Sverigedemokraterna i Sjöbo | Sverigedemokraterna i Sjöbo | Sida 6

Sverigedemokraterna Sjöbo

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Sjöbo

 • Insändare i YA: Vad gör oss till ett vänsterparti?

  Av mariana.ramelius den 26 september, 2017
  0

  Fredagen den 22/9-2017 så fanns det en helsida med Sjöbo kommuns kommunalråd Magnus Weberg i Ystad Allehanda:

  Sjöbos viktiga vägval

   

   

   

   

   

  Sverigedemokraterna i Sjöbo anser sig vara ett mittenparti med egna åsikter och därför skickade vi in en insändare angående ovanstående ”opinions artikel”. Denna finns i YA idag 2017-09-26.

  Weberg, vad gör oss till ett vänsterparti?

  Ystads allehanda har satt överskriften.

  ”Citat: Weberg,vad gör oss till ett vänsterparti? Slut citat”

  Här kommer insändaren:

  ”Sjöbos viktiga vägval för Moderaterna är tydligen om M ska samarbeta med Sverigedemokraterna efter valet, enligt Petter Birgersson i Ystads allehanda!

  Vi tycker att det är intressant att vi är ett så viktigt parti att vi är Moderaternas viktiga vägval.

  Vi tycker också att vi skulle vilja räta ut några påstående.

  SD ligger närmre Vänstern än S säger Weberg vilket han sa första gången i juni efter vår budget prognos för 2018.

  Vad är det då i vår budget som gör att han anser att vi ligger åt vänsterhållet?

  Kan det vara att vi ansåg att skatten måste höjas i budgetprognosen med tanke på de höga utgifter som bland annat M ålagt oss genom bygget av simhallen i Sjöbo och idrottshallen i Lövestad?

  Kan det bero på att vi genom att höja skatten med endast 15 öre ansåg att då hade vi råd att ge de äldre gratis trygghetslarm och två rullatorer vid behov och inte göra indragningar på personal i grundskola/förskola / fritidshem?

  Kan det vara så att Weberg tycker att vi drar åt vänsterhållet därför vi inte vill höja de äldres avgifter eller neka de som behöver det ett särskilt boende?

  Kan det bero på att vi förorda att alla behöriga lärare skulle få samma höjning av sina löner som de fått som fått lärarlyftet genom statsbidrag?

  Kan det bero på att vi vill ge barnen i förskolan och grundskolan och dess personal de bästa förutsättningarna för att de ska känna trygghet och få den kunskap som alla barn har rätt till utifrån deras behov?

  Vi vet att Vänstern anses vilja att allt ska vara gratis och den politiken står inte Sverigedemokraterna för, men vi anser att alla barn ska ha samma förutsättningar att lyckas här i livet samt att de som byggt upp vårt samhälle är värda en god vård på äldre dar.

  Weberg talar för Moderaterna i Sjöbo och då får vi förutsätta att Moderaterna inte vill värna om våra barn och äldre eftersom han anser att vi inte ligger på samma linje som dem. Vi får också anta att de gör skillnad på våra medborgare eftersom jag aldrig hört honom säga att ensamkommande eller ”nysvenskar” inte ska ha något gratis.

  Sist men inte minst Weberg så säger du att om M får dåligt resultat så sitter du inte kvar, det är väl ett dåligt budskap till dina väljare? Du kommer alltså att svika dem som lägger en röst på dig om du inte får sitta vid makten?”

  Sverigedemokraterna i Sjöbo

  Mariana Ramelius

  Lars-Wilhelm Larsson

  Fredrik Jönsson

  Joakim Folkesson

  Monica Rörstam

  Patrik Ramelius

  Krister Persson

 • Debatt för kvinnliga politiker i KvinNets regi!

  Av mariana.ramelius den 8 september, 2017
  0

  KvinNet är ett forum som stöttar kvinnliga företagare i Sjöbo Kommun.

  En gång om året är det debatt och då bjuds en kvinnlig representant från varje parti i Sjöbo kommun in.

  Debatten i år handlade om hur de olika partierna:

  # Stödjer de olika företagarna och upphandling av kommunal service.

  # Vilken är visionen för möjligheten till företagande och handel där samtidigt miljöpåverkan av mycket bilåkande minimeras i kommunen .

  # Hur säkerställer politikerna att man når ut med vad Sjöbo har att erbjuda på företagsmarknaden och vilka tillstånd som krävs för att kunna etablera sitt företag.

  # En ur publiken bad alla partier berätta om sin vision för Sjöbo

  Sverigedemokraterna deltog och vår representant var Monica Rörstam och hon sitter längst ut till höger. Monica besvarade de frågor hon fick korrekt med att berätta vad Sverigedemokraterna ansåg i de olika frågorna.

  Sverigedemokraterna vill tacka KvinNet för en fint anordnad debatt samt Cia på ”Sockerdrömmars Tårtor, Mat och Catering” för god mat i hennes fina lokaler,som ligger på baksidan av Bil Bengtsson.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vid tangentbordet

  Mariana Ramelius

 • Fortsättning insändare gällande ungdomsbudget!

  Av mariana.ramelius den 28 augusti, 2017
  0

  2017-08-28

  Här kommer först länk till  den första insändaren,sedan kommer socialdemokraternas svar i YA i lördags och mitt svar som är i YA idag.

  Insändare 2017-08-22

   Cecilia O Karlssons svar:  http://www.e-pages.dk/ystadsallehanda/1639/

  Här nedan kommer vissa citat ur insändaren:

   

  Citat:När vi fick delårsrapport 1 redovisad ville vi, precis som Mariana Ramelius nämner, inte låta familjenämnden gå med minus då det enligt kommunallagen krävs att budget är i balans.Slut citat

  Citat:Vi socialdemokrater yrkade att nämnderna och utskotten får i uppdrag att göra konsekvensanalyser av vad det innebär för verksamheterna att arbeta med att nå ekonomisk balans då prognosen visar ett minusresultat. Slut citat

  Citat:

  Vi har verksamheter  i vår kommun som vi politiker ska styra, i vilken riktning vi vill se vårt framtida Sjöbo, vilka visioner vi förtroendevalda har när det gäller vilka åtgärder som krävs för att nå dit vi vill.

  Att vilja något betyder också att vilja framåt. För att komma framåt vill vi satsa på våra ungdomar och därav skriver vi motioner på det vi socialdemokrater tror på och är det bästa för Sjöbos framtid.

  Detta är att driva oppositionspolitik.  Slut citat

  Sverigedemokraternas svar idag:

  Ystad Allehandas överskrift: Citat: Lura inte barnen och ungdomarna. Slut citat

  Cecilia skriver att man inte lät familjenämnden gå minus då det enligt kommunallagen krävs att budget är i balans. Då undrar jag varför man lät familjenämnden gå minus för ca 2 år sedan när den hade underskott på grund av högre avgifter inom gymnasiet?

  Gällande konsekvensanalyser så var det ditt yrkande men jag som födde iden men det bjuder jag på för alla våra barns bästa.

  Cecilia skriver också att ”medborgarbudgeten för ungdomar” är ett sätt att driva oppositions politik och då tycker jag synd om ungdomarna. Jag menar att lägga en motion som man vet att det inte finns ekonomiska möjligheter för är väl inte att satsa på våra ungdomar. För som du själv skriver Cecilia så måste Familjenämnden hålla budget enligt kommunallagen och du vet att Familjenämnden redan arbetar med ett stort underskott.

  Med andra ord så kommer vi än en gång fram till att ert uttalande där ni anser att familjenämnden skulle sagt ja till motionen är helt fel eftersom vi ska följa kommunallagen, vilket vi givetvis ska.

  Mina sista ord i debatten är att när ni ska driva oppositionspolitik så gör det inte genom att lura barnen /ungdomarna med motioner som inte går att förverkliga.

  Mariana Ramelius

  Sverigedemokraterna

   

 • Skrämmande bemötande på Sjöbo marknad!

  Av mariana.ramelius den 24 augusti, 2017
  0

  Nedan kommer det brev som SD skickade till  Kultur-tillväxt-och fritids utskottets ordförande gällande bemötande av Sjöbo marknadsbesökare som frågade efter SD marknadsstånd i radiohytten.

   

  Gällande Sjöbo Marknad 2017.

  Vi i Sverigedemokraterna har under några år haft en plats på Sjöbo marknad, så även i år.

  Nu har vi mycket stark kritik mot hur den så kallade radiohytten sköttes under torsdagen i år.

  Ett sällskap kommer till ”hytten” och frågar var SD finns på marknaden, det svar dom får är både förbluffande, skrämmande och diskriminerande.

  Citat:

  Jag vet inte, för jag är inte rasist. Slut Citat.

  När nästa person i samma sällskap går fram och ställer samma fråga, tillfrågas denne om hon sympatiserar med SD.

  Samtliga i sällskapet, som var ganska stort, hittade oss på egen hand och var mycket arga och förvånade över sättet dom blev bemötta av ”hyttens” personal.

  Vi anser på det bestämdaste att de som sköter denna radiohytten representerar kommunen, är ett ansikte utåt, och skall vara marknadsbesökarna behjälpliga.

  Dom liksom kommunens andra representanter har inget att göra med vilket parti våra turister sympatiserar med och varför.

  Det finns kanske anledning att se över hur denna radiohytt skall drivas inför kommande år!

  Sjöbo 2017-08-16

  Lars-Wilhelm Larsson Ordförande

  Patrik Ramelius V.Ordförande, Säkerhetsansvarig

  SD Sjöbo

   

   

  Här nedan kommer länkar till Ystad Allehanda som har tyckt att det var så intressant  att man skrivit om det två gånger på nätet under samma dag.

  Fast man har två olika överskrifter !

   

  SD-politiker kritiska till bemötande på marknaden

  SD-politiker kritiska till bemötande på marknaden

   

  Vid tangentbordet

  Mariana Ramelius

 • Insändare 2017-08-22

  Av mariana.ramelius den 22 augusti, 2017
  0

  Igår2017-08-21 fanns en artikel i Ystad Allehanda där vi förvånade oss över en kommentar:

  Nej till ungdomsbudget

  Citat: Hade familjenämnden velat så hade de kunnat avsätta en summa till ungdomarnas budget. Slut citat.

  Här kommer vår insändare som en reaktion på artikeln! Den finns i YA idag!

  http://www.e-pages.dk/ystadsallehanda/1635/

  Nedan insändare SD:

  Läser en artikel i Ystad allehanda 2017-08-21. Den handlar om en motion, medborgarbudget för unga, som varit uppe för yttrande i Familjenämnden samt Kommunstyrelsen.

  I båda nämnderna har SD sagt att vi är positiva till förslaget men att det inte finns pengar i budgeten.

  Socialdemokraterna vet mycket väl att Familjenämndens budgetprognos inte ser bra ut, med andra ord ett stort minusresultat. Cecilia O Karlsson uttalade sig på sista Kommunstyrelsemötet innan sommaruppehållet att man inte kunde rösta att familjenämnden inom familj -och individomsorg, skulle få gå minus i sin budget, då skulle man tillåta nämnden att inte hålla budget.

  Detta säger hon om en budget som nu har krävt och kommer att kräva sparåtgärder vilket hon är medveten om. Ett tufft arbete som hon har varit med om att besluta, vilket inte Sverigedemokraterna ansåg var rimligt.

  Ett sådant uttalande gör att Sverigedemokraterna blir mycket förvånade när vi ser Cecilia O Karlsson uttala sig i ovanstående nämnda artikel. Citat: Hade familjenämnden velat så hade de kunnat avsätta en summa till ungdomarnas budget. Slut citat.

  Tydligen är det helt okey att helt plötsligt inte hålla budget. Det gör oss väldigt oroliga att ett oppositionsråd kan göra dessa helomvändningar bara för att det passar hennes syften, och inte har förståelse för att Familjenämndens förvaltning just nu har fullt upp med att försöka få en budget i balans. Ett arbete som beror på ett beslut som hon varit fullt delaktig i.

  Än en gång ett bra förslag som inte Familjenämnden har budget för och det vet socialdemokraterna lika bra som vi.

  Mariana Ramelius

   Sverigedemokraterna