Nej till ”Avtal angående fler ensamkommande barn”! | Sverigedemokraterna i Sjöbo

Nej till ”Avtal angående fler ensamkommande barn”!

Ikväll hade vi möte i Familjenämnden.

 

En av punkterna var om vi skulle öka avtalet om de ensamkommande barnen.

När det togs upp i AU  i förra veckan så pratade man om att öka från 18 till 62.

 SD yrkade på FN mötet idag  att man inte skulle skriva avtal om fler ensamkommande utan istället meddela migrationsverket att kommunen inte har möjlighet att ta emot fler.

 Vårt förslag ställdes emot AU:s förslag som innebar att skriva avtal om fler ensamkommande.

 Vårt förslag blev nedröstat och vi reserverade oss mot detta och SD lämnade in en skriftliga reservation.( Se nedan ! )

 

Först fick jag besked om att jag inte skulle få lämna in denna skriftliga reservation för att jag nämnt att jag ”yttrade” mig i texten. Jag fick i så fall stryka det.

 Jag tog mitt papper och läste igenom texten och sa att här är inget som säger att det är ett yttrande. Ja, jag har använt ordet ”skriftligt yttrande” i texten för att berätta om vår reservation men det är inget yttrande utan en reservation så jag anser att jag får lämna in det så här.

 

Efter lite diskussion och en noggrannare genomläsning så godkändes vår reservation i sin helhet.

 

frågetecken

Här kommer den :
Skriftligt  reservation till yrkandet angående ”Anpassad omfattning av överenskommelse om mottagandet av ensamkommande barn”

När denna punkt togs upp på FN AU så meddelade jag att vi skulle inkomma med ett skriftligt yttrande i familjenämnden.

Vi har nu tänkt över det här och kommit fram till hur vi vill yttra oss i den här frågan om varför vi  yrkar att  vi ej  ska skriva avtal med migrationsverket, angående de ensamkommande barnen   .

Den ekonomiska aspekt som är angiven i föredragningen kan göra att man automatiskt anser att det är ansvarsfullt att teckna ett avtal, men så är inte fallet enligt oss om man tittar på det här i ett vidare perspektiv.

Vi, SD, vet ju att även om kommunen får bidrag som täcker en del av kostnaderna för våra ensamkommande ,så är det våra skattepengar som bidragen kommer ifrån och man har från regeringen aviserat att vi nu måste låna pengar för att klara flykting/anhörig invandringen till Sverige. Enligt oss så är det inte ansvarsfullt att låna pengar för att välkomna ”ekonomiska flyktingar” till ett land, Sverige , som inte har de resurser som krävs för att ta hand om det folk som redan finns här, och då ännu mindre att välkomna fler för lånade pengar.

Anledningen till att Sjöbo kommun vill utöka avtalet från 18 till 62 (+44) är att vi ska få de pengarna per automatik och slippa ligga ute med dem i ett till två år, vilket vi kan få göra med de platser som överstiger det antal vi tecknat avtal för.  Tanken blir då, måste vi öka avtalet för att kommunen inte har råd att ligga ute med dessa pengar så borde vi nog tänka i andra banor.

SD har motionerat om de ”riktiga ”kostnaderna här i kommunen utan framgång, men vi kan ändå förstå att vi får inte alla kostnader täckta  utav migrationsverket. Med det i tankarna samt ovanstående så är det inte ansvarsfullt gentemot våra medborgare i kommunen att teckna avtal om fler ensamkommande.

Vi har också forskat lite i möjligheterna att säga nej till avtalen om att ta emot de ensamkommande  barnen till kommunen och kommit fram till att en del kommuner sagt nej,  och därför anser vi att även Sjöbo kommun kan göra detta istället för att teckna avtal om fler ensamkommande.

 

Mariana Ramelius                                                                     Fredrik Jönsson

 

SD Ledamot  Familjenämnden                                                         SD Ledamot Familjenämnden