Sverigedemokraterna i Sjöbo | Sverigedemokraterna i Sjöbo | Sida 4

Sverigedemokraterna Sjöbo

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Sjöbo

 • Av lars-wilhelm.larsson den 3 augusti, 2018
  0

 • Vår valsedel 2018

  Av lars-wilhelm.larsson den 21 mars, 2018
  0

  1 Monica Rörstam 55 Massageterapeut
  2 André af Geijerstam 33 Företagare
  3 Lars Olof Willy Norrman 60 Kontrollant
  4 Leif Jönsson 56 Ordningsvakt
  5 Titti Swenson 57 Socionom
  6 Krister Persson 72 Pensionär
  7 Lars Svärd 71 Elinstallatör
  8 Maria Larsson 32 Undersköterska
  9 Kent Borgström 52 Pedagog
  10 Joakim Folkesson 52 Grovarbetare
  11 Susann Gustafsson 53 Djurvårdare
  12 Staffan Olénskjöld 57 Trafikledare
  13 Stig Lennart Alle Holm 76 Pensionär
  14 Preben Keldebäk 63 Sjukpensionär
  15 Mats Pålsson 56 Rangeroperatör
  16 Linus Nilsson 31
  17 Ann-Sofie Pedersen 49 Undersköterska
  18 Jolanta Anderberg 70 Pensionär
  19 Bengt Olsson 75 Sjökapten
  20 Denny Gansler 57 Regionchef
  21 Emil Berggren 22 Arbetsledare
  22 Doris Cych 91 Pensionär
  23 Nicklas Knöös 28
  24 Lars Tilly 53 Egenföretagare
  25 Magnus Nilsson 52 Egenföretagare
  26 Gert Ask 73 Ingenjör
  27 Roland Andersson 71 Pensionär
  28 Karl-Erik Andersson 59 Montör
  29 Jonny Karlsson 75 Pensionär
  30 Lars Wilhelm Larsson 57 Maskinförare
  31 Anna Maria Kettisen 49
  32 Bengt Göran Uno Mårtensson 68 Chaufför
  33 Bo Göran Nilsson 55 Chaufför
  34 Carina Holmberg 59 Undersköterska
  35 Carina Nilsson 56 Chaufför
  36 Claes-Åke Åkesson 50 Montör
  37 Dennis Rosengren 34 Maskinist
  38 Anders Söberg 62 Småbrukare
  39 Joakim Hansson 42 Djurskötare
  40 Lars Robert Christensson 40 Chaufför
  41 Marion Magnom 66 Pensionär
  42 Niklas Håkansson 28 Murare
  43 Nina Magnom 46 Undersköterska
  44 Peter Nilsson 59 Arbetsledare
  45 Pär Kettisen 55 Maskinförare
  46 Ted Persson 36 Egenföretagare
  47 Tomas Wachner 40 Sprängare
  48 Erik Gårdenhag 54 Mekaniker

 • KF 2017-10-25! SD två yrkande!

  Av mariana.ramelius den 27 oktober, 2017
  0

  På punkt två ”delårsrapport” så hade vi nedanstående yrkande samt en skriftlig reservation eftersom vårt yrkande blev nedröstad.

  Frågan som kan uppstå för er som inte var där : Varför röstade inte SD med S i slutet?:

  Svar: Vi hade ändå inte vunnit eftersom ingen i” de styrande ”röstade på S eller SD i första omröstningen. Hade någon bland ”de styrande röstat” för att S förslag skulle stå mot deras då hade det varit en ide att rösta på S i andra omgången för att se vad som hände med ”de styrande” som röstat för S i första omgången. Nu visste vi att det skulle bli ”de styrande” förslag som skulle vinna och då kunde vi hålla kvar vid vårt förslag eftersom vi ville att nämnderna skulle få i uppdrag att lämna en noggrann konsekvensanalys på varje sparförslag.

  En reflektion som vi nämnde men inte tidningarna skrev om var att det pratades om att det var effektiviseringar men vi kallar det för rena besparingar.

  SD sparar inte på barnen och de äldre!

   

  Här kommer länk till tidningsartikel samt ett citat, sedan kommer vår skriftliga reservation.

  Ovanligt het debatt om besparingar

  Citat ur artikel: Sverigedemokraterna ville, precis som de rödgröna, stryka uppmaningarna till nämnderna om återhållsamhet, men även lägga till ett eget yrkande om att nu begära in konsekvenser till nästa rapport.

  – Frågan är vad det beror på att nämnderna inte kan hålla sin budget. De kanske har fått för snava ramar från början? menade Mariana Ramelius (SD). Slut citat

   

  Här kommer vår skriftliga reservation:

   

  Sjöbo 2017-10-25

   

              Skriftlig reservation på punkt två, delårsrapport.

   

  Bakgrund:

  Sverigedemokraterna yrkade på punkten gällande delårsrapporten enligt följande:

   

  Sverigedemokraterna yrkar att punkt 1 och 2 och därmed också 3 tas bort i det liggande förslaget, istället lägger man till en punkt som lyder enligt följande:

  1. Vi ger nämnderna i uppdrag att ge förslag på hur man kan få ekonomisk balans enligt god ekonomisk hushållning utan att det får konsekvenser i verksamhetsperspektivet. För att kommunstyrelsen/kommunfullmäktige ska kunna göra en bedömning av detta så måste man ha en noggrann konsekvensanalys på varje förslag. Detta ska redovisas vid nästa uppföljning till kommunstyrelsen.

  I övrigt så följer yrkandet det liggande förslagets beslutspunkter.

  Skriftlig reservation:

  Så klart skall alla nämnder följa god ekonomisk hushållning både finansiellt och verksamhetsmässigt och det är kommunstyrelsen/kommunfullmäktiges uppgift att tillse att det följs. Men vi kan inte sätta krav på att åtgärder ska vidtas, för att nå ekonomisk balans om vi inte vet vilka konsekvenserna blir verksamhetsmässigt, vilket man gör i liggande förslag. Om kommunstyrelsen och kommunfullmäktige inte tar hänsyn till god ekonomisk hushållning ur verksamhetsperspektivet innan man beslutar att nämnderna ska vidta åtgärder ur finansiellt perspektiv så har man enligt oss tagit ett fel beslut

  Vi fick presenterat en väldigt dålig redovisning från nämnderna gällande konsekvenserna eller kanske ska vi säga att det i stort sett saknades konsekvensanalyser på de planerade besparingarna. För att kommunfullmäktige ska kunna göra en bedömning av förslagen så måste nämnderna lämna in en noggrann konsekvensanalys på varje förslag.

  Därför yrkade vi på ovanstående yrkande vilket röstades ned och kommunstyrelsen förslag röstades igenom.

  Vi reserverar oss med det bestämdaste mot KS förslag att ålägga nämnderna ekonomiska besparingar innan vi vet vilka konsekvenser det får. Det är lika viktigt för oss i kommunfullmäktige att titta på god ekonomisk hushållning i verksamhetsperspektiv som ekonomiskt perspektiv.

   

  Gruppledare Lars-Wilhelm Larsson                       Mariana Ramelius                                   

  Ledamot i kommunfullmäktige                              Ledamot i kommunfullmäktige

  För Sverigedemokraterna i Sjöbo

  Punkt fyra ” antal ledamöter i Kommunfullmäktige” så yrkade vi på att dra ner på ledamöter.

  Här är länk till artikel om detta från Ystad allehanda:

  Antalet ledamöter debatterades

  Citat ur artikel:

  Lars-Wilhelm Larsson (SD) gav ett svar:

  – Har ni hört talas om folkets röst? undrade han, och berättade att han fått frågan varför det sitter så många ledamöter i fullmäktige i Sjöbo, när det räcker med betydligt färre enligt lagen.

  Slut citat

  Fråga: Varför besvarade ni inte Jörgen Jönssons”påhopp”?

  Svar: Vi har redan ”diskuterat” detta i en insändare. Kommer egen information om detta på hemsidan om någon dag.

  Vårt förslag röstades ned och vi reserverade oss mot det beslutet.

   

  Vid tangent bordet

  Mariana Ramelius

 • SD vill ha färre ledamöter i kommunfullmäktige!

  Av mariana.ramelius den 18 oktober, 2017
  0

  Artikel i Ystad Allehanda 2017-10-12 :

  http://www.ystadsallehanda.se/sjobo/sd-vill-ha-farre-ledamoter/

  Citat ur artikel:  –Sjöbo är en till ytan stor kommun, och för att få en bra fördelning behövs det 49 ledamöter, säger kommunalrådet Magnus Weberg.

  Sverigedemokraterna var dock av en annan åsikt, när frågan diskuterades i kommunstyrelsen. De menade att 39 ledamöter var tillräckligt. Slut citat

  Med anledning av beslutet i kommunstyrelsen och ovanstående artikel skickad  SD Sjöbos gruppledare Lars-Wilhelm Larsson in följande insändare,som är inne i dagens YA (2017-10-18):

   

  ”Ett överdrivet stort kommunfullmäktige

  Kommunalrådet Magnus Webergs argument för att behålla 49 mandat i fullmäktige är verkligen besynnerliga, han påstår att det är viktigt att ha 49 mandat för att kommunen är stor till ytan. Det har ju absolut inget

  med det att göra, utan hur partierna fördelar sina kandidater.

  Det finns alltså ingenting som säger att man får en bättre fördelning på mandaten för att man har ett stort kommunfullmäktige och det är ett ganska konstigt tänkande när man vill slimma alla andra kommunala verksamheter.

  Vi i Sverigedemokraterna anser det är viktigt att hushålla med alla kommunens resurser, även om det är relativt små kostnader som sparas med tio mandat mindre i fullmäktige, hur blir vi annars trovärdiga i alla andra sammanhang där vi vill hantera kommunens medel varsamt?

  Moderaterna och Socialdemokraterna är också väldigt försiktiga när vi diskuterar kommunens organisation och kommer inte med besked från i allra sista stund, det verkar som det viktiga är att det inte blir något som SD föreslagit.

  Det som också är förvånande i den här frågan är det tysta samarbete som tycks råda emellan Socialdemokrater och Moderater. Kliar du min rygg så kliar jag tillbaka, det kommer inte att leda till en minskad politisk organisation i kommunen, så länge dessa två rödblåa partier har något att säga till om.”

  Gruppledare

  Lars-Wilhelm Larsson

  För SD Sjöbo

   

 • Sverigedemokraterna tar plats i ny ”matgrupp” i Sjöbo kommun!

  Av mariana.ramelius den 10 oktober, 2017
  0

  En ny upphandling av livsmedel ska göras för kommunens kök.

  En arbetsgrupp har nu bildats för att ta fram ett nytt kostprogram, där man ska bestämma vilken inriktning livsmedelsinköpen ska ha, bland annat när det gäller ekologiskt och närodlat.

  Arbetsgruppen ska bestå av representanter från ungdomsrådet, kostenheten, familjenämnden och vård- och omsorgsnämnden.

  Vård- och omsorgsnämnden har nu utsett ordförande(M) och vice ordförande (C) samt Monica Rörstam (SD) till sina representanter.

  Lycka till Monica Rörstam från dina partikamrater

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vid tangentbordet

  Mariana Ramelius