Sverigedemokraterna i Sjöbo | Sverigedemokraterna i Sjöbo | Sida 5

Sverigedemokraterna Sjöbo

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Sjöbo

 • SD vill ha färre ledamöter i kommunfullmäktige!

  Av mariana.ramelius den 18 oktober, 2017
  0

  Artikel i Ystad Allehanda 2017-10-12 :

  http://www.ystadsallehanda.se/sjobo/sd-vill-ha-farre-ledamoter/

  Citat ur artikel:  –Sjöbo är en till ytan stor kommun, och för att få en bra fördelning behövs det 49 ledamöter, säger kommunalrådet Magnus Weberg.

  Sverigedemokraterna var dock av en annan åsikt, när frågan diskuterades i kommunstyrelsen. De menade att 39 ledamöter var tillräckligt. Slut citat

  Med anledning av beslutet i kommunstyrelsen och ovanstående artikel skickad  SD Sjöbos gruppledare Lars-Wilhelm Larsson in följande insändare,som är inne i dagens YA (2017-10-18):

   

  ”Ett överdrivet stort kommunfullmäktige

  Kommunalrådet Magnus Webergs argument för att behålla 49 mandat i fullmäktige är verkligen besynnerliga, han påstår att det är viktigt att ha 49 mandat för att kommunen är stor till ytan. Det har ju absolut inget

  med det att göra, utan hur partierna fördelar sina kandidater.

  Det finns alltså ingenting som säger att man får en bättre fördelning på mandaten för att man har ett stort kommunfullmäktige och det är ett ganska konstigt tänkande när man vill slimma alla andra kommunala verksamheter.

  Vi i Sverigedemokraterna anser det är viktigt att hushålla med alla kommunens resurser, även om det är relativt små kostnader som sparas med tio mandat mindre i fullmäktige, hur blir vi annars trovärdiga i alla andra sammanhang där vi vill hantera kommunens medel varsamt?

  Moderaterna och Socialdemokraterna är också väldigt försiktiga när vi diskuterar kommunens organisation och kommer inte med besked från i allra sista stund, det verkar som det viktiga är att det inte blir något som SD föreslagit.

  Det som också är förvånande i den här frågan är det tysta samarbete som tycks råda emellan Socialdemokrater och Moderater. Kliar du min rygg så kliar jag tillbaka, det kommer inte att leda till en minskad politisk organisation i kommunen, så länge dessa två rödblåa partier har något att säga till om.”

  Gruppledare

  Lars-Wilhelm Larsson

  För SD Sjöbo

   

 • Sverigedemokraterna tar plats i ny ”matgrupp” i Sjöbo kommun!

  Av mariana.ramelius den 10 oktober, 2017
  0

  En ny upphandling av livsmedel ska göras för kommunens kök.

  En arbetsgrupp har nu bildats för att ta fram ett nytt kostprogram, där man ska bestämma vilken inriktning livsmedelsinköpen ska ha, bland annat när det gäller ekologiskt och närodlat.

  Arbetsgruppen ska bestå av representanter från ungdomsrådet, kostenheten, familjenämnden och vård- och omsorgsnämnden.

  Vård- och omsorgsnämnden har nu utsett ordförande(M) och vice ordförande (C) samt Monica Rörstam (SD) till sina representanter.

  Lycka till Monica Rörstam från dina partikamrater

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vid tangentbordet

  Mariana Ramelius

 • Sverigedemokraternas representanter i kyrkans församlingar!

  Av mariana.ramelius den 5 oktober, 2017
  0

  Vi tänkte presentera våra representanter i de olika församlingarna i Sjöbo kommun.

   

  Sjöbo församling!

   

  Jag vill se till att vi bibehåller den svenska kyrkan med vår svenska kultur och våra traditioner.

  Lennart Holm

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vollsjö församling!

   

  Jag värnar om en kyrka som står för sin kristenhet och sina traditioner.

  Det är oroväckande när många troende lämnar Svenska kyrkan.

  Kyrkan är en viktig del av vårt samhälle och får inte förlora sin identitet.
  Monica Rörstam                 

   

   

   

   

  Jag vill arbeta för att våra fina kyrkor bevaras och vårdas.

  Se till att kyrkan används till det den är avsedd , kristna högtider såsom dop, konfirmation, bröllop och begravningar.

  Bengt Mårtensson

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Allan Backson

   

   

   

   

   

   

   

  Anders Söberg!

  Foto saknas.

   

  Blentarps församling!

  Jag avser att:

  #Öka kontakten mellan kyrkan och byborna och även öka kontakten mellan skolan och kyrkan för att bevara vårt kulturarv, till exempel genom att bjuda in till de kristna högtiderna.

  #Verka för att vi inte gör sammanslagningar till större församlingar (småskalighet ger närhet till församlingsborna).

  Lars-Wilhelm Larsson

   

   

   

   

   

   

   

  Lars Svärd

   

 • Fortsättning gällande insändare om att SD Sjöbo för Vänsterpolitik!

  Av mariana.ramelius den 4 oktober, 2017
  0

   

   

  Här kommer först länk till denna hemsida för uppdatering:https://sjobo.sd.se/insandare-i-ya-vad-gor-oss-till-ett-vansterparti/

   

  Här är länk till Webergs insändare som svar på vår insändare 2017-09-29 : http://www.ystadsallehanda.se/insandare/sjobos-sd-ar-ett-parti-pa-vansterflanken/

   

   

   

  Idag,2017-10-04 finns vår insändare med svar på Webergs frågor:http://www.ystadsallehanda.se/insandare/skattehojning-som-konsekvens/

   

  YA överskrift: Skattehöjning som konsekvens

  Insändare:

  Weberg, gällande skatten som vi gjorde i budgeten så har vi förklarat att det beror på de beslut som M tagit som fått ekonomiska konsekvenser. SD säger inte att vi skulle höja skatten om vi satt i styrande ställning, vi vill visa, istället för besparingar inom äldrevård, förskola/skola skulle ni kunnat ta ansvar för konsekvenserna av era beslut, genom att höja skatten 15 öre. Vi har inte brutit något löfte genom att visa er hur man skulle kunna göra för att ta ansvar för de konsekvenser era beslut fått, ej heller om vi skulle höjt skatten På Riktigt. Läs vår budget så förstår du det!

   

  Resterande av påståenden är från det förflutna och vi kan alla ändra oss som följd av att förutsättningar blir annorlunda. Detta har vi sett M göra många gånger.

  Men vi ska besvara några av dina påståenden.

  Låga avgifter? Vi anser att vi ska ha låga avgifter, men avgifterna måste vara självbärande och indexreglerade. Gällande våra äldre så anser vi att vissa saker såsom rullatorer och trygghetslarm kan bekostas av skattekollektivet, för de äldre är de som byggt upp det Sverige vi har idag.

  Tomtpriser? Vi anser givetvis att de ska vara låga utan att kommunen ska gå i förlust, om vi inte missminner oss så har M själv gått i täten och sålt tomter billigt MED förlust ex. Viljan.

  Privatisering är något SD har ändrat uppfattning om så där får vi konstatera att vi ligger närmre er nu än 2014.

  Skidbacke? Kommunen har inte ekonomi för detta!

  Små lägenheter för våra ungdomar är något vi fortfarande är positiva till och det har vi uttalat vid olika tillfällen i KF, men ej lagt någon motion om, eftersom ni redan har det på gång eller är det inte för ungdomar som ni planerar små lägenheter?

  Nu har vi besvarat dina frågor men du besvarade inte våra, så vi väntar fortfarande på det. Men nu har det blivit ytterligare frågetecken:

  Du anser att skattekollektivet inte ska subventionera avgifter osv. till de som lever på marginalen och därunder, men du tycker det är helt okey att vi ska välkomna ”lyxflyktingar” som lever på våra skattepengar?

  Vi tolkar din efterfrågan om motion från SD ang. lägenheter åt ungdomar är detsamma som att de hus som M vill bygga inte är åt våra ungdomar, utan åt de ” lyxflyktingar ” som blir anvisade hit, eller?

  Du tycker SD drar till vänster i kommunen, vi undrar åt vilket håll du drar? Vi har märkt att du i KS ibland är snabb att lägga till socialdemokraternas förslag till dina egna?

  Weberg: SD lever i nuet inte i det förflutna vilket det mesta av din insändare handlade om. Fortfarande är vi varken med vänster eller höger, vi är med våra väljare.

  SD Sjöbo

  Vid tangentbordet

 • Skriftlig reservation gällande punkten som handlar om familjenämndens Internbudget 2017-09-26!

  Av mariana.ramelius den 26 september, 2017
  0

  I dagens Ystads Allehanda finns följande artikel:

  Förskolor får färre vuxna

  Här är Skånska Dagbladets artikel om detta:

  http://www.e-pages.dk/skanskadagblad/3579/article/635318/21/2/render/?token=50a3d3c41bc6d780b42f224959af7324

  Nedan finns SD Yrkande samt skriftliga reservation eftersom vårt yrkande blev nedröstat!

   

  ”Sjöbo 2017-09-21

   

  Skriftlig reservation gällande punkten som handlar om Internbudget.

  (Punkt två i föredragningslistan)

   

  Sammanfattning av ärende

   

  Denna punkt består av fem punkter i familjeförvaltningens förslag till beslut.

  Av dessa punkter är det två punkter(punkt 1 och 5) som Sverigedemokraterna anser inte ska finnas med.

   

  Förslagen på dessa två punkter är:

  # Punkt 1: I familjenämndens resursfördelningssystem för pedagogisk verksamhet minskas personaltätheten med 0,5 årsarbetare/100 barn i förskolans bägge åldersgrupper.

  (De pengar man sparar då, 2,5 miljoner, ska läggas på årskurs 7-9 i grundskolan enligt förslag)

  # Punkt 5: Den av kommunfullmäktige beslutade effektiviseringen med 0,38 % i den pedagogiska verksamheten verkställs genom att i resursfördelningssystemet minskas personaltätheten i förskoleklass med 0,2 årsarbetare/100 elever och fritidshemmen med 0,1 årsarbetare/barn.

   Sverigedemokraterna yrkade i arbetsutskottet och sedan på dagens familjenämndsmöte enligt nedanstående:

   

  Sverigedemokraterna yrkar på att:

   Ingen minskning av personaltätheten i förskolan i familjenämndens resursfördelningssystem ska ske, samt att kommunfullmäktiges effektiviseringskrav på 0,38 % inte ska ske genom att i resursfördelningssystemet minska personaltätheten i förskoleklass och fritidshem. I övrigt bifall till upprättat förslag.

  Slut yrkande

   

  Reservation

  # Punkt 1: Sverigedemokraterna anser att skolan behöver mer pengar, men det ska inte ske på bekostnad av förskolan som idag levererar en bra verksamhet med trygga barn och är en god ambassadör för Sjöbo kommun. I dagsläget ligger våra förskolor i genomsnitt på 5,8 barn per pedagog medan landets genomsnitt är 5,2 barn/pedagog. Om vi tar bort tjänster enligt förslag så kommer det att innebära att Sjöbos genomsnitt kommer att ligga på 5,95 barn/pedagog.

  Vi ska också ha i beaktande att förskolan ger barnen den grund som de har med sig när de träder in i skolans värld. Om den grunden blir sämre på grund av personalindragningar så kommer det att spegla sig i grundskolan och då räcker inte de 2,5 miljonerna långt som man i dagsläget vill ta från förskolan till skolan.

  Därför anser Sverigedemokraterna att punkt ett ska tas bort som förslag och reserverar oss med bestämdhet mot all indragning av personal på förskolorna.

  # Punkt 5: Sverigedemokraterna anser inte att man ska lägga effektiviseringskrav i familjenämnden som innebär neddragningar inom verksamheterna. Ett effektiviseringskrav innebär enligt oss förbättringar som gör att man sparar tid och det anser vi att personalen ute i verksamheterna själv inser och redan arbetar på det sättet. Det förslag som lagts fram under punkt 5 gällande att dra ner på personal är enligt oss inget effektiviseringskrav utan ett besparingskrav, vilket vi med det bestämdaste reserverar oss emot.”

   

  Mariana Ramelius                            Fredrik Jönsson

  Ledamot i familjenämnden           Ledamot i familjenämnden

  Sverigedemokraterna                      Sverigedemokraterna

                            

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vi vill ge barnen i förskolan och grundskolan och dess personal de bästa förutsättningarna för att de ska känna trygghet och barnen ska få den kunskap som de har rätt till!