Ordförandeträff | Sverigedemokraterna i Sjöbo

Ordförandeträff

Inge Sandén, Båstad, och Mikael Eskilandersson, Örkelljunga. Alla foton: Hans-Olof Andersson

Söndagen den 29 juli samlades ordförande för Distrikt Syds lokalavdelningar, och distriktsstyrelsen för att diskutera både politik och det praktiska partiarbetet. Regionrådet Jens Leandersson var på plats och talade om regionpolitiken i Skåne. Det blev ett bra tillfälle för en fri och öppen diskussion, där region- och kommunpolitiken möttes. Bland annat framförde Bengt Olsson, ordförande i SD Sjöbo och kommunpolitiker, att det inte är bra att regionens busstrafik allt mer inriktas på de långväga förbindelserna. Bussarna stannar allt mindre vid de mindre hållplatserna. Patrik Jönsson, regionpolitiker (och ordförande för SD Hässleholm) berättade om de strategier

Dick Johansson, Helsingborg, Heidi Kronvall, Bjuv

som finns att göra Skåne “rundare” genom att befrämja snabba turer på de längre sträckorna. Diskussionen utmynnade i en insikt om att politik handlar om prioriteringar; ska man ha både snabba långförbindelser, och andra bussar som stannar på många ställen, så kommer det naturligtvis att kosta. Kollektivtrafiken är kraftigt subventionerad, men subventionsgraden har faktiskt minskat kraftigt i Skåne det senaste årtiondet. Genom att resandet har ökat så kraftigt, har de fasta kostnaderna inte ökat i proportion med resandeströmmarna och biljettintäkterna

Sedan var det dags att diskutera olika framtidsfrågor, till exempel hur mycket vi i Syd ska satsa på kyrkovalet i september 2013. Det är naturligtvis distriktsstyrelsen som beslutar i sista hand, men alla kommunföreningar ska ju vara med på noterna, och inte minst engagera och entusiasmera alla de aktiva som med sina insatser bär upp folkrörelsen Sverigedemokraterna.

Ordförandeträff