Interpellation angående migrationsverkets skuld till Sjöbo kommun. | Sverigedemokraterna i Sjöbo

Interpellation angående migrationsverkets skuld till Sjöbo kommun.

Sjöbo 2017-02-07

 

 Interpellation angående migrationsverkets skuld till Sjöbo kommun.

 

Till kommunstyrelsens ordförande Magnus Weberg.

 

Migrationsverket hade vid årsskiftet en skuld till Sjöbo kommuns medborgare på ca 30 miljoner kronor, som avser ej betalda bidrag för de ensamkommande barn som Sjöbo kommun tagit hand om under 2016.

Vi vet ej när dessa skulder kommer att betalas.

 

Om vi hade haft en medborgare i kommunen som ej betalt en faktura för en vara/tjänst så hade företaget ej fortsatt leverera varor/tjänster till denna medborgare.

 

Med anledning av detta blir vår fråga till kommunstyrelsens ordförande:

 

När tänker Sjöbo kommun ta sitt ansvar och meddela migrationsverket att vi inte tar emot fler ensamkommande barn förrän skulderna till oss är betalda?

 

Mariana Ramelius

Ledamot i kommunfullmäktige.

 

 

Långt skriftligt svar till mig från Magnus Weberg som han  i KF idag förkortade till första meningen !

Vårt anförande,som framfördes av mig Mariana, på detta svar lät ungefär så här:

Tack herr ordförande !

Ledamöter, åhörare och press

Jag ska börja med att tacka Magnus Weberg för svaret som vi fått och tänker citera hans första mening som låter : ” För att vara tydlig: Sjöbo kommun bryter inte mot gällande lagstiftning ” Jag har lagt den meningen på minnet och kontrar med att vi hoppas att Sjöbo kommun inte bryter mot någon gällande lagstiftning.

Men om man påtalar för migrationsverket att vi behöver ha in våra bidrag för att kunna ta emot fler ensamkommande annars kan vi inte hyra bostäder och anställa personal till dem, är inte att bryta mot lagen, det är att se verkligheten anser vi.

Vi är fullt medvetna om att vi får bidrag och inte skriver fakturor gällande ensamkommande , det var bara en jämförelse så god som någon när vi jämförde med medborgarnas skyldighet att betala fakturor  för att få tjänster.

Båda handlar nämligen om verkligheten.Inga pengar = inga tjänster, enligt oss.

Vi säger så här . Om en medborgare har hyresbidrag på 4000 kronor och inte får sitt bidrag på några månader kan hon/han då låta bli att betala sina hyror till bostadsföretaget?  Troligtvis inte.

Lovade bidrag är viktigt att man får för att kunna sköta sina åtagande.

Vi vet också att bidraget ang. ensamkommande betalas ut i efterskott och att vissa är per automatik och andra måste prövas/godkännas. Vi kan då enligt Magnus  svar konstatera att de som kommer per automatik är inkomna samt en miljon av de som ska prövas. Nu finns 17 miljoner kvar från 2016 och då är frågan: Hur mycket ska ett bidrag få släpa efter innan man sätter ner foten och säger att nu behöver vi få in bidragen för att kunna fortsätta ta in fler ensamkommande i vår verksamhet. Den frågan har du inte besvarat, Magnus!

Sist men inte minst, Magnus omtalar att till sommaren så kommer hanteringen av bidrag att bli lättare både för kommuner samt migrationsverket och det stämmer, och det man hoppas på är att då kommer bidragen betalas ut fortare. Vi är inte lika säkra på att det kommer att bli lättare och snabbare i framtiden.

Men jag tycker även att man ska nämna i sammanhanget  att bidragen även kommer att minska drastiskt.

Detta innebär att man fått/ eller kommer att få dra ner på boende samt bemanning. Nu kan man i media läsa att många ensamkommande mår dåligt och det blir bråk, självmordsbeteende osv på boende och bemanningen kommer troligtvis att behöva ökas  igen, och då kan man undra för vilka pengar då?

 

Tack för ordet!

 

Det blev lite kort debatt med Cecilia Ohlsson Karlsson( S )och ett svar från Magnus Weberg (M) om att han inte var orolig för att vi inte skulle få in pengar framöver.

Jag svarade att det var inte det jag sa utan att jag var orolig för att vi inte skulle få in pengarna i tid trots att det blev ändrade rutiner från 1/7-2017.

Jag blev inte klokare av svaret vi fick mer än att Sjöbo kommun inte bryter mot lagarna, och det har jag som sitter vid tangentbordet lagt på minnet.

 

 

Mariana Ramelius

Ledamot i Kommunfullmäktige