Sverigedemokraternas representanter i kyrkans församlingar! | Sverigedemokraterna i Sjöbo

Sverigedemokraternas representanter i kyrkans församlingar!

Vi tänkte presentera våra representanter i de olika församlingarna i Sjöbo kommun.

 

Sjöbo församling!

 

Jag vill se till att vi bibehåller den svenska kyrkan med vår svenska kultur och våra traditioner.

Lennart Holm

 

 

 

 

 

 

 

 

Vollsjö församling!

 

Jag värnar om en kyrka som står för sin kristenhet och sina traditioner.

Det är oroväckande när många troende lämnar Svenska kyrkan.

Kyrkan är en viktig del av vårt samhälle och får inte förlora sin identitet.
Monica Rörstam                 

 

 

 

 

Jag vill arbeta för att våra fina kyrkor bevaras och vårdas.

Se till att kyrkan används till det den är avsedd , kristna högtider såsom dop, konfirmation, bröllop och begravningar.

Bengt Mårtensson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Backson

 

 

 

 

 

 

 

Anders Söberg!

Foto saknas.

 

Blentarps församling!

Jag avser att:

#Öka kontakten mellan kyrkan och byborna och även öka kontakten mellan skolan och kyrkan för att bevara vårt kulturarv, till exempel genom att bjuda in till de kristna högtiderna.

#Verka för att vi inte gör sammanslagningar till större församlingar (småskalighet ger närhet till församlingsborna).

Lars-Wilhelm Larsson

 

 

 

 

 

 

 

Lars Svärd