Sverigedemokraternas motion hörsammades av familjeförvaltningen | Sverigedemokraterna i Sjöbo

Sverigedemokraternas motion hörsammades av familjeförvaltningen

Den 7:e februari 2019 lämnad SD Sjöbo in en motion där vi önskade att det skulle utarbetas tydliga arbetsbeskrivningar för varje yrkeskategori inom Sjöbo kommuns skolor. I torsdags, den 23 januari, hörsammades denna motion av familjenämnden.

Familjenämnden delar Sverigedemokraternas åsikt att det är önskvärt att skapa en tydligare ansvars- och befogenhetsfördelning inom både familjeförvaltningen som helhet såväl som inom skolverksamheterna. Detta är även något som omnämns i genomlysningen av familjeförvaltningens verksamhet som utförts av StarPoint under 2019 samt i en revisionsrapport från PWC daterad 2019-10-07.

I bifallet till detta beslut blev motiveringen slutligen att det är familjenämndens åsikt att detta med största sannolikhet kommer att underlätta för respektive medarbetare att förstå sin roll och även att ta det ansvar som förväntas.

Ärendet ska upp i Kommunfullmäktige i februari och godkännes det där så har SD varit med och påverkat att personal inom förvaltningen framöver tydligare ska få ta del av enhetschefernas tankar kring vad som ingår i respektive befattnings- och yrkeskategoris arbetsuppgifter.

Länk till motionen