Jäv! | Sverigedemokraterna i Sjöbo

Jäv!

En artikel i Ystad Allehanda  den 18 mars!

”Beslut får tas om efter felaktigt jäv!

 

Tekniska nämnden får ta om ett beslut sedan en ledamot misstänkts vara jävig utan att så var fallet.

 

Sjöbo 18 mars 2016″

 

Här nedan kommer lite information om vad artikeln handlade om.

IMG_2325

Det var när tekniska nämnden tog upp min,(Mariana), motion om minst en öppen körbana vid vägarbeten som min man, Patrik Ramelius,  inte fick vara med och ta beslut. Han ansågs vara jävig.

När Patrik berättade att han av en annan ledamot i nämnden fått höra att han borde anmäla jäv när min motion togs upp så blev jag väldigt förundrad.

Patrik hade varit tveksam till det men sa att om de andra ansåg att det var så, då fick han rätta sig efter det och gå ut. Då sa de att så farligt var det inte att han behövde gå ut men han fick inte säga något eller vara med vid en ev. röstning.(Patrik är ersättare och hade fått gå in som ordinarie eftersom ordinarie hade förhinder och då fanns ingen mer ersättare för SD utan något annat parti fick gå in som ersättare)

Jag  tyckte att det hela lät fel och kontaktade SKL (Sveriges kommuner och landsting) och fick stöd i min uppfattningen av deras sakkunniga.Jag kontaktade  även vår riksombudsman Anders Olin som sa att detta kunde inte vara rätt.

När Tekniska nämndens svar skulle tagas upp i kommunstyrelsen och man skulle skicka det vidare till kommunfullmäktige så bestämde vi oss för att be om återremiss till TN  på grund av felaktig jäv.Detta gjorde vår Gruppledare Lars-Willhelm Larsson och jag fick berätta hur det gått till eftersom det från Tekniska nämndens protokoll inte framgick mer än att Patrik Ramelius var jävig.Efter lite diskussion och konstaterande från KS sekreterare att om man inte gick med på återremiss så fanns risken att vi skulle överklaga i KF och då var antagligen chansen stor att vi skulle få rätt, så  blev beslutet  att motionen gick tillbaka till Tekniska nämnden.

Det kommer troligen inte att påverka utgången av svaret på motionen men nu får de chansen att:

Göra om och göra rätt.

 

Vid pennan

Mariana Ramelius