Stefan Lundgren vet ingenting | Sverigedemokraterna i Sjöbo

Stefan Lundgren vet ingenting

När han i kommunfullmäktige skulle svara på min fråga om varför Sjöbo skulle lyckas bättre än Malmö med mottagning av ensamkommande barn i barnhemsboende (Gruppboende = Barnhem) svarade han genom familjenämndens ordförande så här:

Det finns inga utvärderingar eller utredningar som är kända av familjenämnden som rör resultatet om gruppboende. Familjenämnden i Sjöbo kan inte heller uttala sig om hur arbetet i Malmö bedrivs eftersom vi inte har någon insyn i detta.

Kommunens starke man måtte ha blivit både blind och döv om han inte känner till problemen med barnhemmen var dom än är lokaliserade.

På frågan om vilka platser i kommunen dom ska placeras visste han lika mycket, nämligen ingenting eftersom det är under utredning.

Lars-Wilhelm Larsson