Kommunstyrelsemöte 2016-08-24. | Sverigedemokraterna i Sjöbo

Kommunstyrelsemöte 2016-08-24.

Idag har vi haft ett långt och emellanåt livlig möte i KS. För mig är det naturligt att det ska vara lite livligt och diskuteras annars hade vi inte behövt ha möten.

Eftermiddagen bestod av 25 punkter och tog ca fyra och en halvtimme.

Punkt 5 på agendan handlade om ” Fördelning av tillfälligt statligt stöd med anledning av flyktingsituationen”

Eftersom vissa av förslagen till beslut gällde tillförsel till nämnder som yrkat pengar för flyktingar, och att vissa av dem var lagstadgade beslut, så valde vi att inte delta i beslutet.

Vi begärde också att få lägga till en protokollsanteckning ( se nedan) om detta,men det beslutade Stefan Lundgren(M) att vi inte fick.

 

impVår protokollsanteckning löd så här:

 

Sjöbo 2016-08-24

                                                                            Protokollsanteckning

 

Vi deltar ej i beslutet, på grund av att, hade vi fört vår politik så hade vi inte stått inför detta beslut och anser därför att det inte är vårt ansvar.

Sedan hade vi uppe tre motioner varav en var besvarad och två avslogs ,men det återkommer vi om när de kommer upp i kommunfullmäktige.

 

Vid tangentbordet

Mariana Ramelius