Kommunfullmäktige 2014-10-29 | Sverigedemokraterna i Sjöbo

Kommunfullmäktige 2014-10-29

Kommunfullmäktige började med markbytet i Lövestad som man behöver göra för att bygga den nya efterlängtade idrottshallen vilket vi ser som ett lyft för hela den delen av kommunen.

Delårsrapporten gicks därefter igenom och Lukas Lennartsson (V) svamlade som vanligt om att vi borde fylla våra enstaka tomma lägenheter med flyktingar, han har i tidigare fullmäktigemöten förklarat hur vi rent ekonomiskt skulle tjäna pengar på detta, troligtvis så har någon skiftat plus och minustangenterna på hans räknedosa.

Vår gruppledare Anders Nilsson påpekade att man i kommunen inte riktigt har levt upp till målet om ofrivilliga deltider vilket vi ser som ett allvarligt problem. Anders tog också upp att 25 % i en årskull inte klarar av kunskapsproven och att det är något vi måste arbeta med .
Man tog även upp i kommunens mål att vi inte nått upp till de mål som satts för tillväxten i Sjöbo kommun . Men en glädjande nyhet var att sedan den 15/10-2014 så har vi ökat med 14 personer .

Lite längre ner på dagordningen var ärendet om förändringar av förvaltningsorganisationen, där vi har en förhoppning om att få en effektivare förvaltning och bättre service till kommuninnevånarna samt en smidigare planering och försäljning av tomter i kommunen.

Slutligen kan vi konstatera att Lars Lundberg (KD)nu när han har kommit in i samarbetet med Sjöbopartiet och övriga borgerligheten blivit smått diplomatisk.