Sverigedemokraterna Sjöbo

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Sjöbo

 • Initiativärende om redovisning av verksamheten ” vuxenutbildning, arbetsmarknadsåtgärder och integrationsverksamhet” i familjenämnden.

  Av mariana.ramelius den 4 mars, 2017
  0

  I familjenämnden  den 26 januari så bad SD om att få ta upp ett  initiativärende ,vilket godkändes.

  Jag,Mariana, fick framföra ärendet, under punkten information, och sedan frågade ordförande, Magnus Hammarskjöld, om någon hade någon fråga att ställa till mig om detta.

  Ingen sa något och då frågade ordförande om man kunde bifalla förslaget, och vi samt en del från alliansens sida svarade ja.

  Ordförande väntade en liten stund ifall någon hade något däremot men ingen yttrade sig och klubban föll.

  Ingen reservation från något parti så enligt ett enhälligt beslut så gäller följande framöver:

   

  Här nedan kommer initiativärendet samt utdrag från protokoll gällande detta ärende.

   

  Sjöbo 2017-01-26

  Initiativärende gällande redovisning av verksamheten ” vuxenutbildning, arbetsmarknadsåtgärder och integrationsverksamhet” i familjenämnden.

   

  Sverigedemokraterna anser att man ska redovisa ekonomin för flyktingverksamheten separat, för att det är viktigt att alla får ta del av hur stora intäkterna samt kostnaderna är inom denna del av verksamheten som ska vara ”självförsörjande”.

   

  Vi föreslår att Familjenämnden ger förvaltningen i uppdrag att:

   

  # De redovisar intäkter-kostnader samt där av plockar ut och redovisar personalkostnader och övrigt.

  # Redovisar antal anställda som ingår i personalkostnader.

   

   Mariana Ramelius                                                                 Fredrik Jönsson

  Ledamot i Familjenämnden                                                Ledamot i Familjenämnden

   

  Protokoll:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vid tangentbordet

  Mariana Ramelius

 • Ordförande har ordet!

  Av mariana.ramelius den 13 februari, 2017
  0

   

  Jag får än en gång tacka för förtroendet att leda SD-Sjöbo ännu ett år, men vill samtidigt också tacka för den styrelse jag fick.

  Man kan inte leda något utan att ha kompetenta och samarbetsvilliga styrelsemedlemmar, och de nu invalda har tidigare visat all den kompetensen.

  Särskilt glad är jag för att få en duktig vice ordförande i Patrik Ramelius, som redan nu är så insatt i hur föreningen fungerar att han när som helst kan gå in och ersätta för mig, och det känns verkligt bra att ha den uppbackningen.

  Så härmed vill jag på hela styrelsen vägnar tacka medlemmarna för att vi fick tilltron att leda SD-Sjöbo det kommande året.

  Vi vill även rikta ett stort tack till distriktet, för att de ledde vårt årsmöte genom Jörgen Grubb och Tommy Nilsson.

   

  Med förhoppningsfulla hälsningar

  Lars-Wilhelm Larsson

 • Årsmöte 2017-02-12

  Av mariana.ramelius den 12 februari, 2017
  0

  Idag var det dags för det årliga mötet när man valde styrelse för SD Sjöbo.

  Valberedningen hade arbetat fram ett förslag som majoriteten av medlemmarna röstade fram som det bästa för föreningen.

   

  Här har vi styrelsen för kommande verksamhetsår.

  Från vänster:

  Ordförande: Lars-Wilhelm Larsson (Sittande från det gångna verksamhetsåret)

  Ledamot: Joakim Folkesson (Nyvald ledamot fd. Suppleant)

  Suppleant: Maria Kettisen (Nyvald)

  Suppleant: Pär Kettisen  (Sittande från det gångna verksamhetsåret )

  Vice ordförande och kassör: Patrik Ramelius (Nyvald viceordförande fd.ledamot/kassör )

  Sekreterare: Monica Rörstam (Sittande från det gångna verksamhetsåret)

  ( Ledamot Lars Tilly(Sittande från det gångna verksamhetsåret) samt nyvald suppleant Mikael Rydberg finns ej med på bild)

  043

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vi tackar alla medlemmar som kom och delade en bit av söndagen med oss.

  Sist men inte minst ett stort tack till Jörgen Grubb, ordförande Sverigedemokraterna Skåne, samt Tommy Nilsson, Chefsadministratör på Sverigedemokraterna Skåne, för att ni ställde upp och höll i vårt möte.

  Här nedan kommer lite bilder från mötet:

  034036029031032038

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vid tangentbordet

  Mariana Ramelius

 • Yrkande om partistöd!

  Av mariana.ramelius den 10 februari, 2017
  0

  Dagens artikel i YA !

  http://www.ystadsallehanda.se/sjobo/forsenade-partier-riskera-att-mista-sitt-stod-for-2017

  Citat:

  – Vi kan inte begära att medborgarna följer reglerna, om vi inte själva är ett föredöme, menar Mariana Ramelius (SD).

  Citat:

  Mariana Ramelius försvarar SD:s bidrag till moderpartiet med att avdelningen får tjänster tillbaka.

  – När vi till exempel vill göra ett utskick i Sjöbo, betalar rikspartiet portot, säger hon.

  Felciterad : Jag sa att vid vissa utskick kunde vi få hjälp uppifrån med tryck och utskick och därmed betalade de kostnaden för utskick.

   

  Partistöd!

  SD yrkade att man ej skulle betala ut partistöd till dem som inte lämnat in redovisning i tid.
  SKL ,Sveriges kommun och Landsting skriver så här om partistöd:

  ”Fullmäktige måste också fatta årliga beslut om utbetalning av partistödet. Fullmäktige får, i de i förväg antagna reglerna för partistöd, besluta om att stöd inte ska utbetalas till ett parti som inte i tid lämnar in en redovisning respektive en granskningsrapport.”

  Sjöbo kommun har skrivit i sina regler att :

  ”Inget stöd utbetalas om man inte lämnat in redovisning i tid ”

  Kommunens regler är till för att följas och det gör vi när det gäller våra medborgare, och ska givetvis göra det när det gäller oss själva med. Vi politiker ska föregå med gott exempel,och då ska vi följa våra regler och inte göra om dem när ”regelbrott” begås.

  Reglerna säger ”Inget stöd” och inte någon sänkning med procent som Centern förordade. Centerns förslag är ett försök att ändra reglerna i efterhand.

  Vi politiker har visst om detta sedan i början av förra året och i februari i år fick vi hem en blankett som skulle fyllas i. Så det har funnits både tid och vetskap om detta.

   

  Därför Yrkade SD att partistöd ej skulle betalas ut till de partier som ej lämnat in redovisning i tid. Socialdemokraterna yrkade med oss. Efter diskussioner så ajournerade alliansen sig och kom sedan in och yrkade på återremiss.

  Då ställdes vårt yrkande åt sidan och frågan blev om man skulle ha återremiss eller ärendet skulle avgöras ”idag”. SD och S ansåg att ärendet skulle avgöras på plats ”idag”.

  Röstningen om detta blev 7 för återremiss och 5 för avgörande på plats.

  Så fortsättning följer….

  Angående att vi skickat pengar till ”moderpartiet” så är det tillåtet om man redogör vad pengarna gått till och det har vi gjort.

  Så fortsättning följer….

   

  Vid tangentbordet

  Mariana Ramelius

 • Bättre sent än aldrig

  Av mariana.ramelius den 28 januari, 2017
  0

  Ibland går tiden fort och man hinner inte med allting som man tänkt.

  Våren 2016 så släppte Mariana Ramelius sin plats i Vård och omsorg för att mötestiderna ofta låg samtidigt som Familjenämnden. Vi hade också haft/har en kvinna i partiet som under en längre tid hade hjälpt till bakom kulisserna, och nu tyckte vi att det var dags att hon fick pröva på den politiska biten i en nämnd.

  Kvinnan som tog över heter Monica Rörstam och vi har försökt få till en fotografering så vi skulle kunna presentera henne med bild. Nu har hon fastnat på ett kort och därför får ni nu veta hur er ”nye” representant i Vård och Omsorg ser ut.

  Monica sitter som ordinarie ledamot tillsammans med  Allan Backson. Som ersättare har vi Agneta Backson. Om ni vill dem något så skriv till vår SD mail så skickar vi vidare till dem .

  Trots att hon redan varit med en tid så önskar vi henne nu välkommen till vårt politiska gäng!

   

   

   

  16144006_1554310454582366_964212296_n

   

   

   

  Monica Rörstam

  Bor i Vollsjö