Skrämmande bemötande på Sjöbo marknad! | Sverigedemokraterna i Sjöbo

Skrämmande bemötande på Sjöbo marknad!

Nedan kommer det brev som SD skickade till  Kultur-tillväxt-och fritids utskottets ordförande gällande bemötande av Sjöbo marknadsbesökare som frågade efter SD marknadsstånd i radiohytten.

 

Gällande Sjöbo Marknad 2017.

Vi i Sverigedemokraterna har under några år haft en plats på Sjöbo marknad, så även i år.

Nu har vi mycket stark kritik mot hur den så kallade radiohytten sköttes under torsdagen i år.

Ett sällskap kommer till ”hytten” och frågar var SD finns på marknaden, det svar dom får är både förbluffande, skrämmande och diskriminerande.

Citat:

Jag vet inte, för jag är inte rasist. Slut Citat.

När nästa person i samma sällskap går fram och ställer samma fråga, tillfrågas denne om hon sympatiserar med SD.

Samtliga i sällskapet, som var ganska stort, hittade oss på egen hand och var mycket arga och förvånade över sättet dom blev bemötta av ”hyttens” personal.

Vi anser på det bestämdaste att de som sköter denna radiohytten representerar kommunen, är ett ansikte utåt, och skall vara marknadsbesökarna behjälpliga.

Dom liksom kommunens andra representanter har inget att göra med vilket parti våra turister sympatiserar med och varför.

Det finns kanske anledning att se över hur denna radiohytt skall drivas inför kommande år!

Sjöbo 2017-08-16

Lars-Wilhelm Larsson Ordförande

Patrik Ramelius V.Ordförande, Säkerhetsansvarig

SD Sjöbo

 

 

Här nedan kommer länkar till Ystad Allehanda som har tyckt att det var så intressant  att man skrivit om det två gånger på nätet under samma dag.

Fast man har två olika överskrifter !

 

SD-politiker kritiska till bemötande på marknaden

SD-politiker kritiska till bemötande på marknaden

 

Vid tangentbordet

Mariana Ramelius