Sverigedemokraterna i Sjöbo | Sverigedemokraterna i Sjöbo | Sida 4

Sverigedemokraterna Sjöbo

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Sjöbo

 • Insändare i Ystad Allehanda 2017-05-27

  Av mariana.ramelius den 27 maj, 2017
  0

  Insändaren från YA går inte att dela, men det är ju vår text och jag har den här
  Här kommer insändaren i original:

  Sjöbo 2017-05-24

  Insändare gällande behov av särskilt boende ett tryggt boende.

  SD hade en interpellation uppe i KF 2017-05-23 angående att få särskilt boende med tanke på den 90 åriga damen som blivit nekad att få ett sådant boende trots stor oro.

  Svaret vi fick på våra frågor fick vi själv tolka ur en längre text. Det blev att ”måttstock för oro” är domar från förvaltningsrätten, god livskvalite har ändrats till skälig levnadsnivå och man har inte blivit strängare i sin bedömning.

  Vi anser inte att domar ska få bestämma om en dam på 90 år ska få särskilt boende utan det ska damens mående göra, och man kan aldrig veta om människan i domen man jämför med har lika stor oro som den ärendet gäller i vår kommun. Om man har ändrat ”god livskvalite” till ”skälig levnadsnivå ” då anser vi att man blivit strängare i sina bedömningar.

  Sist men inte minst så anser ordförande i Vård och Omsorgsnämnden att” man inte ska tro att man kan komma hit och få ett boende här när man fått avslag på andra ställen.”
  Vi har ett antal gånger i olika beslut den senaste tiden sett att vissa partier värnar mer om flyktingarna än om våra äldre och hemlösa.

  Enligt den nederländske socialdemokraten Frans Timmermans, Vice president i EU-kommissionen. flyr en majoritet av de som har tagit sig till Europa det senaste året av ekonomiska skäl och inte från förföljelse, skriver Europaportalen. Det är enligt källan Frontex, 60 procent av alla flyktingar som kommer hit som kommer av ekonomiska skäl.

  Så därför vill vi ställa en fråga till ordförande om det är skillnad på var man kommer ifrån, för när det gäller sk. flyktingar som flyttar hit som lycksökande, från bland annat andra EU länder, och kräver både det ena och det andra så finns det inga protester och avslag gällande att komma till vår kommun och ta del av vår välfärd.

  Sverigedemokraterna
  Mariana Ramelius, Lars-Wilhelm Larsson, Monica Rörstam
  Joakim Folkesson, Patrik Ramelius, Krister Persson

  Slut insändare!

  YA hade satt en annan överskrift:

  ”Krävande flyktingar får både det ena och det andra ” med STORA bokstäver.

   

   

   

   

   

  SD värnar om våra äldre och barn. De är nummer ETT!

 • Kommunfullmäktige 2017-05-23

  Av mariana.ramelius den 24 maj, 2017
  0

  På dagens agenda hade vi nio ärende varav SD hade  två motioner och två interpellationer.

  Vi hade även ett yrkande på ärende  gällande Bostadsförsörjningsprogrammet.

  Om vi börjar med punkt 1 så hade vi i KS bestämt oss för att yrka för en del ändringar se länk:

  Yrkande bostadsförsörjningsprogram

  När vi gjort vårt yrkande i KS så yrkade S på  återremiss i första hand och i andra hand ett yrkande och då bestämde vi oss för att yrka med dem gällande återremiss. Den blev nedröstad och därmed ställdes våra SD,S,Alliansens yrkande mot varann i olika omgångar och alliansens yrkande vann.  I KS krävs det ett majoritetsbeslut för att få igenom en återremiss medan det krävs endast 1/3 del i KF .

  Så det som hände i KF var att S började med återremiss och ordförande sa att han visste att det fanns många åsikter men innan vi börjar fundera på att ta upp dem så ser vi om återremissen vinner. Detta förfarande gick fort och för första gången i KF historia i Sjöbo, under min tid, så klubbade ordförande  igenom ett yrkande till fördel för oppositionen ,SD,S,MP,V genom acklamation,  är en form för frågeställning där en grupp människor förväntas svara bifallande genom att gemensamt ropa ja. Han hade räknat ut att eftersom SD röstat för S förslag om återremiss i KS och att vi sedan inte fick igenom vårt eget yrkande, skulle innebära att vi röstade med S yrkande om återremiss i KF också och då ”förlorade” alliansen.

  Så nu går Bostadsförsörjningsprogrammet tillbaka till KS för ny beredning.

  Motion 1.Angående avvisade personer. Inlämnad av Lars-Wilhelm Larsson . Detta återkommer vi med i ett eget inlägg.

  Motion 2. Motion om undersökning av hur elevers betyg påverkas av lärares sjukfrånvaro.  Motion sjukfrånvaro lärare.

  Denna motion blev avslagen i KS med motiveringen:

  Att undersöka hur lärarnas sjukfrånvaro påverkar elevernas resultat är inte aktuell,då det inte går att påvisa ett orsakssamband som enda förklaring till elevens resultat i nationella prov och slutbetyg.

  SD anförande, lite kort, inför beslut i KF  blev så här:

  SD håller fullt med om detta, men det är en av parametrarna och vi anser att man måste ta reda på alla parametrar och ha dem som underlag när man framöver kommer att behöva prioritera i skolorna. Vi kan också förmedla att det finns kommuner som genomfört denna undersökning och vi hoppas på att Sjöbo kommun vill verka för att alla möjligheter utreds för en bättre skola och yrkar därför bifall till motionen.

  Motionen avslogs, utan några diskussioner, även i KF.

  Interpellation 1. ”Företag på Sjöbo Väst” återkommer vi till eftersom den bara fick frågan om den fick ställas, och hänsköts sedan till nästa KF eftersom inget svar fanns från ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden .

  Interpellation2.”Behov av äldreboende ” med hänvisning till den 90 åriga dam som inte fått komma in på särskilt boende. Interpellation om behov av äldreboende.

  Det blev ett längre anförande som följd av svar vi fått. Se länk  nedan  på svar och anförande:

  9.2 Svar på interpellation

  Svar på svar Behov av äldreboende interpellation

  Efter detta blev där lite debatt mellan Ordförande i Vård och omsorgsnämnden (M) och  Mariana (SD) , vid ett tillfälle sa ordförande i Vård och Omsorgsnämndens så här:

  ”Man inte ska tro att man kan komma hit och få ett boende här när man fått avslag på andra ställen.”

  Detta uttalande lät jag bero men fortsättning följer.

   

  Artiklar angående detta :

  Framtida bostadsplaner skickades åter

  http://www.e-pages.dk/skanskadagblad/3474/

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vid tangentbordet

  Mariana Ramelius

 • Utbildningar!

  Av mariana.ramelius den 20 maj, 2017
  0

  Den 15 maj var det utbildning i styrelsearbete!

  Tack Anders Olin och lycka till styrelsen i det fortsatta arbetet.

   

   

   

   

  Utbildningen hölls i Tolångaskolas nyrenoverade lokal.

   

   

   

  Den 17 maj var det så dags för den sista verktygslådan (Nr fyra)

  Tack alla nya och gamla aktiva som tagit tillfället i akt att lära er lite om den politiska gången.

  Ett stort tack till våra utbildare under de fyra verktygslådorna.(Anders Olin,Johans Wifralius och Jörgen Grubb)

   

   

   

   

   

   

   

   

  Bilderna ”lånade” av Johan och Anders.

   

  Sjöbo 2017-05-20

  Vid tangentbordet

  Mariana Ramelius

 • Yrkande om att ”ta hand om” de hemlösa i Bostadsförsörjningsprogrammet!

  Av mariana.ramelius den 16 maj, 2017
  0

  Politikerna oeniga om nytt bostadsprogram

   

  Hur var det nu?

  Man ska inte sätta grupper mot varann?

  Alliansen tyckte att det var okey att ha med att vi ska fortsätta att ordna lägenheter till de nyanlända vi är anvisade men de tyckte inte att vi skulle ha samma mål/insats gällande våra hemlösa.

  Sverigedemokraterna ville formulera om målet för de hemlösa så att det blev likadant som målet för de nyanlända som kommunen är tvingad att ta emot,men de tog istället bort målet för de hemlösa.

  Vi gjorde då ett yrkande angående detta samt lite underlig ansvarsfördelning av målen, enligt oss, men det blev alliansens förslag som vann. Först röstade vi på återremiss men där blev siffrorna 6-7 så det blev nedröstat och då röstade vi på vårt yrkande.

  Vi gjorde vad vi kunde för att värna om de som är svaga i en grupp, men alliansen stod fast vid sitt beslut och ställde därmed grupp mot grupp så jag undrar vem som är mest ”känslokall” angående våra medmänniskor?

  Inte Sverigedemokraterna i alla fall

   

   

   

   

  Sjöbo 2017-05-16

  Vid tangentbordet

  Mariana Ramelius

   

 • Verktygslådan 3!

  Av mariana.ramelius den 11 maj, 2017
  0

  Måndagen den 8 maj hade vi utbildning där vi intog talarstolen i ett skådespel där vissa av oss fick spela socialdemokrater.

  Det var intressant och roligt!

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tack till alla aktiva som hade möjlighet att komma och tack till vår ”magister” Jörgen Grubb som hoppade in med kort varsel.

   

  Sjöbo 2017-05-11

  Vid tangentbordet

  Mariana Ramelius