SD arbetar för skola och våra äldre . | Sverigedemokraterna i Sjöbo

SD arbetar för skola och våra äldre .

Kommunfullmäktige 2015-10-28.

SD  Yrkade genom Mariana Ramelius enligt nedan :

Herr ordförande och ledamöter

Här sitter vi och ska lägga delårsbudgeten till handlingarna är det tänkt.
En delårsbudget där både vård och omsorg och familjenämnden fått göra besparingar som innebär försämrad livskvalite hos de äldre och vikariestopp samt neddragning av pedagoger i skolan.
Man kan ej anställa fler specialpedagoger vilket en del skolor skulle behöva.
Man kan ej heller tillsätta vakanser inom elevhälsan som är överbelastade.
Vi i Sverigedemokraterna anser inte att vi kan lägga denna delårsbudget till handlingarna som den ser ut idag för vi anser att våra äldre och barn är viktiga.
Så därför vill vi göra två yrkande.
Yrkande nr 1.
Under punkt 1 på kommunstyrelsens förslag till KF vill vi ha med att man ska ta bort besparingsförslaget som innebär nya avgifter eller höjda avgifter för korttidsvård, tekniska hjälpmedel och hemrehab. Vi anser att detta är en försämring av vår välfärd samt att det kan innebära fallskador och försämrad livskvalite om man anser sig inte ha råd att ansöka om dessa hjälpmedel.
Yrkande nr två :
Att vi ger ett tillskott till familjenämnden på den summa som gymnasieverksamheten har i underskott, per den 30/9 2,950.000:-, för att det är utgifter som Familjenämnden inte kunnat planera för och de besparingar som vi fått göra inom skolan för att minimera detta underskott har redan fått konsekvenser .
Jag hoppas att alla som mött våra rektorer och fått reda på konsekvenserna av besparingarna omtalat detta för sina partivänner. Jag hoppas också att alla förstått vad besparingarna inneburit på skolorna.

När det gäller detta mitt sista yrkande angående tillskott till familjenämnden så än en gång hoppas jag att alla ledamöter som var med om att ta ett demokratiskt beslut i familjenämnden om att yrka på tillskott, röstar på detta yrkande här i KF.
Jag hoppas också att varje ledamot som sitter här, tar ett beslut med tanke på vad man lovade inför valet, och det var INTE vikariestopp och indragna pedagoger,

Tack för ordet och tänk på att det är våra äldre och barns bästa vi ska tänka på när vi kommer att rösta om dessa yrkande.

Utslaget blev så här :

Sverigedemokraterna krävde mer tillskott till både familjenämnden och vård- och omsorgsnämnden, och Socialdemokraterna ville att familjenämnden skulle få 3,5 miljoner extra för att klara av gymnasiekostnaderna.

De båda förslagen ställdes mot varandra i en första omröstning, som vanns av Socialdemokraterna med stöd av V och MP. M, C, FP, Sjp och KD la ner sina röster.

Kommunalrådet Stefan Lundgren (M) tyckte att oppositionspartierna var fel ute, när de diskuterade nedskärningar inom de olika nämnderna.

– Hur familjenämnden eller vård- och omsorgsnämnden ska lösa det här, är inget vi fattar beslut om här i kväll, sa han.

De borgerligas förslag ställdes mot S, och i den omröstningen la SD ner sina röster. Den borgerliga majoriteten vann därför med 25 röster mot 14.

S,V och MP följde inte det förslag som jag lade fram i familjenämnden där de röstade med mig  utan la fram ett eget förslag  . Det var trist .Om de följt yrkandet från Familjenämnden så kanske vi kunnat få någon från den styrande sidan som satt i nämnden att rösta enligt det demokratiska beslutet vi tog där .

 

Angående en artikel i YA idag (2015-11-03) från Vård och omsorgsmöte i förra veckan(2015-10-29).

Tyvärr kan jag inte kopiera artikeln eftersom den bara är i papperstidningen /köp på nätet och med andra ord så finns upphovsrätten .

Man kan köpa tidningen för en dag på nätet om ni vill läsa den . Men det handlar i stora drag om nedanstående.:

Vi ska spara och som ni förstår så är jag/SD ensam om att tycka att de äldre inte ska behöva känna att de inte har råd med hjälpmedel, rehab osv.

Ni vet att jag yrkade för att ta bort dessa förslag på besparingar i KF i onsdags (se ovan)och att alla andra tycker det är okey att göra dessa besparingar . Så nu är det bestämt  i VON och det ska malas en gång till i KF.

Jag har försökt förklara att deras invändningar om högkostnadsskydd osv ändå kommer att drabba våra äldre .. De som ligger precis på gränsen och kanske har några kronor över till lite fredagsmys får kanske använda det till hjälpmedel eller något annat .

Våra äldre som byggt upp det Sverige vi har idag !
Sedan handlar det om att vi sänker vår välfärd . Vi ska inte försämra för de äldre vi ska förbättra .

Citat från YA : Sverigedemokraterna reserverade sig mot avgiftshöjningarna i vård- och omsorgsnämnden. Slut citat

Jag har yrkat för att ta bort dem en gång i VON och en gång i KF så nu blev det en reservation för resten är ändå för dessa höjningar har vi sett .

Vi behöver SD i majoritet och styrande i kommunen för en bättre skola och välfärd !

Mariana Ramelius

Ordförande SD /Ordinarie ledamot Vård och Omsorg och Familjenämnden

Händer med hjärta