Sverigedemokraterna Sjöbo

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Sjöbo

 • Yrkande om att ”ta hand om” de hemlösa i Bostadsförsörjningsprogrammet!

  Av mariana.ramelius den 16 maj, 2017
  0

  Politikerna oeniga om nytt bostadsprogram

   

  Hur var det nu?

  Man ska inte sätta grupper mot varann?

  Alliansen tyckte att det var okey att ha med att vi ska fortsätta att ordna lägenheter till de nyanlända vi är anvisade men de tyckte inte att vi skulle ha samma mål/insats gällande våra hemlösa.

  Sverigedemokraterna ville formulera om målet för de hemlösa så att det blev likadant som målet för de nyanlända som kommunen är tvingad att ta emot,men de tog istället bort målet för de hemlösa.

  Vi gjorde då ett yrkande angående detta samt lite underlig ansvarsfördelning av målen, enligt oss, men det blev alliansens förslag som vann. Först röstade vi på återremiss men där blev siffrorna 6-7 så det blev nedröstat och då röstade vi på vårt yrkande.

  Vi gjorde vad vi kunde för att värna om de som är svaga i en grupp, men alliansen stod fast vid sitt beslut och ställde därmed grupp mot grupp så jag undrar vem som är mest ”känslokall” angående våra medmänniskor?

  Inte Sverigedemokraterna i alla fall

   

   

   

   

  Sjöbo 2017-05-16

  Vid tangentbordet

  Mariana Ramelius

   

 • Verktygslådan 3!

  Av mariana.ramelius den 11 maj, 2017
  0

  Måndagen den 8 maj hade vi utbildning där vi intog talarstolen i ett skådespel där vissa av oss fick spela socialdemokrater.

  Det var intressant och roligt!

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tack till alla aktiva som hade möjlighet att komma och tack till vår ”magister” Jörgen Grubb som hoppade in med kort varsel.

   

  Sjöbo 2017-05-11

  Vid tangentbordet

  Mariana Ramelius

 • Verktygslådan 2!

  Av mariana.ramelius den 2 maj, 2017
  0

  Sjöbo 2017-05-02

  Ett par trevliga timmar med Anders Olin och Johan Wifralius som lärare är avklarade.

  Tack till dem och alla nya trevliga partikamrater som vill aktivera sig.

  Ni var alla alerta och duktiga och det kommer att bli bra politiker av er nästa mandatperiod.

   

  Här kommer några bilder från kvällen i den fina nyrenoverade Tolångaskolan.

 • Partistöd

  Av mariana.ramelius den 27 april, 2017
  0

  På Kommunstyrelsemöte i februari så var partistödet uppe på agendan.

   

  Två partier hade inte inkommit med redovisningarna inom bestämd tid.

  Enligt lagen ska redovisningen vara inne senast den 30 juni annars betalas inget partistöd ut, och Sjöbo kommun har även beslutat detta i kommunfullmäktige, och nedtecknat i styrdokumentet för partistöd.

  Förslaget som lades fram från den styrande sidan var att de partier som inte betalt in i tid skulle få avdrag likt föreningar som inte gjorde sin ansökan i tid.

  Då yrkade vi att lagar och beslut från kommunfullmäktige skulle följas och det innebar inget partistöd till de partier som lämnat in för sent.

  De styrande yrkade på återremiss för att undersöka de fakta som SD lagt fram.

  Sedan har ärendet varit uppe i kommunstyrelsen igen och då la man fram SD yrkande som kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

  Igår var det uppe i kommunfullmäktige och vi sa så här :

  Tack herr ordförande!

  Ledamöter åhörare och press.

  Vi skulle vilja tacka alliansen för att ni tog reda på de fakta som vi uppmärksammade er om redan för några månader sedan.

  När vi hade detta ärende uppe första gången i Kommunstyrelsen så lade ni som förslag att man skulle använda ett avdragssystem som kommunen går efter när föreningar lämnar in sina ansökningar för sent. Då yrkade vi på att de partier som inte lämnat in sina redovisningar i tid skulle bli utan stöd för det säger lagen, och så även våra egna regler som varit uppe här i kommunfullmäktige och alla partier varit med om att besluta.

  Efter diverse diskussioner så bad ni i alliansen om återremiss men nu har ni bestämt er för att ge förslag om att besluta enligt Sverigedemokraternas yrkande.

  Ni bestämde er alltså för att följa lagen och som vi sa i kommunstyrelsen,  vi politiker  ska givetvis vara goda föredömen för våra medborgare .

  Så Sverigedemokraterna tackar för att ni lyssnade på oss och yrkar givetvis bifall till kommunstyrelsens förslag.

  Tack för ordet!

  Idag skrev Ystad allehanda om det:

  Två partier blir utan bidrag i år

  Citat ur YA:

  Mariana Ramelius (SD) tackade de styrande borgerliga partierna för att de lyssnat på Sverigedemokraterna, och ändrat sitt första förslag.

  – Vi politiker ska vara goda föredömen, sa hon.

  Slut citat!

   

  Vid tangentbordet

  Mariana Ramelius        

   Sjöbo 27/4-2017