SD försökte stoppa hem kan man läsa i dagens Skånska Dagbladet, som en rubrik. | Sverigedemokraterna i Sjöbo

SD försökte stoppa hem kan man läsa i dagens Skånska Dagbladet, som en rubrik.

Eriksdal-003-550x412

Eriksdals sedan 30 år tillbaka nedlagda lanthandel.

Den skulle om den beskrev verkligheten i stället vara ”SD lyssnar på folket och vill stoppa hem i Eriksdal”.
Hemmet det talas om är att Ungart AB vill starta ett ungdomshem för ungdomar som av olika själ inte kan bo kvar hos sina föräldrar.

Det låter fint för visst ska vi ta hand om ungdomar i vårt samhälle men det ska inte ske på bekostnad av tryggheten för innevånarna i Eriksdal som förmodligen har valt att bosätta sig just där, för att det råder ett lugn över bygden som man inte kan få i storstaden.

Att då flytta ut storstadens problem i denna idyll är inte bara ologiskt utan riktigt dumt. HBV hem ska förläggas i den miljö ungdomarna kommer ifrån och kommer att bosätta sig i och det är inte i Eriksdal.

Lars-Wilhelm Larsson (Ville)
Ordförande SD-Sjöbo