Partistöd | Sverigedemokraterna i Sjöbo

Partistöd

På Kommunstyrelsemöte i februari så var partistödet uppe på agendan.

 

Två partier hade inte inkommit med redovisningarna inom bestämd tid.

Enligt lagen ska redovisningen vara inne senast den 30 juni annars betalas inget partistöd ut, och Sjöbo kommun har även beslutat detta i kommunfullmäktige, och nedtecknat i styrdokumentet för partistöd.

Förslaget som lades fram från den styrande sidan var att de partier som inte betalt in i tid skulle få avdrag likt föreningar som inte gjorde sin ansökan i tid.

Då yrkade vi att lagar och beslut från kommunfullmäktige skulle följas och det innebar inget partistöd till de partier som lämnat in för sent.

De styrande yrkade på återremiss för att undersöka de fakta som SD lagt fram.

Sedan har ärendet varit uppe i kommunstyrelsen igen och då la man fram SD yrkande som kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Igår var det uppe i kommunfullmäktige och vi sa så här :

Tack herr ordförande!

Ledamöter åhörare och press.

Vi skulle vilja tacka alliansen för att ni tog reda på de fakta som vi uppmärksammade er om redan för några månader sedan.

När vi hade detta ärende uppe första gången i Kommunstyrelsen så lade ni som förslag att man skulle använda ett avdragssystem som kommunen går efter när föreningar lämnar in sina ansökningar för sent. Då yrkade vi på att de partier som inte lämnat in sina redovisningar i tid skulle bli utan stöd för det säger lagen, och så även våra egna regler som varit uppe här i kommunfullmäktige och alla partier varit med om att besluta.

Efter diverse diskussioner så bad ni i alliansen om återremiss men nu har ni bestämt er för att ge förslag om att besluta enligt Sverigedemokraternas yrkande.

Ni bestämde er alltså för att följa lagen och som vi sa i kommunstyrelsen,  vi politiker  ska givetvis vara goda föredömen för våra medborgare .

Så Sverigedemokraterna tackar för att ni lyssnade på oss och yrkar givetvis bifall till kommunstyrelsens förslag.

Tack för ordet!

Idag skrev Ystad allehanda om det:

Två partier blir utan bidrag i år

Citat ur YA:

Mariana Ramelius (SD) tackade de styrande borgerliga partierna för att de lyssnat på Sverigedemokraterna, och ändrat sitt första förslag.

– Vi politiker ska vara goda föredömen, sa hon.

Slut citat!

 

Vid tangentbordet

Mariana Ramelius        

 Sjöbo 27/4-2017