Nämndsledamöter | Sverigedemokraterna i Sjöbo

Nämndsledamöter

Det är vi som ska framföra er röst i kommunen :

 

001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunfullmäktige :

Ordinarie :

Lars Wilhelm Larsson

Bengt Ohlsson

Allan Backsson

Doris Cych

Lars Swärd

Lars Tilly

Gert Ask

Mariana Ramelius

Mitch Urshagen

Ersättare :

Gunnel Rosén

Jolanta Anderberg

Fredrik Jönsson

Filip Hansson

Mathias Wahlgren

Johnny Palm

001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunstyrelsen :

Ordinarie:

Lars Willhelm Larsson

Mariana Ramelius

Ersättare:

Bengt Ohlsson

Gert Ask

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott:

Ingen representant för att vi förlorade i lottningen. Det stod mellan oss och S.

untitled

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultur-,tillväxt-och fritidsutskott:

Ingen representant för att ingen plats tilldelades oss.

 

barnhand

 

 

 

 

 

 

 

 

Familjenämnden:

Ordinarie:

Mariana Ramelius

Fredrik Jönsson

Familjenämndens arbetsutskott:

Ordinarie:

Mariana Ramelius

Ersättare :

Fredrik Jönsson .

 

Familjenämndens arbetsutskott myndighetsfrågor :

Ingen representant för att ingen plats tilldelades oss.

 

kommunhuset

 

 

 

 

 

 

 

Samhällsbyggnadsnämnden:

Ordinarie:

Gert Ask

Lars Swärd

Ersättare:

Allan Backson

 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott:

Lars Swärd

 

vägarbete

 

 

 

 

 

 

 

Tekniska nämnden :

Ordinarie:

Patrik Ramelius

Filip Hansson

Ersättare:

Joakim Folkesson

Tekniska nämndens arbetsutskott :

Ordinarie:

SD hade ingen rätt till representant.

Ersättare :

Filip Hansson

Händer med hjärta

 

 

 

 

 

 

 

Vård och Omsorgsnämnden :

Ordinarie:

Allan Backson

Monica Rörstam

Ersättare:

Agneta Backson

Vård och Omsorgsnämndens arbetsutskott :

Ordinarie:

Allan Backson

Ersättare :

Ingen ersättare  på grund av proportionella val.

 

SD SJÖBO MEDBORGARNAS RÖST!