Motion, stoppa inköp av kött från djur som slaktats med religiösa slaktmetoder | Sverigedemokraterna i Sjöbo

Motion, stoppa inköp av kött från djur som slaktats med religiösa slaktmetoder

Förbud mot slakt utan föregående bedövning infördes i Sverige 1937.1 Trots det så kan kommunen köpa in kött från djur som slaktats helt utan bedövning, vilket innebär att djuren avlivats genom att få halsen avskuren och sedan låtits förblöda till döds. Det är djur som lidit och känt ångest i en lång och utdragen dödskamp.2 Dessa religiösa slaktmetoder är mycket vanliga inom EU, men blir allt vanligare även i Sverige, dock med föregående bedövning av djuret.3 Vi anser att ingen ska bli påtvingad kött från djur som slaktats med religiösa förtecken.

Miljöstyrningsrådet som är regeringens expertorgan inom miljöanpassad offentlig upphandling har bland annat utarbetat kravspecifikationerna MSR-10763 samt MSR-10763 som bör gälla vid all kommunal upphandling.4

Vid slakt av nötkreatur, gris samt lamm har Miljöstyrningsrådet utarbetat krav: MSR-10763.
I denna kravspecifikation står följande att läsa:

”Slaktmetod som inbegriper att djuret är bedövat vid slakt är mycket viktig ur djurskyddssynpunkt. Grundregeln inom EU är att djur ska vara bedövade vid slakt, men de flesta medlemsstater, dock ej Sverige, medger undantag från denna regel.” 5

Nedan är lydelsen av Miljöstyrningsrådets kravspecifikationer som bör gälla vid upphandling.

Krav: MSR-10763, avser nötkreatur, gris samt lamm.
Djuret ska vara helt bedövat när avblodning sker och vara helt medvetslöst fram till dess att döden inträder.

Krav: MSR-10418, avser kyckling.
Djuret ska vara helt bedövat när avblodning sker och vara helt medvetslöst fram till dess att döden inträder. Vid elektrisk bedövning ska minst strömstyrkan enligt bilaga I i förordning 1099/2009/EG uppfyllas.

Vi yrkar därför:
– Att Sjöbo kommun ska åberopa Miljöstyrningsrådets baskrav MSR-10763, MSR-10418 samt att kött från djur som slaktats med religiösa slaktmetoder inte får inhandlas vid kommunal upphandling av kött.

Sverigedemokraterna i Sjöbo, den 26 januari 2014.

_____________________________________________
Anders Nilsson och Lars-Wilhelm Larsson