Motionen om Trast | Sverigedemokraterna i Sjöbo

Motionen om Trast

009

Nedan har en åhörare och även aktiv medlem skrivet en liten text om ”Trast” från KF mötet.

Motionen om Trast, trafik för en attraktiv stad, togs upp på KF senaste möte den 28 april 2016. Den framfördes av Mariana Ramelius.

Trast handlar bland annat om gågatan, Västergatan, där bilarna kör på  fotgängarnas och cyklisternas villkor i Sjöbo centrum, men även de fartguppen som har gjorts.

 När Trast lades fram var SD med på noterna att detta projekt skulle göras i hela Sjöbo centrum. Men nu när konsekvenserna visar sig vara större negativt än positivt av detta byggprojekt vill SD upphäva detta beslut, för att förhindra en katastrof för de näringsidkarna runt Gamla Torg och delar av Norregatan.

 Det är många affärsidkare som har märkt en nedgång av kunder på grund av de få parkeringsplatser som finns i området. Bilisterna kör extra rundor för att hitta en parkering. Dessa extra rundor har lett till att cyklister och fotgängare känner sig mer otrygga, på grund av att bilisterna koncentrerar på fel saker. Hittar bilisterna inte en parkeringsplats inom den snaraste, väljer många att fara till andra orter.

Gällande fartguppen så har även räddningsberedskapen framfört sina klagomål över att de är för högt byggda. Varje sekund är viktig i en räddningsaktion. Dock är det företagarna som får betala med lägre inkomster och på så sätt kan de gå i konkurs om det vill sig så illa.

 Motionen togs upp men tyvärr vann den inget gehör ifrån något annat parti. Ingen omröstning gjordes, dock reserverade SD sig mot beslutet.

Åhörare

Maria Kettisen

Här nedan kommer mitt,Marianas, anförande när frågan om motionen togs upp :

13116083_1304221566257924_8290465082024879871_o

 

Vi fick lite debatt om detta .Den enda debatten på det här KF mötet.

Det lät så här  :

Jag :

– Det som hänt när man skapat ett gångfartsområde på Västergatan är att cyklister och fotgängare känner sig mer otrygga, eftersom bilisterna kör och letar efter parkeringsplatser istället för att koncentrera sig på trafiken

– Och de som bor i ytterområdena drar sig för att åka in till centrum på grund av de höga fartguppen och att det är ont om parkeringsplatser. Nu vill man göra samma sak på Gamla Torg och delar av Norregatan. Det skulle drabba de lokala näringsidkarna.

Tekniska nämndens ordförande ordförande, Jörgen Jönsson (C), tyckte det var konstigt att SD ville riva upp ett beslut som partiet varit med och fattat för bara ett drygt halvår sedan.

– Om man bara inte vill ha nya gupp kan jag förstå att man inte gillar det, sa Jörgen Jönsson,

Jag  svarade att det inte var guppen som var största grejen utan hänsynen till företagarna. Jag  tyckte inte heller det var konstigt att man vill ändra ett beslut, när man kommit underfund med konsekvenserna.

Ann-Sofie Bodström (Socialdemokraterna) undrade vad Sverigedemokraterna stödde sig på när de påstod att kommuninvånarna inte var nöjda med gångfartsområdet.

– Det skulle vara intressant att ta del av det underlaget, sa hon.

Jag  svarade att det fanns en namninsamling mot förslagen i Trast, och att jag själv hade ventilerat frågan med många kommuninvånare.

Slut debatt

För den som är intresserad så går det att läsa om detta i både Ystad Allehanda samt Skånska Dagbladet den 29 april-2016.

 

Jag slutar med ett stort tack till Maria som ville ta sig tiden att skriva ner sin text ur åhörarens perspektiv.

 

Vid pennan

Mariana Ramelius