Skånska Dagbladets stolle reportage | Sverigedemokraterna i Sjöbo

Skånska Dagbladets stolle reportage

http://www.skanskan.se/article/20120524/SJOBO/705239854/1016/-/ryktet-solkas-av-framlingsmotstandet

Skånska Dagbladet har helt missuppfattat situationen . Människor som flyttar till kommunen kommer ofta ifrån Malmö och flyttar därifrån för att undkomma det kaos som där råder. Sjöbo ter sej då som en idyll tack vare vårt låga flyktingmottagande.

Jag och många kommuninnevånare är stolta över Sjöbos historia och tänker med vördnad på Sven-Olle Olsson som var en mycket omtyckt politiker.

Lars-Wilhelm Larsson