Interpellation om höjda matpriser inom äldreomsorgen | Sverigedemokraterna i Sjöbo

Interpellation om höjda matpriser inom äldreomsorgen

Händer med hjärtaVi följer upp vårt särskilda yttrande som jag,Mariana Ramelius, och Allan Backson lade in den 28/4-2015 när det bestämdes att priserna skulle höjas. Då skrev vi att vi ville att man efter ett halvår skulle undersöka om höjningarna fick några konsekvenser. Priserna höjdes den 1/1-2016 så den 30/6-2016 så hade det gått sex månader.

Nu hoppas vi på att få ett positivt svar eller åtgärder för ett ev. negativt svar.

Så här ser interpellationen ut:

Sjöbo 2016-09-26
Interpellation om eventuella konsekvenser av höjda måltidspriser
Till ordförande i Vård och Omsorgsnämnden, Berit Lundström.

Den 28:e april 2015 bestämdes det att vi skulle höja avgifterna på måltiderna inom
äldreomsorgen. Prishöjningen låg mellan 9-12 kronor per måltid eller 431 kronor på ett
månadsabonnemang.

SD lämnade in ett särskilt yttrande om att man efter sex månader skulle ta reda på om det blivit en minskning av inköp av måltider.
Om det blivit en minskning, då ville vi att man utreder varför, och om det fått några konsekvenser och om någon farit illa av detta.

Eftersom höjningen skedde den 1 januari 2016 så har ett halvår förflutit den 30 juni 2016.
Med anledning av detta så undrar vi i Sverigedemokraterna:

# Har man planerat för att göra en sådan undersökning i höst?
# Om svar är ja i så fall när?
# Om svar är nej så vad är anledningen till detta?

Mariana Ramelius
Ledamot i KF för SD

Kanske någon som läser detta vet om någon äldre dragit in på köp av färdiga måltider efter prishöjning?

Nedan tidningsartikel från YA 2016-20-28.

Vad har de höjda måltidspriserna för pensionärer fått för konsekvenser?
ystadsallehanda.se