Nämndsledamöter | Sverigedemokraterna i Sjöbo

Nämndsledamöter

Det är vi som ska framföra er röst i kommunen :

Kommunfullmäktige :

Ordinarie :

Monica Rörstam

Andre af Geijerstam

Lars Norrman

Leif Jönsson

Titti Swenson

Mats Pålsson

Maria Larsson

Kent Borgström

Joakim Folkesson

Susann Gustafsson

Staffan Olenskjöld

Lennart Holm

Preben Keldebäk

Ersättare :

Linus Nilsson

Ann-Sofie Pedersen

Jolanta Anderberg

Bengt Ohlsson

Denny Gansler

Emil Berggren

 

Kommunstyrelsen :

Ordinarie:

Andre af Geijerstam

Titti Swenson

Kent Borgström

Ersättare:

Maria Larsson

Lars-Wilhelm Larsson

Kommunstyrelsens arbetsutskott:

Andre af Geijerstam

 

Familjenämnden:

Kent Borgström

Lena Söderberg

Linus Nilsson

Ersättare:

Krister Persson

Familjenämndens arbetsutskott:

Kent Borgström

 

Samhällsbyggnadsnämnden:

Ordinarie:

Joakim Folkesson

Lars-Wilhelm Larsson

Ersättare:

Leif Jönsson

 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott:

Joakim Folkesson

 

Tekniska nämnden :

Ordinarie:

Lars Norrman

Joakim Folkesson

Preben Keldebäk

Ersättare:

Magnus Nilsson

Lennart Holm

Tekniska nämndens arbetsutskott :

Lars Norrman

 

Vård och Omsorgsnämnden :

Ordinarie:

Maria Larsson

Monica Rörstam

Staffan Olenskjöld

Ersättare:

Emil Berggren

Vård och Omsorgsnämndens arbetsutskott :

Maria Larsson