Politikerna i Sjöbo röstade ja till boende för flyktingbarn och skrev ut en blank check för kostnaderna | Sverigedemokraterna i Sjöbo

Politikerna i Sjöbo röstade ja till boende för flyktingbarn och skrev ut en blank check för kostnaderna

Sjöbos kommunfullmäktige beslutade i går att starta ett boende för 9 ensamkommande flyktingbarn. Vilket i praktiken innebär att ca 18 ensamkommande om året tas emot.
Vi Sverigedemokrater röstade givetvis emot detta beslut. Vi har även krävt svar via en interpellation till Magnus Karlsson (M) familjenämndens ordförande angående vad de faktiska kostnaderna blir för detta mottagande.

Bengt Ohlsson, Ville, Lars SwärdPå bilden syns tre av Sverigedemokraterna i Sjöbo som sa nej till boende för ensamkommande. Från vänster i bild Bengt Ohlsson (SD), Lars Wilhelm Larsson (SD) och Lars Swärd (SD).

I den beredning av ärendet som det röstades om saknades bland annat kostnader för tolkar, skolgång, kläder, fritidsaktiviteter, socialtjänsten, eget boende till de ensamkommande när de fyller 18 år. Dessutom fanns det inget svar på hur många anhöriga till de ensamkommande som kan förväntas bosätta sig i kommunen samt kostnader för detta. Och den kanske mest akuta och svåraste frågan, hur löser kommunen bostäder till de anhöriga? Fick inte den heller något svar innan votering skedde. Magnus Karlsson (M) sa även att mottagandet av ensamkommande till familjehem kommer att fortsätta, och att gruppboendet blir ett komplement till detta.

Magnus Karlsson (M)På bild Magnus Karlsson

Därför inledde Johan Holgersson (SD) med att anförande där han krävde att alla kostnader skulle utredas. Han undrade även hur det skulle finansieras och om nu Sjöboborna kunde vänta sig ytterligare skattehöjningar.

Stefan Lundgren (M), svarade kort på Johan Holgerssons (SD) anförande att ”pengarna vi får från staten täcker kostnaderna.” Varpå Bengt Ohlsson (SD) yttrade, att statliga pengar är också skattepengar.

Johan HolgerssonPå bild Johan Holgersson (SD)

Inget av de andra partierna var intresserade av att veta de faktiska kostnaderna för boendet. Som ansvarstagande politiker ska man kräva att få en fullständig kostnadsbild innan man fattar beslut, vilket inget annat parti förutom Sverigedemokraterna i Sjöbo anser.

Charlotte Ramel Andersson (FP), talade sig varm för mottagande av ensamkommande och hon hade ett starkt stöd ifrån Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Med anledning av att många kommuner har haft problem med att boende för ensamkommande har fungerat som drogcentraler så sa Lars Wilhelm Larsson (SD):

”Att man nu ska göra ett gruppboende som ju egentligen är ett barnhem är ju en sorglig historia, barnhem har aldrig fungerat och kommer aldrig att göra det och särskilt inte med utländska barn som redan har varit med om en hel del. Problemen med de här barnhemmen brukar också vara mer än vad polisen klarar av att hålla ordning och reda på. Bland annat brukar droger förekomma och sprida sig runt omkring. Så tänk efter nu när ni röstar, det kan vara ert barn eller barnbarn som hamnar i drogberoende på grund av det här.” 

VillePå bild Lars Wilhelm Larsson (SD)

Kommunalrådet Stefan Lundgren (M), sa att droger förekommer redan bland barn födda i Sverige och även Sjöbo. Med denna bortförklaring så anser han tydligen att ytterligare droganvändning bland de barn som bor i kommunen inte skulle utgöra något problem. Denna drogliberala syn kunde förr bara yttras av flumliberala vänsterfalanger. Nu tycks hela högerblocket ha blivit smittat av det liberala centerpartiet som nyligen i sitt idéprogram beslutade att Sverige ska ha öppna gränser.

Stefan Lundgren (M)På bild Stefan Lundgren (M)

Sverigedemokraterna i Sjöbo har i stark motvind kämpat och gjort allt i sin makt för att få stopp på detta boende, men denna gång räckte tyvärr inte våra röster i denna fråga. Men kära väljare, vi kan lova att med ert stöd inför nästa val kommer vi göra allt i vår makt för att säga upp alla avtal om flyktingmottagning i kommunen samt att stänga detta boende.
Sverigedemokraterna i Sjöbo tar inte ansvar för att andra partier i riksdagen för en oansvarig migrationspolitik.

Anders Nilsson
Sekreterare, SD Sjöbo