Kommunfullmäktige 2017-05-23

På dagens agenda hade vi nio ärende varav SD hade  två motioner och två interpellationer. Vi hade även ett yrkande på ärende  gällande Bostadsförsörjningsprogrammet. Om vi börjar med punkt 1 så hade vi i KS bestämt oss för att yrka för en del ändringar se länk: Yrkande bostadsförsörjningsprogram När vi gjort vårt yrkande i KS så yrkade S på  återremiss … Fortsätt läsa Kommunfullmäktige 2017-05-23