Sverigedemokraterna i Sjöbo | Sverigedemokraterna i Sjöbo | Sida 2

Sverigedemokraterna Sjöbo

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Sjöbo

 • Initiativärende Von

  Av staffanolenskjold den 4 september, 2020
  0

 • Aktivitets krav !

  Av staffanolenskjold den 23 maj, 2020
  0

 • Ungdomsrådet i Sjöbo bör vara placerade under kommunstyrelsen istället för under familjenämnden.

  Av staffanolenskjold den 15 februari, 2020
  0

  Som SD i Sjöbo uppfattat det är vissa nämnder duktiga på att ta hjälp av kommunens  ungdomsråd, men ibland verkar det som om våra ungdomar inte får komma till tals i frågor som faktiskt berör dem.

  När till exempel matpolicyn skulle omarbetas rådfrågades inte ungdomsrådet i andra rundan vilket är beklagligt då det i allra högsta grad påverkar deras vardag. Man får heller inte glömma bort att ungdomarnas vårdnadshavare faktiskt betalar en viss del av kommunalskatten för att bekosta skolmaten.

  För att råda bot på detta och för att  ungdomsrådet i Sjöbo ska få gehör för sin önskan att i hierarkin befinna sig direkt under kommunstyrelsen lägger Sverigedemokraterna fram en motion kring detta. Vi stöttar fullt ut ungdomsrådets önskan att flyttas från familjeförvaltningen till att istället verka direkt under kommunstyrelsen.

 • Årsmöte 2020 02-09

  Av staffanolenskjold den 10 februari, 2020
  0

  Sverigedemokraterna Sjöbo hade söndagen den 9 februari sitt årsmöte på Hemvärnsgården i Sövde. Årsmötet var välbesökt och partiets riksdagsledamot Michael Rubbestad från Stockholm var den som höll i klubban under själva årsmötet.

  Till ny ordförande, efter Lars-Wilhelm Larsson, valdes Kent Borgström. Som vice ordförande valdes Staffan Olenskjöld och som andre vice ordförande Jozefine Nybom.

  Övriga ledamöter och suppleanter som valdes in i nya styrelsen är Maria Larsson, Joakim Folkesson, Mats Pålsson och Emil Berggren.

  Vi vill passa att framföra ett stort tack till den avgående styrelsen. Det arbete som lagts ner under åren ligger till god grund för nästa steg. Nu börjar insatserna för att nå 40% i kommunvalet 2022!

  Nya styrelsen SD Sjöbo 2020

  Avgående ordförare Lars-Wilhelm Larsson överlämnar till tillträdande Kent Borgström

  Ordföranden som består av till vänster Lars-Wilhelm Larsson i mitten Michael Rubbestad och till höger Kent Borgström

  Vår årsmötes ordförande Michael Rubbestad fick några mode tips av Joakim Folkesson och Lars Norrman

 • Sverigedemokraternas motion hörsammades av familjeförvaltningen

  Av staffanolenskjold den 25 januari, 2020
  0

  Den 7:e februari 2019 lämnad SD Sjöbo in en motion där vi önskade att det skulle utarbetas tydliga arbetsbeskrivningar för varje yrkeskategori inom Sjöbo kommuns skolor. I torsdags, den 23 januari, hörsammades denna motion av familjenämnden.

  Familjenämnden delar Sverigedemokraternas åsikt att det är önskvärt att skapa en tydligare ansvars- och befogenhetsfördelning inom både familjeförvaltningen som helhet såväl som inom skolverksamheterna. Detta är även något som omnämns i genomlysningen av familjeförvaltningens verksamhet som utförts av StarPoint under 2019 samt i en revisionsrapport från PWC daterad 2019-10-07.

  I bifallet till detta beslut blev motiveringen slutligen att det är familjenämndens åsikt att detta med största sannolikhet kommer att underlätta för respektive medarbetare att förstå sin roll och även att ta det ansvar som förväntas.

  Ärendet ska upp i Kommunfullmäktige i februari och godkännes det där så har SD varit med och påverkat att personal inom förvaltningen framöver tydligare ska få ta del av enhetschefernas tankar kring vad som ingår i respektive befattnings- och yrkeskategoris arbetsuppgifter.

  Länk till motionen