Sverigedemokraterna tar plats i ny ”matgrupp” i Sjöbo kommun! | Sverigedemokraterna i Sjöbo

Sverigedemokraterna tar plats i ny ”matgrupp” i Sjöbo kommun!

En ny upphandling av livsmedel ska göras för kommunens kök.

En arbetsgrupp har nu bildats för att ta fram ett nytt kostprogram, där man ska bestämma vilken inriktning livsmedelsinköpen ska ha, bland annat när det gäller ekologiskt och närodlat.

Arbetsgruppen ska bestå av representanter från ungdomsrådet, kostenheten, familjenämnden och vård- och omsorgsnämnden.

Vård- och omsorgsnämnden har nu utsett ordförande(M) och vice ordförande (C) samt Monica Rörstam (SD) till sina representanter.

Lycka till Monica Rörstam från dina partikamrater

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid tangentbordet

Mariana Ramelius