Sverigedemokraterna i Sjöbo | Sverigedemokraterna i Sjöbo | Sida 5

Sverigedemokraterna Sjöbo

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Sjöbo

 • Fortsättning insändare gällande ungdomsbudget!

  Av mariana.ramelius den 28 augusti, 2017
  0

  2017-08-28

  Här kommer först länk till  den första insändaren,sedan kommer socialdemokraternas svar i YA i lördags och mitt svar som är i YA idag.

  Insändare 2017-08-22

   Cecilia O Karlssons svar:  http://www.e-pages.dk/ystadsallehanda/1639/

  Här nedan kommer vissa citat ur insändaren:

   

  Citat:När vi fick delårsrapport 1 redovisad ville vi, precis som Mariana Ramelius nämner, inte låta familjenämnden gå med minus då det enligt kommunallagen krävs att budget är i balans.Slut citat

  Citat:Vi socialdemokrater yrkade att nämnderna och utskotten får i uppdrag att göra konsekvensanalyser av vad det innebär för verksamheterna att arbeta med att nå ekonomisk balans då prognosen visar ett minusresultat. Slut citat

  Citat:

  Vi har verksamheter  i vår kommun som vi politiker ska styra, i vilken riktning vi vill se vårt framtida Sjöbo, vilka visioner vi förtroendevalda har när det gäller vilka åtgärder som krävs för att nå dit vi vill.

  Att vilja något betyder också att vilja framåt. För att komma framåt vill vi satsa på våra ungdomar och därav skriver vi motioner på det vi socialdemokrater tror på och är det bästa för Sjöbos framtid.

  Detta är att driva oppositionspolitik.  Slut citat

  Sverigedemokraternas svar idag:

  Ystad Allehandas överskrift: Citat: Lura inte barnen och ungdomarna. Slut citat

  Cecilia skriver att man inte lät familjenämnden gå minus då det enligt kommunallagen krävs att budget är i balans. Då undrar jag varför man lät familjenämnden gå minus för ca 2 år sedan när den hade underskott på grund av högre avgifter inom gymnasiet?

  Gällande konsekvensanalyser så var det ditt yrkande men jag som födde iden men det bjuder jag på för alla våra barns bästa.

  Cecilia skriver också att ”medborgarbudgeten för ungdomar” är ett sätt att driva oppositions politik och då tycker jag synd om ungdomarna. Jag menar att lägga en motion som man vet att det inte finns ekonomiska möjligheter för är väl inte att satsa på våra ungdomar. För som du själv skriver Cecilia så måste Familjenämnden hålla budget enligt kommunallagen och du vet att Familjenämnden redan arbetar med ett stort underskott.

  Med andra ord så kommer vi än en gång fram till att ert uttalande där ni anser att familjenämnden skulle sagt ja till motionen är helt fel eftersom vi ska följa kommunallagen, vilket vi givetvis ska.

  Mina sista ord i debatten är att när ni ska driva oppositionspolitik så gör det inte genom att lura barnen /ungdomarna med motioner som inte går att förverkliga.

  Mariana Ramelius

  Sverigedemokraterna

   

 • Skrämmande bemötande på Sjöbo marknad!

  Av mariana.ramelius den 24 augusti, 2017
  0

  Nedan kommer det brev som SD skickade till  Kultur-tillväxt-och fritids utskottets ordförande gällande bemötande av Sjöbo marknadsbesökare som frågade efter SD marknadsstånd i radiohytten.

   

  Gällande Sjöbo Marknad 2017.

  Vi i Sverigedemokraterna har under några år haft en plats på Sjöbo marknad, så även i år.

  Nu har vi mycket stark kritik mot hur den så kallade radiohytten sköttes under torsdagen i år.

  Ett sällskap kommer till ”hytten” och frågar var SD finns på marknaden, det svar dom får är både förbluffande, skrämmande och diskriminerande.

  Citat:

  Jag vet inte, för jag är inte rasist. Slut Citat.

  När nästa person i samma sällskap går fram och ställer samma fråga, tillfrågas denne om hon sympatiserar med SD.

  Samtliga i sällskapet, som var ganska stort, hittade oss på egen hand och var mycket arga och förvånade över sättet dom blev bemötta av ”hyttens” personal.

  Vi anser på det bestämdaste att de som sköter denna radiohytten representerar kommunen, är ett ansikte utåt, och skall vara marknadsbesökarna behjälpliga.

  Dom liksom kommunens andra representanter har inget att göra med vilket parti våra turister sympatiserar med och varför.

  Det finns kanske anledning att se över hur denna radiohytt skall drivas inför kommande år!

  Sjöbo 2017-08-16

  Lars-Wilhelm Larsson Ordförande

  Patrik Ramelius V.Ordförande, Säkerhetsansvarig

  SD Sjöbo

   

   

  Här nedan kommer länkar till Ystad Allehanda som har tyckt att det var så intressant  att man skrivit om det två gånger på nätet under samma dag.

  Fast man har två olika överskrifter !

   

  SD-politiker kritiska till bemötande på marknaden

  SD-politiker kritiska till bemötande på marknaden

   

  Vid tangentbordet

  Mariana Ramelius

 • Insändare 2017-08-22

  Av mariana.ramelius den 22 augusti, 2017
  0

  Igår2017-08-21 fanns en artikel i Ystad Allehanda där vi förvånade oss över en kommentar:

  Nej till ungdomsbudget

  Citat: Hade familjenämnden velat så hade de kunnat avsätta en summa till ungdomarnas budget. Slut citat.

  Här kommer vår insändare som en reaktion på artikeln! Den finns i YA idag!

  http://www.e-pages.dk/ystadsallehanda/1635/

  Nedan insändare SD:

  Läser en artikel i Ystad allehanda 2017-08-21. Den handlar om en motion, medborgarbudget för unga, som varit uppe för yttrande i Familjenämnden samt Kommunstyrelsen.

  I båda nämnderna har SD sagt att vi är positiva till förslaget men att det inte finns pengar i budgeten.

  Socialdemokraterna vet mycket väl att Familjenämndens budgetprognos inte ser bra ut, med andra ord ett stort minusresultat. Cecilia O Karlsson uttalade sig på sista Kommunstyrelsemötet innan sommaruppehållet att man inte kunde rösta att familjenämnden inom familj -och individomsorg, skulle få gå minus i sin budget, då skulle man tillåta nämnden att inte hålla budget.

  Detta säger hon om en budget som nu har krävt och kommer att kräva sparåtgärder vilket hon är medveten om. Ett tufft arbete som hon har varit med om att besluta, vilket inte Sverigedemokraterna ansåg var rimligt.

  Ett sådant uttalande gör att Sverigedemokraterna blir mycket förvånade när vi ser Cecilia O Karlsson uttala sig i ovanstående nämnda artikel. Citat: Hade familjenämnden velat så hade de kunnat avsätta en summa till ungdomarnas budget. Slut citat.

  Tydligen är det helt okey att helt plötsligt inte hålla budget. Det gör oss väldigt oroliga att ett oppositionsråd kan göra dessa helomvändningar bara för att det passar hennes syften, och inte har förståelse för att Familjenämndens förvaltning just nu har fullt upp med att försöka få en budget i balans. Ett arbete som beror på ett beslut som hon varit fullt delaktig i.

  Än en gång ett bra förslag som inte Familjenämnden har budget för och det vet socialdemokraterna lika bra som vi.

  Mariana Ramelius

   Sverigedemokraterna

 • Medlemsmöte 2017-08-19

  Av mariana.ramelius den 19 augusti, 2017
  0

  Idag hade vi medlemsmöte för att informera om kandidering till kommunfullmäktige september/oktober 2018 och fyra år framåt.

  Det blev en del nya som kandiderade vilket vi gläds åt.

  Lite allmän kommunpolitik informerades det också om och sedan blev det kaffe och kaka.

  Ett stort tack till alla som kom och det gläder oss att så många nya vill vara med och påverka i vår

  kommunpolitik nästa mandatperiod.

  Nu kör vi så det ryker för vi behövs!

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vid tangentbordet

  Mariana Ramelius

 • Insändare i Ystad Allehanda den 16/8-2017

  Av mariana.ramelius den 16 augusti, 2017
  0

  Som en reflektion av Sjöbo kommunalråds insändare i lördags den 12/8-2017 så sände vi in nedanstående text som var inne idag :

  Citat YA”Bygg för unga och äldre – inte för nysvenskar” Slut citat

  Vår,SD,text:

  I dagens YA den 12/8 kan man läsa Magnus Webergs inlägg om att utveckla Sjöbo och vi håller med om att det inte finns möjlighet att göra satsningar för investeringar genom att höja skatten.

  Välfärd

  Satsningar på investeringar ska betalas många år framöver och just nu ser vi hur satsningen av simhallsbadet gör det svårt att satsa på välfärden och skolan.

  Men som Magnus skriver så ska inte Sjöbo stå still och just nu så satsar Sjöbo på en aktivitetspark för gammal och ung och nästa gång vi har ekonomiska möjligheter för en satsning så anser Sverigedemokraterna att den ska göras ute i någon av våra serviceorter.

  Att kommunikationer är viktiga, väldigt viktiga för de som bor i våra serviceorter/landsbygden är vi överens om. Vi anser också att vi ska bygga bostäder till våra äldre och våra ungdomar och till de som vill flytta till vårt vackra Sjöbo men vi anser inte att vi ska bygga bostäder för att migrationsverket ska kunna anvisa fler nysvenskar till oss.

  Sverigedemokraterna anser också att vi ska arbeta för befintliga och nya företagare och detta har vi också påpekat vid olika tillfällen senast gällande Sjöbo Väst.

  Magnus Weberg nämner att vi ska satsa på skola och barnomsorg och Sverigedemokraterna är den första att hålla med om detta men undrar hur de styrande med Magnus Weberg i spetsen har tänkt där.

  Skolorna går minus i sin budget i dagsläget, familjenämnden där barnomsorg och all annan omsorg om barn /ungdomar finns går minus i budgeten. När då inte alliansen var beredd att höja skatten för 2018 så att de ska kunna ge de tillskott som behövs så undrar vi hur de har tänkt att Sjöbo ska citat: sticka ut i mängden? Jag vet att Magnus tänker” omorganisation”/effektiviseringar(=besparingar enligt oss)och det kan kanske göra en viss nytta men det kommer även att innebära att man drar ner på kvaliten enligt oss.

  Sist men inte minst så är vår välfärd inom äldrevården viktig och då vill vi trycka på att det är viktigt att Vård och Omsorgsnämnden får de pengar de behöver till Hälso-och sjukvårdsavtalet(vilket inte gjordes i de styrandes budget för 2018) annars kommer det innebära att man får spara in på annat. Detta kan innebära besparingar på mat eller sysselsättningar för de äldre. Vi kan ej heller acceptera att man nekar äldre människor en omsorgsplats som de behöver för att de ska känna sig trygga. Man säger att man gör det för att man följer regler och domar, som enligt oss är tolkningsbara och Sjöbo kommun ska inte tolka till de äldres nackdel.

  Sverigedemokraterna väljer att satsa på skola och omsorg för ett gott liv i Sjöbo med dess vackra natur i sin budget för 2018 och kommer så att göra även i framtiden.

  Tack för ordet

   

  Mariana Ramelius

  Presstalesombud

  Sverigedemokraterna i Sjöbo