Påbörjat bygge Hotell Svea i Vollsjö . | Sverigedemokraterna i Sjöbo

Påbörjat bygge Hotell Svea i Vollsjö .

Till Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2015-10-13 hade jag lämnat in ett initiativärende angående Hotel Svea i Vollsjö. 

Vid genomgången av dagordningen för mötet nämndes ingenting om något initiativärende, varvid jag begärde ordet och upplyste ordföranden om att han enlig kommunallagen måste ta upp detta ärende. Innan dagordningen godkändes hade ärendet lagts till.

Då vi kommer till punkten om Hotell Svea, visade det sig att redan på fredagen, veckan före, hade en privatperson gjort en anmälan om att det pågick byggnadsarbete i lokalen. Detta hade man tydligen inte tänkt informera om.

Dagen innan mötet, alltså på måndagen, hade personal från tekniska kontoret varit på plats och konstaterat att det pågår renoverings/ombyggnadsarbete i lokalen. Man sätter upp innerväggar och inreder rum. För detta arbete krävs inget bygglov, däremot krävs, att innan arbetet påbörjas, ska en bygganmälan lämnas in. Detta har inte gjorts.

Byggherren, ägaren, kan då välja att riva det som byggts och återställa byggnaden eller lämna in en bygganmälan i efterhand och betala den byggsanktionsavgift som då kommer att begäras av kommunen. Att stoppa byggandet går alltså inte om byggherren betalar avgiften. TYVÄRR!

Vårt inlämnade initiativärende fick alltså bara den effekten att vi fick information om vad som pågår och att det kommer att kosta ägaren en slant.

Vi vet däremot att det finns fler frågetecken om byggnaden, men att vi inte kan agera utan att komma in och se från insidan. T ex har vi fått tips om att elinstallationerna är bristfälliga, vilket jag påtalade på mötet, men fick till svar att detta inte är något som kommunen kontrollerar.

Som jag ser det, har vi nu gjort vad vi för stunden kan.

Kommer ägaren att begära bygglov för att inrätta asylboende, kommer vi givetvis att göra vad vi kan för att motsätta oss detta.

Vill man däremot inrätta boende för ensamkommande, behövs, enligt uppgifter jag fått, inget bygglov. Vad skillnaden är fattar inte jag, men ibland är lagar och förordningar inte helt logiska.

Enligt tidningsuppgifter har ägaren ändrat sig och vill, istället för asylboende, inrätta boende för ensamkommande. Ägaren är enligt uppgift ute med annons efter personal till boendet.

Kostnaden för barnens uppehälle och skolgång får vi som skattebetalare stå för.

 

Gert Ask 

Ledamot i Samhällsbyggnadsnämnden