Avslag på vår motion om att säga upp avtal med Migrationsverket | Sverigedemokraterna i Sjöbo

Avslag på vår motion om att säga upp avtal med Migrationsverket

Naturligtvis trodde vi inte att kommunen skulle avbryta samarbetet med Migrationsverket eller bryta kontraktet med Länsstyrelsen p g  a vår motion. Prestigen är för stor.Men i själva verket så är det ju inte politikerna som styr, utan pengarna. Detta kan kanske påverka och hjälpa utvecklingen.

Familjenämnden har sökt tilläggsanslag med 2.250.000:- o fått avslag och underskottet närmar sig 5-6 milj.

Varje flyktingbarn kostar 1500-2000:- per dygn beroende på olika lokala förut-  sättningar. För 5 ungdomar blir kostnaden c:a 10.000:- per dygn och man behöver inte vara Einstein för att räkna ut en månadskostnad  på 300.000:- och alltså en utgift på 3,6 milj. om året av våra skattepengar, för 5 individer, även bidrag från staten är skattepengar. Fem kommuner uppåt landet anser inte att statsbidragen räcker för att täcka kostnaderna.

Dessa barn får 18:- i fickpengar per dag men klagar över att det inte räcker till cigaretter.

Dessutom krävs det c:a 6 heltidsanställda för 5 barn, tänk om samma personaltäthet gällde äldrevården.

3,5 milj per år, är välgörenhet som vi inte har råd med och att dra på sig större kost-  nader i ett redan ansträngt läge verkar inte särskilt genomtänkt.

Vi har för ett antal år sedan haft en folkomröstning i kommunen när folk redovisade sin vilja och folk har flyttat från bl.a. Malmö till Sjöbo, som varit en tillflyktsort, men med fler välfärdsturister i vår kommun är det slut på den inflyttningen.

 

Därför yrkar SD i Sjöbo, att motionen bifalles.

Bengt Olsson

Ordförande.