SD gör skillnad | Sverigedemokraterna i Sjöbo

SD gör skillnad

Att göra skillnad

När man upphandlar tjänster så är det mycket lagar och regler som ska följas.
Inför en upphandling så sätter man vissa kriterier som man kommer fram till i anbudsförfarandet.

Jag upptäckte att i Sjöbo kommun hade man inte med i sitt upphandlingsförfarande, att man skulle lämna in ett intyg från belastningsregistret när man upphandlade skolskjutsar.
När jag uppmärksammade nämnden(AU) om detta, så sa man att det fick man inte enligt lagarna.
Detta hade jag svårt att förstå eftersom man begär utdrag på all annan personal som jobbar med ”våra” barn i kommunen.
Men enligt nämnden(AU) så var det inte tillåtet, trots mina försök att visa sambandet mellan den egna verksamheten och externa upphandlade tjänster till skolan.

En arg och taggad politiker, jag , gick hem från mötet och ansåg att SD:S paroll Sunt förnuft måste gälla .
Den kvällen tillbringade jag med att ”forska” och sent på kvällen hittade jag det jag letade efter.

Mitt fynd och min förklaring har nu resulterat i att upphandlarna hädanefter i upphandlingsförfarandet kommer att begära att de som lägger in anbud på skolskjutsar och andra externa tjänster inom skolan måste lämna in utdrag från belastningsregistret på anställda hos den externa aktören.

Så kära föräldrar, med glädje kan jag nu förmedla att vi gjort allt i vår makt för att era barn ska vara så säkra som möjligt.

SD har gjort skillnad!

 

Mariana Ramelius17092_1087985247881558_967272109292066773_n
Ordförande SD Sjöbo
Ledamot i Familjenämnden

 

 

Finns en artikel om detta i Skånska Dagbladet den 3/10-2015 .