Skriftlig reservation gällande punkten som handlar om familjenämndens Internbudget 2017-09-26! | Sverigedemokraterna i Sjöbo

Skriftlig reservation gällande punkten som handlar om familjenämndens Internbudget 2017-09-26!

I dagens Ystads Allehanda finns följande artikel:

Förskolor får färre vuxna

Här är Skånska Dagbladets artikel om detta:

http://www.e-pages.dk/skanskadagblad/3579/article/635318/21/2/render/?token=50a3d3c41bc6d780b42f224959af7324

Nedan finns SD Yrkande samt skriftliga reservation eftersom vårt yrkande blev nedröstat!

 

”Sjöbo 2017-09-21

 

Skriftlig reservation gällande punkten som handlar om Internbudget.

(Punkt två i föredragningslistan)

 

Sammanfattning av ärende

 

Denna punkt består av fem punkter i familjeförvaltningens förslag till beslut.

Av dessa punkter är det två punkter(punkt 1 och 5) som Sverigedemokraterna anser inte ska finnas med.

 

Förslagen på dessa två punkter är:

# Punkt 1: I familjenämndens resursfördelningssystem för pedagogisk verksamhet minskas personaltätheten med 0,5 årsarbetare/100 barn i förskolans bägge åldersgrupper.

(De pengar man sparar då, 2,5 miljoner, ska läggas på årskurs 7-9 i grundskolan enligt förslag)

# Punkt 5: Den av kommunfullmäktige beslutade effektiviseringen med 0,38 % i den pedagogiska verksamheten verkställs genom att i resursfördelningssystemet minskas personaltätheten i förskoleklass med 0,2 årsarbetare/100 elever och fritidshemmen med 0,1 årsarbetare/barn.

 Sverigedemokraterna yrkade i arbetsutskottet och sedan på dagens familjenämndsmöte enligt nedanstående:

 

Sverigedemokraterna yrkar på att:

 Ingen minskning av personaltätheten i förskolan i familjenämndens resursfördelningssystem ska ske, samt att kommunfullmäktiges effektiviseringskrav på 0,38 % inte ska ske genom att i resursfördelningssystemet minska personaltätheten i förskoleklass och fritidshem. I övrigt bifall till upprättat förslag.

Slut yrkande

 

Reservation

# Punkt 1: Sverigedemokraterna anser att skolan behöver mer pengar, men det ska inte ske på bekostnad av förskolan som idag levererar en bra verksamhet med trygga barn och är en god ambassadör för Sjöbo kommun. I dagsläget ligger våra förskolor i genomsnitt på 5,8 barn per pedagog medan landets genomsnitt är 5,2 barn/pedagog. Om vi tar bort tjänster enligt förslag så kommer det att innebära att Sjöbos genomsnitt kommer att ligga på 5,95 barn/pedagog.

Vi ska också ha i beaktande att förskolan ger barnen den grund som de har med sig när de träder in i skolans värld. Om den grunden blir sämre på grund av personalindragningar så kommer det att spegla sig i grundskolan och då räcker inte de 2,5 miljonerna långt som man i dagsläget vill ta från förskolan till skolan.

Därför anser Sverigedemokraterna att punkt ett ska tas bort som förslag och reserverar oss med bestämdhet mot all indragning av personal på förskolorna.

# Punkt 5: Sverigedemokraterna anser inte att man ska lägga effektiviseringskrav i familjenämnden som innebär neddragningar inom verksamheterna. Ett effektiviseringskrav innebär enligt oss förbättringar som gör att man sparar tid och det anser vi att personalen ute i verksamheterna själv inser och redan arbetar på det sättet. Det förslag som lagts fram under punkt 5 gällande att dra ner på personal är enligt oss inget effektiviseringskrav utan ett besparingskrav, vilket vi med det bestämdaste reserverar oss emot.”

 

Mariana Ramelius                            Fredrik Jönsson

Ledamot i familjenämnden           Ledamot i familjenämnden

Sverigedemokraterna                      Sverigedemokraterna

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi vill ge barnen i förskolan och grundskolan och dess personal de bästa förutsättningarna för att de ska känna trygghet och barnen ska få den kunskap som de har rätt till!