SD Budget för 2018! | Sverigedemokraterna i Sjöbo

SD Budget för 2018!

Sjöbo 2017-06-01

Vi vill behålla den välfärd vi har och även förbättra den. Vi vill att skolan får till lärarlönelyftet för de som ställdes utanför av staten. För vi vill behålla våra lärare som är viktigt för barnen. Trygga barn är viktigt i alla lägen så även när det gäller att ta till sig kunskap.

Vi vill ge individ och familjeomsorgen större ram så att de kan se till att inga barn far illa. Vi vill även satsa på de barn som behöver extra stöd,med andra ord den kunskap de har rätt till och därmed färre ärende till skolinspektionen.= Tillskott till Familjenämnden 9,6 miljoner.

Vi vill att våra äldre ska få leva ett gott liv och vill därför att det ska finnas pengar att yrka till Hälso-sjukvårdsavtalet.Om de inte får extra pengar om utgifterna ökar där kan det innebära att man drar in på sådant som inte är lagstadgat som ex. aktivitetssamordnare och kvalite på maten. Alltså de äldres guldkant och det säger SD absolut nej till.

Vi anser också att de äldres trygghet är viktig och vet att det finns äldre som skulle behöva skaffa trygghetslarm men ej ansöker om det för att det kostar pengar. De vill hellre ha de pengarna för att köpa något gott för ibland,guldkanten på tillvaron.

Vi vet också att det finns fallskador på grund av att de äldre numera bara får en rullator. Istället för att ta in ute rullator och smutsa ner inomhus så tror de att de ska klara sig inne utan rullator vilket de inte alltid gör. Alternativet är att köpa egen inne rullator vilket inte alla har råd med och därför anser vi att det ska finnas möjlighet att få två rullatorer vid behov.= Tillskott till Vård och omsorg 1, 2 miljoner till gratis trygghetslarm och dubbla rullatorer vid behov samt 3 miljoner att äska av vid behov.

Jag fick frågan av journalisten på YA om vi inte var rädda för att förlora väljare nu när vi föreslår att skatten ska höjas,och mitt svar blev att det var inte det vi tänkte på när vi gjorde budgeten, vi tänkte på att värna om barnen och de äldre.

Vi vill inte ”nedmontera” vår skola och äldre-sjukvård och därför anser vi att vi måste ta det ansvar som alliansen inte vågar för att det är val nästa år. Alliansen har satt oss i den ekonomiska situation vi står i idag och vi har inte valt de förutsättningar som råder, däremot förhåller vi oss till dem.

Sist men inte minst.

Vi kunde valt att inte ha någon vinst som Socialdemokraterna,men vi anser inte att det är ansvarsfullt för det gör kommunen sårbar för oförutsedda händelse. SKL rek. 2 procent men eftersom vi har betalt våra pensionsskulder så räcker det med 1 procent här = 10 miljoner. Vi har valt att vara ansvarsfulla och ha de 10 miljonerna i vinst. Ett nollresultat är inte att föra en ansvarsfull politik. Det skulle innebära att om en nämnd av någon anledning gick minus så hade det inneburit neddragningar med omedelbar verkan ,men med en vinst som buffert kan man avvakta för att det finns ”att nagga på”.

Vi har gjort vårt bästa från de förutsättningar som finns idag, men med SD politik från riks och nedåt i kommunerna skulle vi inte stå i de förutsättningar som finns.

Men vi tror att ni vill att vi satsar på barn och de äldre och detta var enda sättet att göra det på med dagens förutsättningar ♥

15 öre är ca 15 kronor på en inkomst på 10.000 kronor.

Nedan kommer länken till hela budgeten.

Klar SD Sjöbo budget för 2018