Nämndsledamöter | Sverigedemokraterna i Sjöbo

Nämndsledamöter

Det är vi som ska framföra er röst i kommunen :

 

001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunfullmäktige :

Ordinarie :

Lars Wilhelm Larsson

Bengt Ohlsson

Doris Cych

Lars Swärd

Lars Tilly

Gert Ask

Mitch Urshagen

Ersättare :

Gunnel Rosén

Jolanta Anderberg

Filip Hansson

Mathias Wahlgren

Johnny Palm

001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunstyrelsen :

Ordinarie:

Lars Willhelm Larsson

Bengt Ohlsson

Ersättare:

Andre af Geijerstam

Gert Ask

Kommunstyrelsens arbetsutskott:

Ingen representant för att vi förlorade i lottningen. Det stod mellan oss och S.

untitled

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultur-,tillväxt-och fritidsutskott:

Ingen representant för att ingen plats tilldelades oss.

 

barnhand

 

 

 

 

 

 

 

 

Familjenämnden:

 

Familjenämndens arbetsutskott:

 

Familjenämndens arbetsutskott myndighetsfrågor :

Ingen representant för att ingen plats tilldelades oss.

 

kommunhuset

 

 

 

 

 

 

 

Samhällsbyggnadsnämnden:

Ordinarie:

Gert Ask

Lars Swärd

Ersättare:

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott:

Lars Swärd

Tekniska nämnden :

Ordinarie:

Joakim Folkesson

Andre af Geijerstam

Ersättare:

Lars Norrman

Tekniska nämndens arbetsutskott :

Ordinarie:

SD hade ingen rätt till representant.

Ersättare :

Vård och Omsorgsnämnden :

Ordinarie:

Monica Rörstam

Ersättare:

 

Vård och Omsorgsnämndens arbetsutskott :

Ordinarie:

 

Ersättare :

Ingen ersättare  på grund av proportionella val.

 

SD SJÖBO MEDBORGARNAS RÖST!