Sverigedemokraterna Sjöbo

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Sjöbo

 • Verktygslådan 1!

  Av mariana.ramelius den 11 april, 2017
  0

  För cirka ett år sedan så pågick utbildningen i verktygslådan och idag var det dags att börja om igen för alla nya aktiva.

  Tack  Anders Olin och Maria för att ni kom till oss och vi väntar med spänning på nästa gång.

  Vi hoppas även att alla nya aktiva tyckte att det var en trevlig kväll.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vid tangentbordet

  Mariana Ramelius

  Sjöbo 2017-04-11

 • Artikel i YA 2017-04-04

  Av mariana.ramelius den 4 april, 2017
  0

  Godmorgon! Vi ,SD ,tror på att agera nu! Bättre att betala och behålla än att förlora och betala!

  Publicerat av Mariana Ramelius den 4 april 2017

 • Interpellation angående migrationsverkets skuld till Sjöbo kommun.

  Av mariana.ramelius den 29 mars, 2017
  0

  Sjöbo 2017-02-07

   

   Interpellation angående migrationsverkets skuld till Sjöbo kommun.

   

  Till kommunstyrelsens ordförande Magnus Weberg.

   

  Migrationsverket hade vid årsskiftet en skuld till Sjöbo kommuns medborgare på ca 30 miljoner kronor, som avser ej betalda bidrag för de ensamkommande barn som Sjöbo kommun tagit hand om under 2016.

  Vi vet ej när dessa skulder kommer att betalas.

   

  Om vi hade haft en medborgare i kommunen som ej betalt en faktura för en vara/tjänst så hade företaget ej fortsatt leverera varor/tjänster till denna medborgare.

   

  Med anledning av detta blir vår fråga till kommunstyrelsens ordförande:

   

  När tänker Sjöbo kommun ta sitt ansvar och meddela migrationsverket att vi inte tar emot fler ensamkommande barn förrän skulderna till oss är betalda?

   

  Mariana Ramelius

  Ledamot i kommunfullmäktige.

   

   

  Långt skriftligt svar till mig från Magnus Weberg som han  i KF idag förkortade till första meningen !

  Vårt anförande,som framfördes av mig Mariana, på detta svar lät ungefär så här:

  Tack herr ordförande !

  Ledamöter, åhörare och press

  Jag ska börja med att tacka Magnus Weberg för svaret som vi fått och tänker citera hans första mening som låter : ” För att vara tydlig: Sjöbo kommun bryter inte mot gällande lagstiftning ” Jag har lagt den meningen på minnet och kontrar med att vi hoppas att Sjöbo kommun inte bryter mot någon gällande lagstiftning.

  Men om man påtalar för migrationsverket att vi behöver ha in våra bidrag för att kunna ta emot fler ensamkommande annars kan vi inte hyra bostäder och anställa personal till dem, är inte att bryta mot lagen, det är att se verkligheten anser vi.

  Vi är fullt medvetna om att vi får bidrag och inte skriver fakturor gällande ensamkommande , det var bara en jämförelse så god som någon när vi jämförde med medborgarnas skyldighet att betala fakturor  för att få tjänster.

  Båda handlar nämligen om verkligheten.Inga pengar = inga tjänster, enligt oss.

  Vi säger så här . Om en medborgare har hyresbidrag på 4000 kronor och inte får sitt bidrag på några månader kan hon/han då låta bli att betala sina hyror till bostadsföretaget?  Troligtvis inte.

  Lovade bidrag är viktigt att man får för att kunna sköta sina åtagande.

  Vi vet också att bidraget ang. ensamkommande betalas ut i efterskott och att vissa är per automatik och andra måste prövas/godkännas. Vi kan då enligt Magnus  svar konstatera att de som kommer per automatik är inkomna samt en miljon av de som ska prövas. Nu finns 17 miljoner kvar från 2016 och då är frågan: Hur mycket ska ett bidrag få släpa efter innan man sätter ner foten och säger att nu behöver vi få in bidragen för att kunna fortsätta ta in fler ensamkommande i vår verksamhet. Den frågan har du inte besvarat, Magnus!

  Sist men inte minst, Magnus omtalar att till sommaren så kommer hanteringen av bidrag att bli lättare både för kommuner samt migrationsverket och det stämmer, och det man hoppas på är att då kommer bidragen betalas ut fortare. Vi är inte lika säkra på att det kommer att bli lättare och snabbare i framtiden.

  Men jag tycker även att man ska nämna i sammanhanget  att bidragen även kommer att minska drastiskt.

  Detta innebär att man fått/ eller kommer att få dra ner på boende samt bemanning. Nu kan man i media läsa att många ensamkommande mår dåligt och det blir bråk, självmordsbeteende osv på boende och bemanningen kommer troligtvis att behöva ökas  igen, och då kan man undra för vilka pengar då?

   

  Tack för ordet!

   

  Det blev lite kort debatt med Cecilia Ohlsson Karlsson( S )och ett svar från Magnus Weberg (M) om att han inte var orolig för att vi inte skulle få in pengar framöver.

  Jag svarade att det var inte det jag sa utan att jag var orolig för att vi inte skulle få in pengarna i tid trots att det blev ändrade rutiner från 1/7-2017.

  Jag blev inte klokare av svaret vi fick mer än att Sjöbo kommun inte bryter mot lagarna, och det har jag som sitter vid tangentbordet lagt på minnet.

   

   

  Mariana Ramelius

  Ledamot i Kommunfullmäktige

 • SD kräver trygga barn och rättvisa för pedagogerna!

  Av mariana.ramelius den 28 mars, 2017
  0

  I förra veckan hade vi möte i familjenämnden(23/3-2017). Där var vårt  initiativärende om ” lärarlönelyftet till alla” uppe i familjenämnden. (Det avslogs i kommunstyrelsen med motivering . Ej KS sak. Lägg en Motion eller tag upp det i familjenämnden var ”rådet”. )

  Det avslogs även i familjenämnden av alla partier ,utom SD, utan motivering.

  Vi hade även uppe en punkt om vad familjenämnden behövde äska i budgeten för 2018.

  I det äskandet som fanns har familjenämnden äskat 5,4 miljoner mer i budget till familj och individomsorg. Det är lagstadgade insatser som måste göras så det var ett självklart äskande, men där ville SD också äska pengar till resterande lärare som är berättigade till lönelyftet men ej fått det för att statens pengar inte räckte till.

  Resultatet av detta yrkande om att vi skulle äska dessa pengar kan ni läsa om i den insändare som finns här nedan och som finns i Skånska Dagbladet idag!

  Detta äskande om mer pengar till pedagoger är inget som är taget ur luften. Det är ett dilemma många kommuner står inför och därför finns det ett antal kommuner som gjort det vi vill göra, själv gett de pedagoger höjda löner som ej fick lönelyftet genom staten.

  Men Sjöbos politiker blundar tydligen med båda ögonen och jag hoppas ingen glömmer detta budskap till pedagoger och elever från alla andra partier utom SD.

  Nedan kommer yrkandet när det kom upp i familjenämnden samt insändare efter att ärendet varit uppe i kommunstyrelsen  samt familjenämnden.

  Sist kommer vår skriftliga reservation från familjenämnden. ( Vi la även en skriftlig reservation i KS )

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Sjöbo 2017-03-15

   

  Initiativärende om att yrka tillskott

   Sammanfattning av ärende

   Vi har haft uppe ett initiativärende i kommunstyrelsen som i stora drag handlar om nedanstående.

  Det skriftliga svaret blev att det inte är kommunstyrelsens uppgift att efterfråga nämndernas behov av utökning i budget. Muntligen tillades även att ville vi föra denna fråga så får vi göra det i nämnden/nämnderna eller skriva en motion.

  En motion kan ta 5-6 månader innan den kommer upp i kommunfullmäktige för beslut och då är vi lite sent ute gällande höjning av lärarlöner.

  Därför tar vi upp ärendet i familjenämnden.

  Nedan kommer ärendet:

  Vi har under den sista halvan av 2016 sett att familjenämnden troligtvis kommer att få problem med att behålla pedagoger, om de inte kan erbjudas samma löner som de pedagoger som fick höjd lön från statsbidraget. ( Av 185 lärare i Sjöbo kommun fick bara 77 ta del av höstens löneförhöjningar). Vi vet att det redan finns en del personal inom skolan som har slutat till förmån för andra kommuner, och detta kan innebära stora svårigheter för Sjöbo kommun.

  Risken finns att ”flykten” även kommer att ske bland förskollärarna, vi har idag en väl fungerande förskola som vi ska vara rädda om.

  När hålen ska fyllas med nya rekryteringar kommer det troligtvis innebära att de nyanställda kräver lika höga löner som sina kollegor, vilket i så fall kommer att sätta hård press på ekonomin i skolorna.

  När vi ser de resultat som skolorna/förskolorna i Sjöbo kommun uppnått, och som vi vill behålla, så inser vi också att vi måste behålla våra befintliga pedagoger för att kunna uppnå minst samma goda resultat framöver.

  Familjenämnden har också fått en merutgift gällande höjningen av friskvårdsbidraget, vilket blir en utgift som nämnden inte budgeterat med.

  SD anser att det är bra med ett större bidrag för friskvård, men vi anser inte att utgifterna bör läggas på aktuella nämnder utan tillskott i budgetramarna.

  Förslag till beslut:

  Ge Familjeförvaltningen i uppdrag att:

  # Räkna ut vad det skulle kosta om kommunen går in och ger resterande pedagoger samt förskollärare samma löneökning som de fått som erhållit det genom statsbidraget. Förslagsvis ger man denna löneökning från höstterminen 2017.

  # Räkna ut vad merutgiften i friskvård för 2017 blir på de som redan utnyttjar förmånen.

  # Nämnden yrkar på tillskott på de summor som uträkningarna kommer fram till.

   

  Sverigedemokraterna Sjöbo

   

  Mariana Ramelius                                            Fredrik Jönsson

  Ledamot familjenämnden (SD)                    Ledamot familljenämnden (SD)

   

   

    Insändare

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Sjöbo 2017-03-23

  Skriftlig reservation angående yrkande om lärarlöner på punkt 6 ”budget 2018,budgetskrivelse”                      

   

  SD yrkade för att familjenämnden skulle äska på att alla lärare samt förskollärare som inte fått ta del av ”lärarlönelyftet” skulle få det genom att kommunen gick in och betalade samma höjning till resterande pedagoger. Detta ansåg vi var en självklarhet i 2018 års budget.

  SD vill att denna lönehöjning sker redan hösten 2017 för att inte våra pedagoger ska ”fly” Sjöbo.

  Risken finns att ”flykten” kommer att ske både bland förskollärarna samt lärarna, vi har idag en väl fungerande förskola och en skola ”på väg uppåt” som vi ska vara rädda om.

  Om vi skulle få pedagoger som väljer att säga upp sig för att få högre löner på andra skolor så ska ”våra hål” fyllas med nya pedagoger. Det kommer troligtvis innebära att de nyanställda kräver minst lika höga löner som sina kollegor som har fått lärarlönelyftet, vilket i så fall kommer att sätta hård press på ekonomin i skolorna.

  Tack vare att alla partier utom SD, sagt nej till att ge de pedagoger vi har idag ”lärarlönelyftet” kan familjenämnden komma att stå inför svåra ekonomiska beslut i framtiden. Enligt SD så äventyrar det barnens trygghet genom beslut som togs idag.

  När vi, ser de resultat som skolorna/förskolorna i Sjöbo kommun uppnått, och som vi vill behålla, så inser vi också att vi måste behålla våra befintliga pedagoger för att få minst samma goda resultat framöver. Detta anser vi att de andra partierna inte gör eftersom de avslog vårt yrkande om att äska tillskott för att höja lönerna till de som inte fått ”lärarlönelyftet”.

  Nu ser vi framemot alla partiers budgetar där det säkert finns massor av prioriteringar till olika saker inom skolans värld. Men kom ihåg att budgetarna är något som vi alla vet inte kommer att ”gå igenom” så där kan man skriva ner vad man vill.

  Det som betyder något är vad vi gör På Riktigt i nämnderna när det är skarpt läge, och alla partier utom SD valde att inte prioritera våra barn.

  SD reserverar sig med det bestämdaste emot det beslut som togs på punkt 6,budgetskrivelse, där man valde att avslå vårt yrkande om äskande av ”lärarlönelyftet” till alla pedagoger som inte redan fått det genom statsbidraget.

   

  Mariana Ramelius                                                        Fredrik Jönsson

  SD ledamot familjenämnden                                       SD ledamot familjenämnden

   

 • Yrkande om yttrande av detaljplan ”Ängsbyn”

  Av mariana.ramelius den 27 mars, 2017
  0

  Tidningsartikel om ”Ängsbyn”:http://www.ystadsallehanda.se/sjobo/namnd-positiv-till-bostader

  Planerna på bostäder i Ängsbyn får tummen upp i tekniska nämnden samt vård- och omsorgsnämnden , men Sverigedemokraterna varnar för att området ska bli ”förortsliknande”.

   

  I Tekniska nämnden var det Joakim Folkesson som framförde detta yrkande med bifall från sin partikamrat Patrik Ramelius. Deras yrkande avslogs .De reserverade sig mot beslutet  och nedan kan ni läsa deras skriftliga reservation.

  I Vård och Omsorgs nämnden var det Monica Rörstam som använde sig av samma yrkande som Joakim. Monica gjorde detta med bifall av sin partikamrat Allan Backson. Även deras yrkande avslogs och de reserverade sig mot beslutet och inkommer med en skriftlig reservation.

  Yrkandet som var ihopsatt av Joakim Folkesson lät i sin helhet så här:

  Sverigedemokraterna yrkar på ett tillägg till yttrandet av detaljplan för Ängsbyn. Vi anser att man skall beakta risken med att placering och utbud av bostadstyp riskerar bli ”förortsliknande”. Det är en benämning som inte klingar välkomnande längre i ett land med havererad integration. SD anser att Sjöbo kommun har tillgång till facit i ämnet runt om i regionen och landet i övrigt. SD hoppas att Ängsbyn blir ett lyckat projekt i bostadsbristens tid och kräver att bostadsbolaget gör allt i sin makt att förhindra segregeringsmentaliteten i den samma!

   

  Sjöbo 2017-03-24

                                                    Skriftlig reservation

   

   

  Angående yrkande om tilläggsyttrande i Tekniska nämnden 2017-03-23, ärende 14 yttrande över detaljplan för Ängsgården i Sjöbo.                      

   

  SD yrkade på ett tilläggsyttrande, enligt stycket nedan, till förslaget som AU lämnat till nämnden för beslut.

   

  ”Vi anser att man skall beakta risken med att placering och utbud av bostadstyp riskerar bli ”förortsliknande”. Det är en benämning som inte klingar välkomnande längre i ett land med havererad integration. SD anser att Sjöbo kommun har tillgång till facit i ämnet runt om i regionen och landet i övrigt.

  SD hoppas att Ängsbyn blir ett lyckat projekt i bostadsbristens tid och kräver att bostadsbolaget gör allt i sin makt att förhindra segregeringsmentalitet i densamma!”

   

  Vi i SD var de enda som ansåg att detta skulle tillföras i nämndens yttrande över detaljplaneändringen för ett av Sjöbos tilltänkta bostadsområde.

   

  Aktuellt område ligger i utkanten av Sjöbos tätort utan kollektivtrafik och kommersiella utbud.

  Med detta i åtanke anser vi att det finns en risk att det kan få förortsliknande karaktär.

  Vi ser problemen i många kommuners ytterområden och förorter med integrations problem, kriminalitet mm. Givetvis är detta inte något vi önskar att Sjöbo kommun och våra medborgare skall drabbas av.

  Närmsta granne och en del av nybyggnationen är dessutom avsett för äldreboende i olika former, det skall vi också ha i beaktande. Många äldre är rädda och otrygga när det är oroligt i deras miljö.

   

  Vi hade hoppats på att Sjöbo Kommun redan nu från början skulle verka för att detta nya område, med mindre bostäder och låg hyressättning, skulle kunna bli ett attraktivt och problemfritt område i en lugn och naturvänlig miljö, men det är tydligen bara Sverigedemokraterna som tänker på vår framtid, På Riktigt.

   

  Sverigedemokraterna reserverar sig därför mot övriga partiers beslut att inte ta med vårt tilläggsyttrande i ärendet.

   

  Patrik Ramelius                               Joakim Folkesson

  Ledamot                                          Tjänstgörande ersättare