Interpellationen om måltidspriser avhandlades i KF 20161123 | Sverigedemokraterna i Sjöbo

Interpellationen om måltidspriser avhandlades i KF 20161123

Här kommer länkar till

1.  Vårt anförande angående svaret .

2.  VON svar på interpellation.

Längst ner är interpellationen.

Svaret efter vårt anförande var att man:

Ang. förändringar i bistånd, så har man  ”övertalat” äldre som var på  hemmens aktiviteter att stanna kvar och äta på hemmet istället för att åka hem och äta i ensamhet.

Vilket vi tycker var ett bra förslag och tackade för svaret .

Ang. minskning av måltider på särskilt boende i Sjöbo så ville man försöka komma förbi det genom att bara prata om de som ökat . Men vi poängterade att det faktiskt finns en minskning  i Sjöbo, och att matdistributionen minskat utöver de som fått ”minskat” bistånd ,men att vi vi nu tror/hoppas att förvaltningen gör sitt bästa för att finna om det finns någon som ”far illa” .

 

Våra äldre ska leva ett gott liv !Händer med hjärta

 

 

 

 

 1. Tack herr ordförande matdistrubition kf 2011123

2. document(4)

 

Sjöbo 2016-09-26
Interpellation om eventuella konsekvenser av höjda måltidspriser
Till ordförande i Vård och Omsorgsnämnden, Berit Lundström.

Den 28:e april 2015 bestämdes det att vi skulle höja avgifterna på måltiderna inom
äldreomsorgen. Prishöjningen låg mellan 9-12 kronor per måltid eller 431 kronor på ett
månadsabonnemang.

SD lämnade in ett särskilt yttrande om att man efter sex månader skulle ta reda på om det blivit en minskning av inköp av måltider.
Om det blivit en minskning, då ville vi att man utreder varför, och om det fått några konsekvenser och om någon farit illa av detta.

Eftersom höjningen skedde den 1 januari 2016 så har ett halvår förflutit den 30 juni 2016.
Med anledning av detta så undrar vi i Sverigedemokraterna:

# Har man planerat för att göra en sådan undersökning i höst?
# Om svar är ja i så fall när?
# Om svar är nej så vad är anledningen till detta?

Mariana Ramelius
Ledamot i KF för SD