Sverigedemokraterna Sjöbo

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Sjöbo

 • SD Budget för 2018!

  Av mariana.ramelius den 1 juni, 2017
  0

  Sjöbo 2017-06-01

  Vi vill behålla den välfärd vi har och även förbättra den. Vi vill att skolan får till lärarlönelyftet för de som ställdes utanför av staten. För vi vill behålla våra lärare som är viktigt för barnen. Trygga barn är viktigt i alla lägen så även när det gäller att ta till sig kunskap.

  Vi vill ge individ och familjeomsorgen större ram så att de kan se till att inga barn far illa. Vi vill även satsa på de barn som behöver extra stöd,med andra ord den kunskap de har rätt till och därmed färre ärende till skolinspektionen.= Tillskott till Familjenämnden 9,6 miljoner.

  Vi vill att våra äldre ska få leva ett gott liv och vill därför att det ska finnas pengar att yrka till Hälso-sjukvårdsavtalet.Om de inte får extra pengar om utgifterna ökar där kan det innebära att man drar in på sådant som inte är lagstadgat som ex. aktivitetssamordnare och kvalite på maten. Alltså de äldres guldkant och det säger SD absolut nej till.

  Vi anser också att de äldres trygghet är viktig och vet att det finns äldre som skulle behöva skaffa trygghetslarm men ej ansöker om det för att det kostar pengar. De vill hellre ha de pengarna för att köpa något gott för ibland,guldkanten på tillvaron.

  Vi vet också att det finns fallskador på grund av att de äldre numera bara får en rullator. Istället för att ta in ute rullator och smutsa ner inomhus så tror de att de ska klara sig inne utan rullator vilket de inte alltid gör. Alternativet är att köpa egen inne rullator vilket inte alla har råd med och därför anser vi att det ska finnas möjlighet att få två rullatorer vid behov.= Tillskott till Vård och omsorg 1, 2 miljoner till gratis trygghetslarm och dubbla rullatorer vid behov samt 3 miljoner att äska av vid behov.

  Jag fick frågan av journalisten på YA om vi inte var rädda för att förlora väljare nu när vi föreslår att skatten ska höjas,och mitt svar blev att det var inte det vi tänkte på när vi gjorde budgeten, vi tänkte på att värna om barnen och de äldre.

  Vi vill inte ”nedmontera” vår skola och äldre-sjukvård och därför anser vi att vi måste ta det ansvar som alliansen inte vågar för att det är val nästa år. Alliansen har satt oss i den ekonomiska situation vi står i idag och vi har inte valt de förutsättningar som råder, däremot förhåller vi oss till dem.

  Sist men inte minst.

  Vi kunde valt att inte ha någon vinst som Socialdemokraterna,men vi anser inte att det är ansvarsfullt för det gör kommunen sårbar för oförutsedda händelse. SKL rek. 2 procent men eftersom vi har betalt våra pensionsskulder så räcker det med 1 procent här = 10 miljoner. Vi har valt att vara ansvarsfulla och ha de 10 miljonerna i vinst. Ett nollresultat är inte att föra en ansvarsfull politik. Det skulle innebära att om en nämnd av någon anledning gick minus så hade det inneburit neddragningar med omedelbar verkan ,men med en vinst som buffert kan man avvakta för att det finns ”att nagga på”.

  Vi har gjort vårt bästa från de förutsättningar som finns idag, men med SD politik från riks och nedåt i kommunerna skulle vi inte stå i de förutsättningar som finns.

  Men vi tror att ni vill att vi satsar på barn och de äldre och detta var enda sättet att göra det på med dagens förutsättningar ♥

  15 öre är ca 15 kronor på en inkomst på 10.000 kronor.

  Nedan kommer länken till hela budgeten.

  Klar SD Sjöbo budget för 2018

 • Insändare i YA 2017-05-31

  Av mariana.ramelius den 31 maj, 2017
  0

   

  Insändare i YA!

  Sjöbo 2017-05-24

   

  Den 23 maj hade vi uppe en motion i KF gällande att göra en undersökning om hur elevers betyg påverkas av lärares sjukfrånvaro.

  Motionen avslogs med att det inte går att påvisa ett orsakssamband mellan lärares sjukfrånvaro som enda förklaring till elevers resultat i nationella prov och slutbetyg.
  SD håller fullt med om detta, men det är en av parametrarna och vi anser att man måste ta reda på alla parametrar och ha dem som underlag när man framöver kommer att behöva prioritera i skolorna.

  Kommer man att behöva det?

  Ja det kommer man med de beslut som de styrande tagit de sista åren. Detta kommer att få konsekvenser om kommunfullmäktige antar den budget som alliansen kommer att lägga fram den 14 juni. Alliansen kommer inte att ta det ansvar som de bör göra och därmed kommer det att bli tufft för både Familjenämnden och Vård och omsorgsnämnden.

  Vi kan läsa i YA den 23/5 i en artikel om skolan att förvaltningschefen i familjenämnden säger:
  Citat : – Läget är bekymmersamt, säger Richard Löfgren.
  SD vill säga att läget är mer än bekymmersamt och speciellt om de styrande inte vill ta sitt ansvar eller kanske vi ska säga vågar ta sitt ansvar.

  Så med tanke på att läget blir tufft framöver så kanske man skulle bifallit motionen för att se var i skolan man ska dra in för att göra minst skada.

   

  Sverigedemokraterna

  Mariana Ramelius  Fredrik Jönsson
  Lars-Wilhelm Larsson Patrik Ramelius

 • Insändare i Ystad Allehanda 2017-05-27

  Av mariana.ramelius den 27 maj, 2017
  0

  Insändaren från YA går inte att dela, men det är ju vår text och jag har den här
  Här kommer insändaren i original:

  Sjöbo 2017-05-24

  Insändare gällande behov av särskilt boende ett tryggt boende.

  SD hade en interpellation uppe i KF 2017-05-23 angående att få särskilt boende med tanke på den 90 åriga damen som blivit nekad att få ett sådant boende trots stor oro.

  Svaret vi fick på våra frågor fick vi själv tolka ur en längre text. Det blev att ”måttstock för oro” är domar från förvaltningsrätten, god livskvalite har ändrats till skälig levnadsnivå och man har inte blivit strängare i sin bedömning.

  Vi anser inte att domar ska få bestämma om en dam på 90 år ska få särskilt boende utan det ska damens mående göra, och man kan aldrig veta om människan i domen man jämför med har lika stor oro som den ärendet gäller i vår kommun. Om man har ändrat ”god livskvalite” till ”skälig levnadsnivå ” då anser vi att man blivit strängare i sina bedömningar.

  Sist men inte minst så anser ordförande i Vård och Omsorgsnämnden att” man inte ska tro att man kan komma hit och få ett boende här när man fått avslag på andra ställen.”
  Vi har ett antal gånger i olika beslut den senaste tiden sett att vissa partier värnar mer om flyktingarna än om våra äldre och hemlösa.

  Enligt den nederländske socialdemokraten Frans Timmermans, Vice president i EU-kommissionen. flyr en majoritet av de som har tagit sig till Europa det senaste året av ekonomiska skäl och inte från förföljelse, skriver Europaportalen. Det är enligt källan Frontex, 60 procent av alla flyktingar som kommer hit som kommer av ekonomiska skäl.

  Så därför vill vi ställa en fråga till ordförande om det är skillnad på var man kommer ifrån, för när det gäller sk. flyktingar som flyttar hit som lycksökande, från bland annat andra EU länder, och kräver både det ena och det andra så finns det inga protester och avslag gällande att komma till vår kommun och ta del av vår välfärd.

  Sverigedemokraterna
  Mariana Ramelius, Lars-Wilhelm Larsson, Monica Rörstam
  Joakim Folkesson, Patrik Ramelius, Krister Persson

  Slut insändare!

  YA hade satt en annan överskrift:

  ”Krävande flyktingar får både det ena och det andra ” med STORA bokstäver.

   

   

   

   

   

  SD värnar om våra äldre och barn. De är nummer ETT!

 • Kommunfullmäktige 2017-05-23

  Av mariana.ramelius den 24 maj, 2017
  0

  På dagens agenda hade vi nio ärende varav SD hade  två motioner och två interpellationer.

  Vi hade även ett yrkande på ärende  gällande Bostadsförsörjningsprogrammet.

  Om vi börjar med punkt 1 så hade vi i KS bestämt oss för att yrka för en del ändringar se länk:

  Yrkande bostadsförsörjningsprogram

  När vi gjort vårt yrkande i KS så yrkade S på  återremiss i första hand och i andra hand ett yrkande och då bestämde vi oss för att yrka med dem gällande återremiss. Den blev nedröstad och därmed ställdes våra SD,S,Alliansens yrkande mot varann i olika omgångar och alliansens yrkande vann.  I KS krävs det ett majoritetsbeslut för att få igenom en återremiss medan det krävs endast 1/3 del i KF .

  Så det som hände i KF var att S började med återremiss och ordförande sa att han visste att det fanns många åsikter men innan vi börjar fundera på att ta upp dem så ser vi om återremissen vinner. Detta förfarande gick fort och för första gången i KF historia i Sjöbo, under min tid, så klubbade ordförande  igenom ett yrkande till fördel för oppositionen ,SD,S,MP,V genom acklamation,  är en form för frågeställning där en grupp människor förväntas svara bifallande genom att gemensamt ropa ja. Han hade räknat ut att eftersom SD röstat för S förslag om återremiss i KS och att vi sedan inte fick igenom vårt eget yrkande, skulle innebära att vi röstade med S yrkande om återremiss i KF också och då ”förlorade” alliansen.

  Så nu går Bostadsförsörjningsprogrammet tillbaka till KS för ny beredning.

  Motion 1.Angående avvisade personer. Inlämnad av Lars-Wilhelm Larsson . Detta återkommer vi med i ett eget inlägg.

  Motion 2. Motion om undersökning av hur elevers betyg påverkas av lärares sjukfrånvaro.  Motion sjukfrånvaro lärare.

  Denna motion blev avslagen i KS med motiveringen:

  Att undersöka hur lärarnas sjukfrånvaro påverkar elevernas resultat är inte aktuell,då det inte går att påvisa ett orsakssamband som enda förklaring till elevens resultat i nationella prov och slutbetyg.

  SD anförande, lite kort, inför beslut i KF  blev så här:

  SD håller fullt med om detta, men det är en av parametrarna och vi anser att man måste ta reda på alla parametrar och ha dem som underlag när man framöver kommer att behöva prioritera i skolorna. Vi kan också förmedla att det finns kommuner som genomfört denna undersökning och vi hoppas på att Sjöbo kommun vill verka för att alla möjligheter utreds för en bättre skola och yrkar därför bifall till motionen.

  Motionen avslogs, utan några diskussioner, även i KF.

  Interpellation 1. ”Företag på Sjöbo Väst” återkommer vi till eftersom den bara fick frågan om den fick ställas, och hänsköts sedan till nästa KF eftersom inget svar fanns från ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden .

  Interpellation2.”Behov av äldreboende ” med hänvisning till den 90 åriga dam som inte fått komma in på särskilt boende. Interpellation om behov av äldreboende.

  Det blev ett längre anförande som följd av svar vi fått. Se länk  nedan  på svar och anförande:

  9.2 Svar på interpellation

  Svar på svar Behov av äldreboende interpellation

  Efter detta blev där lite debatt mellan Ordförande i Vård och omsorgsnämnden (M) och  Mariana (SD) , vid ett tillfälle sa ordförande i Vård och Omsorgsnämndens så här:

  ”Man inte ska tro att man kan komma hit och få ett boende här när man fått avslag på andra ställen.”

  Detta uttalande lät jag bero men fortsättning följer.

   

  Artiklar angående detta :

  Framtida bostadsplaner skickades åter

  http://www.e-pages.dk/skanskadagblad/3474/

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vid tangentbordet

  Mariana Ramelius

 • Utbildningar!

  Av mariana.ramelius den 20 maj, 2017
  0

  Den 15 maj var det utbildning i styrelsearbete!

  Tack Anders Olin och lycka till styrelsen i det fortsatta arbetet.

   

   

   

   

  Utbildningen hölls i Tolångaskolas nyrenoverade lokal.

   

   

   

  Den 17 maj var det så dags för den sista verktygslådan (Nr fyra)

  Tack alla nya och gamla aktiva som tagit tillfället i akt att lära er lite om den politiska gången.

  Ett stort tack till våra utbildare under de fyra verktygslådorna.(Anders Olin,Johans Wifralius och Jörgen Grubb)

   

   

   

   

   

   

   

   

  Bilderna ”lånade” av Johan och Anders.

   

  Sjöbo 2017-05-20

  Vid tangentbordet

  Mariana Ramelius