Medborgarförslag i KF | Sverigedemokraterna i Sjöbo

Medborgarförslag i KF

Tack Herr ordförande.

Kommunstyrelsen avslår motionen om medborgarförslag med motiveringen:
Övergripande har vi en representativ demokrati, vilket innebär att vid varje val väljs representanter som ska företräda medborgarna.

Innan jag går vidare om denna motivering skulle jag vilja förmedla vad som händer om du söker på för och nackdelar med en representativ demokrati.
Fördelarna du får upp är: Enkelt och billigt
Nackdelarna: Mindre inflytande i sakfrågor.

Då återgår vi till motiveringen … Det är alldeles korrekt att vi har en representativ demokrati men jag förstår inte att man använt det som ett skäl till att avslå motionen om det inte är så att man vill att medborgarna ska ha mindre inflytande i sakfrågor. Vi är valda för att företräda medborgarna och för att kunna företräda dem så måste vi veta vad de tycker. Detta kan vi inte veta bara för att medborgarna valde ett visst parti 2014 som kanske sedan slog sig ihop med ett antal andra partier som kanske inte står för den politik som medborgaren vill ha. Därför finns det kanske numera medborgare som inte vet vilket parti som ska företräda dem.

Nästa argument kommunstyrelsen använder är:
Medborgardialogen är viktig. Denna kan föras
på många olika sätt, bl.a. i dialogmöten, sociala medier m.m. Om medborgare lägger fram
förslag, idéer etc. kan den förtroendevalde antingen lämna in förslaget som sitt eget eller via sitt parti och därmed föreligger inget behov av att införa medborgarförslag.

Ja detta hade kanske kunnat vara ett argument om nu som sagt alla visst vem som är deras företrädare men sedan finns det ytterligare en aspekt. Det kan finnas eller rättare sagt finns medborgare som har svårt för den personliga kontakten på riktigt eller via mail osv. Att kunna skicka in ett eget formulerat förslag skulle kanske kunna innebära att de fick göra sin röst hörd. Sjöbo kommun arbetar för allas lika rättigheter och då anser vi att även denna grupp ska kunna föra sin talan. Med andra ord så finns det behov att införa medborgarförslag.

Därför yrkar Sverigedemokraterna bifall till motionen om medborgarförslag.

 

han o hon i hjärtaStefan Lundgren  förstod nog eller ville inte förstå att det var en representativ demokrati som var billig för han argumenterade att det var kostsamt att ha medborgare förslag .

Han ansåg också att det inte hade någon betydelse att inte alla medborgare kanske inte visste vilken politiker som företrädde dem och tog inte hänsyn till den grupp av medborgare som kanske inte vill ta den personliga kontakten av olika anledningar .

Mitt svar blev att jag avsåg den representativa demokratin när det gällde billigt o enkelt,  och att jag inte visste om han visste bättre än de källor jag fått upp där det står att den är billig  och enkel .

Sedan poängtera jag än en gång att det fanns en grupp människor som kanske kunde få sin åsikt hörd genom medborgarförslag.

Motionen blev nedröstad av alla andra partier .

Så Sjöbos medborgare ,de andra partierna i Sjöbo kommun anser att ni ska ha mindre inflytande i sakfrågor .

 

Mariana Ramelius

Ordförande SD Sjöbo