Så var det öppet hus på det nya gruppboendet för flyktingbarn | Sverigedemokraterna i Sjöbo

Så var det öppet hus på det nya gruppboendet för flyktingbarn

Vi Sverigedemokrater deltog med två man Anders Nilsson och Lars Swärd, de andra partierna som varit så positiva till gruppboendet verkade inte medverka med politiker över medlemsnivå, kanske med undantag för Socialdemokraternas Cecilia Olsson Carlsson, som vi dock inte träffade där under hela dagen vi deltog från ca: 14.00–16.00. Däremot var Miljöpartisten Jan Friheden på plats. Cecilia gjorde dock ett uttalande i dagens Skånska Dagbladet (fredagen den 17 januari Sjöbo sidan) om att hon hade en förhoppning på att flyktingbarnen senare kanske skulle kunna berätta i våra skolor om hur det är att fly och uppleva krigets fasor eftersom hon befarar att våra skolungdomars kunskap om detta är begränsad.

Det är skrämmande att en så högt uppsatt kommunpolitiker första tanke inte handlar om integrationen utan om att våra elever skulle behöva lära sig mer om hur det är att vara flykting. Våra elever skulle behöva lära sig mer om vad skatt är och hur skattepengarna fördelas i olika verksamheter inom kommun och stat. Där flyktingmottagningen slukar stora resurser som skulle kunnat läggas på exempelvis bättre skolor. Dem skulle därmed även kunna bilda sig en egen uppfattning om hur många som vi hade kunnat hjälpa på plats i deras grann eller hemländer.
Jag tänker bland annat på UNHCRS reklam på TV om att rädda ett barn från svält för 7 kr om dagen.
Boendet har kostat ca: 6 miljoner kronor, delar man det med 7kronor blir det hissnande 857 142 stycken barn man kan rädda en dag.

Nej Cecilia flyktingbarnen behöver nu själva gå på föreläsningar om hur det Svenska samhället fungerar, kanske våra skolungdomar kan hålla föreläsningar för dem i till exempel en så viktig fråga som hur vi ser på kvinnor här i Sverige, du skulle kanske själv föreläsa för dem hur deras mottagande här i Sverige finansieras genom att medborgarna betalar skatt, kanske kan det få dem att bli villiga skattebetalare i framtiden så att vi klarar av att fortsätta att vara ett välfärdssamhälle även i kommande tider.

Lars-Wilhelm Larsson
Ordförande SD-Sjöbo