Motion TRAST! | Sverigedemokraterna i Sjöbo

Motion TRAST!

Motion om TRAST

Vi kan förstå att alla inte kunde överblicka hela omfattningen och följderna, då beslutet om TRAST togs i fullmäktige. Nu börjar det dock klarna lite hur slutresultatet kommer att bli.

Det kan konstateras att de åtgärder, som nu genomförs i Sjöbo tätort, med TRAST som utgångsunderlag, inte lämpar sig för en förhållandevis liten ort, som Sjöbo. TRAST är anpassat för större städer. Sjöbo tätort måste vara tillgängligt för alla kommunens innevånare, av vilka många kommer från ytterorterna och är bilburna. Många av de näringsidkare, som är belägna i Sjöbo centrum, är beroende av att deras kunder, kommunens innevånare och besökare, kan nå företagen med bil, samt att det finns goda parkeringsmöjligheter i dess närhet. Det är också viktigt att räddningsfordon, färdtjänst och varuleveranser kan ta sig fram på ett bra sätt. Detta uppfylls inte av parkbänkar, planteringar och vägbulor på våra gator, samt ett minskat antal P-platser i centrum. Visst ska vi ta hänsyn till de oskyddade trafikanterna, men inte på andra trafikanters bekostnad.

Sverigedemokraterna anser att vi måste värna om de företag vi idag har, samt att inte försvåra utan istället göra så mycket det går för att få nya företag att vilja etablera sig i kommunen och framför allt hålla centrum levande. Inget centrum är så trist och tråkigt, som när butikernas fönster gapar tomma.

Även om beslutet, som fattades 2013, då verkade vara rätt och riktigt, måste vi kunna ändra ett beslut när vi senare ser, att det inte blev riktigt, som vi förväntat oss. Det är mycket billigare att göra en ändring på papper, än ute i verkligheten, med ombyggnad i efterhand.

Vi yrkar därför att:

Kommunfullmäktige upphäver beslutet om TRAST och ger i uppgift åt tjänstemännen att ta fram en omarbetad version, som bättre tar hänsyn till Sjöbo tätort och kommuninvånarna.

Sjöbo 2015-11-19

 

Gert Ask                                                                                                  Patrik Ramelius

Ledamot Kommunfullmäktige                                                       Ersättare Tekniska nämnden

Sverigedemokraterna i Sjöbo