Skolmotion uppe i KF 2016-09-28 | Sverigedemokraterna i Sjöbo

Skolmotion uppe i KF 2016-09-28

Tack herr ordförande.

001

Jag tänker den här gången läsa upp hela motionen innan jag börjar mitt anförande, och jag hoppas att ni lyssnar noga.

Motion om att KF ledamöter ska få information om vad som krävs för att öka kunskapsmålen hos våra elever enligt rektorer och pedagoger på skolorna.

Vi har under en längre tid fått höra att familjenämnden bör åka ut till verksamheterna för att vi ska kunna få reda på vad som krävs för att öka kunskapsmålen hos våra elever.

Sverigedemokraterna har ett annat förslag utifrån den information vi har från våra ledamöter som sitter i FN.

Vi har utifrån denna information förstått att de träffat alla rektorer och snart förskolechefer samt andra aktörer som arbetar inom skolan.

Utifrån den information som våra ledamöter fått så har vi en klar bild av vad som krävs och anser att den bilden skulle inte klarna för att de åker ut i verksamheterna.

Vad vi tror behövs är att hela KF gruppen behöver den information som rektorerna har att ge direkt från dem.

Vi skulle vilja att rektorerna berättar för KF ledamöterna:

  1. Fick 2015 års besparingar några konsekvenser?
  2. Kan de se vilka konsekvenser det skulle få om de fick ytterligare besparingar under 2016 och 2017
  3. Hur fungerar deras verksamhet idag? Både de positiva och negativa delarna i verksamheten.
  4. Vad tror de behövs för att öka kunskapsmålen om de fick önska vad de ville?
  5. Vad behöver de för att vi ska nå våra visioner 2020 att alla elever ska få den kunskap de har rätt till?

 

Därför yrkar Sverigedemokraterna att:

Man snarast möjligt ser till att ordna en sammankomst där alla ledamöter i KF får ovanstående information och möjlighet att ställa frågor direkt till rektorerna.

Man utifrån denna information stöttar Familjenämnden så att de kan ge rektorerna de förutsättningar som krävs för att

alla elever ska få den kunskap de har rätt till och att de ska nå kunskapsmålen.

 

Sverigedemokraterna Sjöbo

Mariana Ramelius

SD ledamot Familjenämndens arbetsutskott/FN AU och Familjenämnden/FN

imp

 

Lyssna nu riktigt noga på svaret som vi fick:

Svaret från FN AU till FN, där jag sitter som ledamot på båda ställena och reserverade mig mot svaret, lät så här:

FN AU anser att det redan förekommer information till KF/Kommunfullmäktige och KS /Kommunstyrelsen från förvaltningschef och nämndens politiker samt genom de verksamhetsplaner, budgetuppföljningar och budgetskrivelser som upprättas.

KF och KS kan alltid bjuda in tjänstemän och nämndspolitiker om de vill ha information eller kompletteringar. Därmed avslås motionen.

FN gick på FN AU:s svar och motionen avslogs även där.

Detta svar gick sedan vidare till KS som också avslog motionen med anledning av FN svar.

 

I alla nämnder har jag frågat om vi varit otydliga och fått nej, utom i KS där Cecilia Olsson

Karlsson(S) påstod att vi skulle vara noga med att yrka på det vi ville ha svar på.

Då tar vi det en gång till:

”Vi skulle vilja

Därför yrkar SD att:”

Vi anser att vi inte kan bli tydligare än så…

 

Vi anser också att den här motionen har blivit avslagen på fel grunder, för de argument som FN hade och KS lutade sig emot är ej relevanta:

Motionen handlar ej om information från förvaltningschef och nämndens politiker, ej heller om dokument som inte kan svara på de frågor som vi ställer i motionen, och vi kan ej ställa frågor till dokument.

Sedan skriver man att KF och KS alltid kan bjuda in tjänstemän och nämnds politiker om de vill ha information. Det är ju det vi vill med motionen! Bjuda in tjänstemännen för att svara på de frågor vi ställt! Så för mig är det ofattbart att man efter att i stort sett ha bifallit motionen med den meningen sedan skriver att motionen ska avslås.

 

Så vi anser att de argument man använt för att avslå motionen är helt felaktiga och därför yrkar vi, i första hand återremiss för att få relevanta argument till ett ev. avslag, eller bifall till motionen om man inte har några relevanta argument för att avslå motionen.

I andra hand yrkar vi bifall till vår motion och hoppas att ni alla Kommunfullmäktigeledamöter visar Sjöbos medborgare att vi är intresserade av rektorernas information om verksamheterna, för att vi ska kunna ta rätt beslut när vi tar de ekonomiska ramarna eller börjar fundera på eventuella besparingar inom skolan.

Tack för ordet.

Händer med hjärta

 

Vad hände?

Motionen avslogs och därmed kan vi konstatera att alla partier i Sjöbo kommun anser att de har tillräcklig information för att sätta de ekonomiska ramarna framöver.

SD har förstått utifrån den information vi fått av rektorerna som varit på besök i FN, samt de kontakter vi haft med pedagoger och föräldrar, att de ekonomiska resurser som finns är otillräckliga .

Eftersom de andra partierna också anser sig ha tillräcklig information så hoppas SD nu på att vi slipper se besparingar framöver, och att de styrande skjuter till extrapengar om det behövs.

De extrapengarna ska vara en långsiktigt planering, och inte en pott som räcker i fyra månader för det är som att sträcka ut handen till någon som hänger utför ett stup, och släppa den precis när personen kommer upp till kanten.

Nu slutar jag med att säga :

Tack partikamrater för att jag fick äran att hålla i  anförandet och vi kämpar vidare för Sjöbos skolor.

007

Mariana Ramelius

http://www.ystadsallehanda.se/sjobo/inget-stod-for-%c2%85sds-skolmotion/