Politiker som röstar för ensamkommande till Sjöbo bör själv ta emot dessa i sina hem | Sverigedemokraterna i Sjöbo

Politiker som röstar för ensamkommande till Sjöbo bör själv ta emot dessa i sina hem

Det råder bostadsbrist i Sjöbo som på många andra orter. Även om en viss nybyggnation år på gång så tar detta tid och det prekära läget för många samhällsgrupper förvärras.

Utsatta och svaga kategorier av våra medborgare såsom ensamstående föräldrar, ungdomar, pensionärer och funktionshindrade drabbas av denna bostadsbrist.

Dock har en politisk majoritet i Sjöbo röstat för en generös flyktingmottagning, även inbegripande s.k. ensamkommande flyktingbarn. I Kommunen diskuteras nu placeringen av ett barnhem för just dessa barn. Vi får utgå från detta majoritetsbeslut och komma med förslag och nya idéer utan förutfattade meningar. Barnhem är ju ett otrevligt minne från en tid då förnuftet och godheten gick på sparlåg och detta vill vi väl inte ha igen.

Eftersom det också behöver sparas på skattebetalarnas pengar och en viss återhållsamhet fodras med dessa medel, yrkar därför SD-Sjöbo:

Att KF Undersöker intresset hos de aktiva politikerna i Sjöbo, som röstat för detta beslut, att öppna sina hem för dessa barn och

Att KS undersöker möjligheten bland aktiva partier, som har egna partilokaler att öppna dessa för de ensamkommande flyktingbarnen.

Motionen är lagd av hela SD- Sjöbos kommunfullmäktigegrupp

Här finns verklig en chans för sådana som Lukas Lennartsson att visa att det inte finns några fula rasistiska trynen som han brukar raljera om, i hans vänsterparti.

Lars-Wilhelm Larsson