Motion – Folkomröstning om byggande av nytt badhus | Sverigedemokraterna i Sjöbo

Motion – Folkomröstning om byggande av nytt badhus

Motion – Folkomröstning om byggande av nytt badhus

Vi är positiva till att det för en rimlig kostnad byggs ett nytt badhus eller att det befintliga renoveras. Det nya badhuset beräknas kosta ca 130 miljoner kronor att bygga, vilket vi inte anser som en rimlig kostnad. Denna byggkostnad innebär att Sjöbo kommun måste upplåna ytterligare ca 7000 kr per invånare för att kunna finansiera detta projekt.  Därutöver tillkommer driftskostnaden som är beräknad till 13,5 miljoner kronor, ifall att den glädjekalkyl som ligger till grund för denna beräkning håller. Sjöbo kommun är redan utöver detta alldeles för högt skuldsatt och det här kan bli droppen som urholkar stenen.

Det byggs även nya bad i våra närliggande kommuner och inom en snar framtid kommer det att finnas ytterligare tre badhus, så utbudet och därmed konkurrensen kommer att vara stenhård. Andra badhus i vår närhet stoltserar med faciliteter som vattenrutschkana, hoppbassäng, klättervägg, barnbassänger, hetvattenkällor samt mycket mer som lockar barnfamiljer att välja dem istället för det mer traditionella badhus som Sjöbo kommun planerar att uppföra.

Då kostnaden för byggande av ett nytt badhus motsvarar en ansenlig del av kommunens totala budget så inser vi att det därmed kommer att påverka kommunens framtida reformutrymme samt att det kan leda till neddragningar inom offentlig service, ge högre avgifter och höjd kommunalskatt. Vi anser därför att frågan är av ett mycket stort allmänintresse.

Vi yrkar därför:
– Att byggande av ett nytt badhus enligt liggande förslag och kostnad ska avgöras genom en folkomröstning.

Sverigedemokraterna i Sjöbo
Anders Nilsson, V.Ordförande SD Sjöbo
Johan Holgersson, 2:e V.Ordförande SD Sjöbo, Ledamot KF Sjöbo
Hans Erling Jensen, Sekreterare SD Sjöbo