Kommunfullmäktige 2017-05-23 | Sverigedemokraterna i Sjöbo

Kommunfullmäktige 2017-05-23

På dagens agenda hade vi nio ärende varav SD hade  två motioner och två interpellationer.

Vi hade även ett yrkande på ärende  gällande Bostadsförsörjningsprogrammet.

Om vi börjar med punkt 1 så hade vi i KS bestämt oss för att yrka för en del ändringar se länk:

Yrkande bostadsförsörjningsprogram

När vi gjort vårt yrkande i KS så yrkade S på  återremiss i första hand och i andra hand ett yrkande och då bestämde vi oss för att yrka med dem gällande återremiss. Den blev nedröstad och därmed ställdes våra SD,S,Alliansens yrkande mot varann i olika omgångar och alliansens yrkande vann.  I KS krävs det ett majoritetsbeslut för att få igenom en återremiss medan det krävs endast 1/3 del i KF .

Så det som hände i KF var att S började med återremiss och ordförande sa att han visste att det fanns många åsikter men innan vi börjar fundera på att ta upp dem så ser vi om återremissen vinner. Detta förfarande gick fort och för första gången i KF historia i Sjöbo, under min tid, så klubbade ordförande  igenom ett yrkande till fördel för oppositionen ,SD,S,MP,V genom acklamation,  är en form för frågeställning där en grupp människor förväntas svara bifallande genom att gemensamt ropa ja. Han hade räknat ut att eftersom SD röstat för S förslag om återremiss i KS och att vi sedan inte fick igenom vårt eget yrkande, skulle innebära att vi röstade med S yrkande om återremiss i KF också och då ”förlorade” alliansen.

Så nu går Bostadsförsörjningsprogrammet tillbaka till KS för ny beredning.

Motion 1.Angående avvisade personer. Inlämnad av Lars-Wilhelm Larsson . Detta återkommer vi med i ett eget inlägg.

Motion 2. Motion om undersökning av hur elevers betyg påverkas av lärares sjukfrånvaro.  Motion sjukfrånvaro lärare.

Denna motion blev avslagen i KS med motiveringen:

Att undersöka hur lärarnas sjukfrånvaro påverkar elevernas resultat är inte aktuell,då det inte går att påvisa ett orsakssamband som enda förklaring till elevens resultat i nationella prov och slutbetyg.

SD anförande, lite kort, inför beslut i KF  blev så här:

SD håller fullt med om detta, men det är en av parametrarna och vi anser att man måste ta reda på alla parametrar och ha dem som underlag när man framöver kommer att behöva prioritera i skolorna. Vi kan också förmedla att det finns kommuner som genomfört denna undersökning och vi hoppas på att Sjöbo kommun vill verka för att alla möjligheter utreds för en bättre skola och yrkar därför bifall till motionen.

Motionen avslogs, utan några diskussioner, även i KF.

Interpellation 1. ”Företag på Sjöbo Väst” återkommer vi till eftersom den bara fick frågan om den fick ställas, och hänsköts sedan till nästa KF eftersom inget svar fanns från ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden .

Interpellation2.”Behov av äldreboende ” med hänvisning till den 90 åriga dam som inte fått komma in på särskilt boende. Interpellation om behov av äldreboende.

Det blev ett längre anförande som följd av svar vi fått. Se länk  nedan  på svar och anförande:

9.2 Svar på interpellation

Svar på svar Behov av äldreboende interpellation

Efter detta blev där lite debatt mellan Ordförande i Vård och omsorgsnämnden (M) och  Mariana (SD) , vid ett tillfälle sa ordförande i Vård och Omsorgsnämndens så här:

”Man inte ska tro att man kan komma hit och få ett boende här när man fått avslag på andra ställen.”

Detta uttalande lät jag bero men fortsättning följer.

 

Artiklar angående detta :

Framtida bostadsplaner skickades åter

http://www.e-pages.dk/skanskadagblad/3474/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid tangentbordet

Mariana Ramelius