Politisk indoktrinering i skolorna | Sverigedemokraterna i Sjöbo

Politisk indoktrinering i skolorna

Ännu en gång har ett fåtal elever i Sjöbo på Sandbäcksskolan gjort ett projekt som saknar verklighetsförankring . Man har skrivit en bok med bilder och texter om fördomar och mångfald.

Vad ingen av projektledarna har förklarat för eleverna är att det finns olika sorters mångfald, den vi får från flyktingmottagning kostar. Sandbäcksskolan har tack vare vår återhållsamhet med flyktingmottagning kunnat hålla en relativt hög standard jämfört med skolor i invandrartäta områden. Vill verkligen eleverna såga av den gren dom sitter på?

I dagens Ystads Allehanda (12/6-12 sid A12) kan vi läsa om hur denna bok överlämnas till Stefan Lundgren och Roger Larsson. Bägge två tycker naturligtvis att den är fantastiskt bra och Roger Larsson lägger till att citat ” poängterar att det är viktigt med motbilder till det ryckte som Sjöbo har efter folkomröstningen om flyktingmottagande”

Jag för min del förstår inte varför en kommundirektör skall lägga sej i politiken och varför man skall bedriva politiska projekt i våra skolor.

Lars-Wilhelm Larsson