visa sin goda vilja att ta hand om dessa flyktingbarn och dessutom spara pengar åt kommunen.”……“vi yrkar därför bifall till motionen!”

Vi blev som vanligt nerröstade efter votering med siffrorna 38-7 och 4 som  avstod.

Stefan Lundgren tyckte fortfarande att motionen var TRAMS medan vi tar politiken på fullt allvar.

Kommunalt  VETO  förekommer numera oftare runt om i landet då det gäller flyktingmottagning överhuvudtaget eftersom problemen blivit för stora och inte minst drabbar ekonomin.

Skatten höjs med 50 öre ( trots att 50-öringen är avskaffad ) VA-taxan höjs och avfallstaxan höjs 10 – 20% och pensionärerna subventionerar de som arbetar genom att betala högre skatt.

VI HAR SNART INTE RÅD ATT BO KVAR I SJÖBO

Sammanfattat av undertecknad medan jag längtade till ett varmare klimat.

Bengt Ohlsson

Ordf. SD-Sjöbo