Ta hänsyn till kommuninvånarnas åsikter ang. flyktingmottagning | Sverigedemokraterna i Sjöbo

Ta hänsyn till kommuninvånarnas åsikter ang. flyktingmottagning

Vi har i ett svar på en interpellation förstått att Stefan Lundgren och Magnus Karlsson inte har någon kunskap om problemen kring flyktingbarns boende i barnhem, i andra kommuner. Detta att man inte inhämtar kunskap i närområdet i den här frågan anser vi vara rent av försumligt, när man i ekonomiska frågor för kommunen till och med hänvisar till läget i Grekland, kan det väl inte vara för mycket begärt att man intresserar sej för hur mottagningen i andra kommuner i Skåne har utvecklat sej.

Sjöbo har haft en folkomröstning som resulterade i två tredjedels majoritet för nej till flyktingmottagning därför är det troligt att medborgarna inte någonstans i kommunen ser positivt på barnhemsförläggningar.

Därför föreslår vi Sverigedemokrater att:

Innan man börjar utredningen om barnhem, införskaffar sej kunskap om problemen som kan uppstå med till exempelvis droger och annan kriminalitet som har florerat kring andra kommuners mottagningar.

Familjenämnden tar reda på och tar hänsyn till kommuninvånarnas åsikter på de platser där man ämnar förlägga dessa barnhem.

Lars-Wilhelm Larsson