Tecknande av hyresavtal avseende lokaler för kollektivbostäder till nyanlända | Sverigedemokraterna i Sjöbo

Tecknande av hyresavtal avseende lokaler för kollektivbostäder till nyanlända

Familjenämndens möte 2016-10-20

Punkt fyra på agendan handlade om att teckna hyresavtal för kollektivbostäder till nyanlända.

Våra tankar ,Mariana och Fredrik ledamöter för SD i Familjenämnden, var att detta är inte rätt.

Nedan kommer det vi tog upp i Familjenämnden innan beslut. Min förhoppning var att de andra partierna skulle lyssna.

imp

 

”Det finns lite funderingar kring det här tecknandet av hyresavtal.

Anledningen till att förvaltningen anser att man ska teckna detta hyresavtal är den nya bosättningslagen.

Vi ska  ha i minnet inför detta hyresavtal att regeringen nyss  har bestämt nya bidragsregler för de ensamkommande  barnen,som bland annat innebär att kommunerna inte ska stoppa skattebetalarnas pengar i privata företagares fickor, och då är det inte meningen att vi ska göra det gällande de vuxna flyktingarna heller.

På migrationsverkets sida står det:

”Regeringens intention är att kommunerna i så stor utsträckning som möjligt ska, erbjuda nyanlända som omfattas av anvisning, permanenta bostäder

Med andra ord är tanken att vi ska kunna erbjuda permanent boende snarast, har vi inte det vid anvisningen så lär vi inte få det inom snarast med den bostadsbrist som finns i Sjöbo, och det hyreskontrakt som är aktuellt är inget permanent boende.

Sedan är det så här: Om vi skriver ett hyresavtal enligt förslaget så innebär det  en kostnad i två år framåt och detta tycker inte vi  är försvarbart .

Vi är medvetna om att det i dagsläget finns möjlighet att få ersättning för ”tomhyra”, men vi vet inte om de reglerna finns kvar om ex. ett år. Sedan ska vi vara medvetna om att det är skattebetalarnas pengar alternativ lånade pengar som används till dessa bidrag.

Hyran enligt kontrakt, 5375 alternativ  7166:- per rum samt gemensamma utrymmen/ mån, blir inte lätt att hyra ut till andra boende om vi skulle behöva göra det framöver av olika anledningar.

Därför tycker vi att det är dags för kommunerna att säga ifrån och sätta saker på sin spets.

Där står också på migrationsverkets sida:

”Kommunen har möjlighet att komma in med önskemål om justering av årsplaneringen till bosättningsfunktionerna på Migrationsverket eller Arbetsförmedlingen.”

Därför yrkar vi avslag till liggande förslag och anser att man ska meddela till migrationsverket att vi inte har permanenta bostäder att erbjuda som bostadsmarknaden ser ut idag.”

 

frågeteckenRöstning

Ordförande lägger förvaltningens förslag om att teckna hyreskontraktet mot vårt förslag att inte teckna det . Vi får svara ja eller nej och ordföranden anser att förvaltningens förslag vann.

Jag begär votering vilket innebär att varje ledamot får säga ja eller nej  till det förslag de vill rösta på.

Det blir 9 till förvaltningens förslag och 2 till SD förslag.

Då ska vi notera att än en gång röstar Sjöbopartiet enligt alliansens oförståndiga flyktingpolitik.

Ordförande klubbar förvaltningens förslag om att teckna hyreskontraktet och SD begär reservation och lämnar in en skriftlig sådan.

Så här ser den ut :

 

impSkriftlig reservation angående hyresavtal Viljan

Anledningen till att förvaltningen anser att man ska teckna detta hyresavtal är den nya bosättningslagen.

Vi anser att det är fel att regeringen lägger över konsekvenserna av den invandringspolitik som förts till kommunerna.

 

På migrationsverkets sida, http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-personer-med-uppehallstillstand/Fragor-och-svar-om-bosattningslagen.html

står det att:

”Regeringens intention är att kommunerna i så stor utsträckning som möjligt ska erbjuda nyanlända som omfattas av anvisning permanenta bostäder. För att inte begränsa den flexibilitet som är nödvändig och för att kommunerna ska kunna fullgöra sin skyldighet i mottagandet är det inte reglerat i bosättningslagen vilken typ av boende som avses.”

Tanken är att vi ska kunna erbjuda permanent boende snarast, och har vi inte det vid anvisningen så lär vi inte få det inom några månader med den bostadsbrist som finns i Sjöbo.

Om vi skriver ett hyresavtal enligt förslaget, så innebär det att vi kommer att stå med en kostnad i minst två år framåt, från det hyresavtalet träder i kraft. Detta är inte försvarbart enligt oss.

Sverigedemokraterna är medvetna om att det i dagsläget finns möjlighet att få ersättning för tomhyra,”En kommun kan få ersättning för hyreskostnader för bostäder som kommunen har anmält tillgängliga till Migrationsverket för bosättning av vissa nyanlända personer. Ersättning kan fås för tid från och med att bostaden är ledig till och med dagen innan en person eller familj flyttar in. Bostaden ska ha varit anmäld som ledig till Migrationsverket”, men vi vet inte om de reglerna finns kvar om ex. ett år.

Hyran enligt kontrakt, 5375:–7166:-/per rum samt gemensamma utrymmen/ mån, blir inte lätt att hyra ut till andra boende om vi skulle behöva göra det framöver av någon anledning.

Där står också på migrationsverkets sida som följer:

”Kommunen har möjlighet att komma in med önskemål om justering av årsplaneringen till bosättningsfunktionerna på Migrationsverket eller Arbetsförmedlingen.”

Därför yrkar vi avslag till liggande förslag och anser att man ska meddela till migrationsverket att vi inte har permanenta bostäder att erbjuda som bostadsmarknaden ser ut idag.

 

Mariana Ramelius                                                                         Fredrik Jönsson

Ledamot i Familjenämnden                                                    Ledamot i Familjenämnden

Sverigedemokraterna                                                              Sverigedemokraterna

 

frågeteckenKonsekvenserna:

Förslaget som vann kommer att innebära att vi placerar 6-8 ensamma vuxna, troligtvis män, i ett kollektivboende. Tanken är att de ska bo i ett permanent boende och integreras i vårt samhälle, men det anser vi inte att man kommer att göra med detta boende. Vi kommer också fortsätta stoppa stora skattepengar i privata företagares fickor. Ingen vill se de konsekvenser som Sverigedemokraterna ser. Vi gjorde vårt bästa för våra medborgare men tyvärr ville ingen lyssna.

 

 

Vid tangentbordet

Mariana Ramelius