Motion om framtida vägarbete | Sverigedemokraterna i Sjöbo

Motion om framtida vägarbete

 

vägarbete

Sverigedemokraterna lämnade in en motion på KF i förra veckan 28/10-2015.

Det frågades om vi skulle få ta upp den och det besvarades med ja.
Så den lämnades över till Kommunstyrelsen för behandling .
Så småningom ska den komma tillbaka i KF med svar från kommunstyrelsen och ev någon nämnd för beslut i KF .

Så här ser den ut :

Motion om Framtida vägarbete.

Det har pågått vägarbete på Västergatan ett antal gånger de senaste åren.
Under 2015 så var det i början på året ett vägarbete som varade i ca fyra månader, efter
sommaren fortsatte man och denna gång beräknades/beräknas det vara ca tre månader.
Detta har fått stora konsekvenser för ett antal företag, vissa mer än andra.

Ett av företagen är nystartat och då är det inte lätt att bli instängd av vägarbete. Som nystartad är man ännu mer beroende av ”impulskunder” än de som är etablerade. Men även de som är etablerade känner av när det blir besvärligt för kunderna att nå dem.
Är man etablerad kan man ta en nedgång på någon månad men när det blir sju månader på ett år då blir det svårt att överleva.

I Sjöbo vill vi värna om våra företagare och det tycker inte Sverigedemokraterna att vi gör på detta sätt.
Vi anser att vi ser till att de inte kan fortsätta sin verksamhet när vi skapar dessa förutsättningar.

Sverigedemokraterna är medvetna om att vägarbete måste göras men vi måste se till att våra företag överlever under tiden.

Därför yrkar vi att:

Man alltid ser till att halva vägbanan är körbar under hela tiden det pågår vägarbete. Detta måste man ha som villkor i upphandlingarna.

Mariana Ramelius
Ordförande SD